Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Regulamin korzystania z siłowni i sali fitness Akademickiego Centrum Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

1. Akademickie Centrum Sportu (ACS) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Akademia) jest jednostką organizacyjną, powołaną celem prowadzenia i koordynacji działań określonych w § 1 Zarządzenia.

2. ACS jest zarządzane przez kierownika powoływanego przez Rektora (§ 3 ust. 1-2 Zarządzenia).

3. Pomieszczenia ACS mogą być użytkowane zgodnie z harmonogramem ustalanym przez kierownika ACS. Priorytetem są zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Studium Wychowania Fizycznego (Studium).

4. Zajęcia wychowania fizycznego dla studentów odbywają się w ramach planu studiów. Zwolnienie z zajęć przysługuje studentom, którzy przedstawią odpowiednie zaświadczenie o zwolnieniu z zajęć.

5. Ćwiczący poza zajęciami objętymi planem studiów są zobowiązani do złożenia oświadczenia, które zawiera stwierdzenie, że:

a) ćwiczący zapoznał się z niniejszym regulaminem;

b) stan zdrowia ćwiczącego pozwala mu na korzystanie z zajęć sportowych w pomieszczeniach ACS;

c) ćwiczący będzie partycypował w kosztach naprawy lub wymiany sprzętu, który uległ zniszczeniu z winy ćwiczącego.

6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5, składa się kierownikowi ACS bądź osobom przez niego upoważnionym.

7. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

8. Pracownicy Studium otrzymują imienną, elektroniczną kartę dostępu do pomieszczeń ACS.

9. Osoby upoważnione przez kierownika ACS, zwłaszcza pracownicy Akademii, osoby prowadzące zajęcia fitness na rzecz Ekumenicznego Uniwersytetu III Wieku ChAT, studenci-sportowcy, mogą otrzymać imienną, elektroniczną kartę dostępu do pomieszczeń ACS, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.

10. Elektronicznej karty imiennej, o której mowa w pkt. 8 i 9, nie wolno przekazywać innym osobom.

11. Osoby nie objęte postanowieniem pkt. 8 i 9 mogą pobrać elektroniczną kartę dostępu do pomieszczeń ACS w portierni Akademii, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.

12. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limit osób ćwiczących w ACS:

a) 15 osób w sali siłowni,

b) 22 osoby w sali fitness.

13. W sytuacjach wymagających ograniczeń sanitarnych limit, o którym mowa w pkt. 12, może zostać zmniejszony odpowiednio do 5 (sala siłowni) i 10 osób (sala fitness). Decyzję podejmuje kierownik ACS.

14. Nakazuje się korzystanie ze sprzętu znajdującego się w siłowni zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.

15. Zezwala się na ćwiczenie w ACS wyłącznie w zmiennym (czystym) obuwiu sportowym i stroju sportowym.

16. Po zakończonych ćwiczeniach należy zdezynfekować i uporządkować sprzęt.

17. Zabrania się wnoszenia jedzenia i spożywania na terenie ACS alkoholu, używek i palenia tytoniu.

18. ACS nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych.

19. ACS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w salach zajęciowych i szatniach.

20. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownik AC.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij