Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych ChAT oferuje:

  • bezpłatne studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalną atmosferę, kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami,
  • studia podyplomowe online w atrakcyjnej cenie,
  • studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim.

Jeśli szukasz atmosfery współpracy, dobrych relacji z wykładowcami, kadry o wysokich umiejętnościach dydaktycznych, jeśli chcesz studiować w uczelni nowoczesnej, twórczej i skłonnej do pozytywnych zmian, w której szanuje się odmienne sposoby myślenia – rozpocznij swoje studia na Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Oferuje także 2-semestralne studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą.

Na wybranych specjalności kształcenie realizowane jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących.

Rekrutacja na studia prowadzone w Wydziale odbywa się za pomocą serwisu irk.chat.edu.pl – Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Wysoką jakość kształcenia potwierdzają uzyskane certyfikaty „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020, 2022,2023), przyznawane kierunkom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

Od początku swego istnienia Wydział Nauk Społecznych zwraca szczególną uwagę na nowoczesne i w pełni dostosowane do potrzeb rynku pracy programy kształcenia w zakresie wczesnej edukacji dziecka, pedagogiki opiekuńczej,  pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej oraz pedagogiki szkolnej i terapii pedagogicznej.

W XI edycji Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC przyznały Wydziałowi Nauk Społecznych ChAT Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. Otrzymane wyróżnienie jest sukcesem i potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych.

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, rozwija zainteresowania studentów, jest otwarte na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zapraszamy gości prowadzących wykłady, warsztaty i kursy dla naszych studentów, organizujemy praktyki i staże studenckie, jesteśmy otwarci na studenckie inicjatywy.
Wydział Nauk Społecznych ChAT rozwija także współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, umów bilateralnych, programów stypendialnych.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz 726)

Uchwała nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uchwała nr 27/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

 

“Laur Pracodawców” 2023

Administracja

Charakterystyka studiów Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, a także, co stanowi specyfikę naszej uczelni instytucjach administracji kościołów i związków wyznaniowych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować …

Pedagogika – studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku PEDAGOGIKA Studia I stopnia na kierunku pedagogika przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach …

Pedagogika – studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA trwają 4 semestry i wymagają zdobycia min. 120  punktów ECTS. 1 ECTS = 30 godzinom pracy studenta. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki. Celem studiów II stopnia jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: Studia są prowadzone w profilu …

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Studia trwają pięć lat (dziesięć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce …

Studia podyplomowe

Organizacja i Zarządzanie Oświatą – studia online (2-semestralne) studia podyplomowe które pozwalają na otrzymanie uprawnień które powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (więcej…) Uchwała nr 24/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych i innych form …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij