Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy.
Wydział Pedagogiczny ChAT rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych.
Jeśli szukasz atmosfery współpracy, dobrych relacji z wykładowcami, kadry o wysokich umiejętnościach dydaktycznych, jeśli chcesz studiować w uczelni nowoczesnej, twórczej i skłonnej do pozytywnych zmian, w której szanuje się odmienne sposoby myślenia – rozpocznij swoje studia na Wydziale Pedagogicznym ChAT.
Czekamy na Ciebie.

Regulamin studiów ChAT

wróć do góry