Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Opiekunowie grup studentów

Bp dr Adrian Korczago – Sekcja Teologii Ewangelickiej,
Ks. dr Doroteusz Sawicki – Sekcja Teologii Prawosławnej,
Ks. mgr Andrzej Gontarek – Sekcja Teologii Starokatolickiej.

Sprawami studenckimi w dziekanacie zajmuje się Małgorzata Klimuk

AKTY PRAWNE

Kalendarium i dyżury

Kalendarium roku akademickiego 2016/2017
Dyżury dziekańskie
Dyżury nauczycieli akademickich

Pomoc materialna

Informacja dla kandydatów na studia
Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Dyplomowanie i informacje dla absolwentów

Regulamin wykonywania prac dyplomowych Informacje dla składających prace do Biblioteki ChAT Zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia protestancka Zagadnienia do egzaminu magisterskiego dla specjalizacji: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych Archiwum Prac Dyplomowych: http://apd.chat.edu.pl

Samorząd studentów

Zarząd Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego ChAT: Bartosz Ciemniak (Te) – przewodniczący Nenad Mijanović (Tp) Łukasz Aścik (Te) Krzysztof Lelach (Tp) Kamil Czumaj (Ts) Komisja Rewizyjna: Joshua Hanson (Te) – przewodniczący Dominik Stasiak (Te) Michał Wylazłowski (Ts) Sąd Koleżeński: Paulina Pacholak (Te) – przewodniczący, Grzegorz Fryda (Te) Daniel Wiśniewski (Te)

Koła Studenckie

KOŁO TEOLOGÓW EWANGELICKICH Zarząd koła: prezes – Marek Bożek sekretarz/bibliotekarz – Joshua Hanson skarbnik – Grzegorz Fryda opiekun naukowy – bp dr Adrian Korczago Gazetka KTE FanPage KTE KOŁO TEOLOGÓW PRAWOSŁAWNYCH opiekun naukowy – ks. dr. Andrzej Kuźma FanPage KTP strona www: http://ktp.edu.pl/

Studenci niepełnosprawni

mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów niepełnosprawnych, na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych. Udziela wsparcia studentom niepełnosprawnym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do pełnego udziału studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód i barier w Uczelni. Student zgłaszający się po wsparcie za pośrednictwem opiekuna studentów niepełnosprawnych …

Studenci cudzoziemcy

Zgodnie z art. 323. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie: …

wróć do góry