Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

Postępowania doktorskie osób odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej

Prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 por. 1668) oraz art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r .o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875 tj.).

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej na wniosek doktoranta wyznacza się promotora lub promotorów.

Kandydat do stopnia doktora będący uczestnikiem kształcenia w Szkole Doktorskiej musi w szczególności spełnić wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2.

W szczególności:

efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji ujętych w wykazie MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r., albo recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r., a na podstawie przepisów przejściowych (Dz.U. 2018 poz. 1669) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. także opublikowanie przed dniem 1.01.2019 tekstu naukowego w czasopiśmie z wcześniejszego wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. umieszczonych w części A, C, a w części B z minimalną liczbą 10 pkt., zaś w przypadku recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji w tych, które znalazły się w wykazie z dnia 31 lipca 2019 r. lub recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętych w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.
Szczegóły postępowania reguluje regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz regulamin Szkoły Doktorskiej ChAT przyjęte uchwałami Senatu ChAT z dnia z dnia 19 września 2019 r.

Wszczęcie postępowania doktorskiego osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Kandydat do uzyskania stopnia doktora w tym trybie musi spełnić przy tym m.in. następujące wymagania:

efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji ujętych w wykazie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r., albo recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.
Szczegóły postępowania reguluje ponadto regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyjęty uchwałą Senatu ChAT z dnia z dnia 19 września 2019 r.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbywa się za pośrednictwem systemu https://irk.chat.edu.pl/

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w związku z art. 175 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 30 września 2019 roku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w postępowaniu wszczętym na wniosek Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

 

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij