Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

doktor habilitowany nauk humanistycznych i teologicznych, kierownik Katedry Pedagogiki Religii i Teorii Wychowania, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W latach 2008-2012 prorektor ChAT, 2012-2020 rektor ChAT, zaangażowany w budowę nowej siedziby Akademii. Od 2020 prorektor ChAT. Specjalista w zakresie pedagogiki religii, teorii wychowania i systematycznych podstaw teologii ewangelickiej. Propagator pedagogiki religii jako dyscypliny naukowej. W badaniach nawiązuje do tradycji hermeneutyki i teorii krytycznej. Był kierownikiem grantu zespołowego OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników”.

W latach 1991-1993 stypendysta Diakonisches Werk na Uniwersytecie w Monachium, 2007-2012 członek Rady Naukowej Institut für Diasporawissenschaft w Lipsku. Koordynuje współpracę ChAT z Uniwersytetem w Bonn i innymi uczelniami w Niemczech. Członek International Institute for Hermeneutics oraz kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych: „Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik. Academic Journal of Religious Education”, „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie”, „Paedagogia Christiana”, „Studia z Teorii Wychowania”.

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i opracowań encyklopedycznych w czasopismach i monografiach polskich i zagranicznych. Autor książek: „Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie” (współautor: M. Karwowski, Kraków 2016), „Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii” (Warszawa 2011), „Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim” (Warszawa 1998), „Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha” (Łódź 1994).

Redaktor naukowy dzieł encyklopedycznych: „Pedagogika. Leksykon PWN” (redakcja wspólnie z B. Śliwerskim, Warszawa 2000), „Religia. Encyklopedia PWN”, tomy 1-9 (redakcja wspólnie z T. Gadaczem, Warszawa 2001-2003). Redaktor naukowy monografii: „Elementy pedagogiki religijnej” (Warszawa 1998), „Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie” (redakcja wspólnie z K. Woźniakiem, Łódź 1998). Przełożył z języka niemieckiego: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer (Bielsko-Biała 1996).

Nowe publikacje:

 • Milerski, Bogusław, Zieliński, Tadeusz J. (2023). Religion in a world-view neutral school. Challenges on the example of Poland. “British Journal of Religious Education”. Routledge. Taylor & Francis. Vol. 45. No. 3, 288-300. Open Access (2022): DOI:10.1080/01416200.2022.2049208.
 • Milerski, Bogusław, Karwowski, Maciej (2023). Educational Rationality and Religious Education in Polish Public Schools. “Journal of Beliefs and Values. Studies in Religion and Education”, Routledge. Taylor & Francis, vol. 44, No. 1, 81-98, Open Access (2021): https://doi.org/10.1080/13617672.2021.2018214.
 • Milerski, Bogusław (2023). Religious education in a public school between religious particularism and general education. Comparative analysis. „Studia z Teorii Wychowania”, Vol. XIV No. 3 (44), 187-210. Open Access: https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9204.
 • Milerski, Bogusław (2023). Half-education as a hermeneutic challenge for religious education in schools. „Studia z Teorii Wychowania”, Vol. XIV No. 2 (43), 419-440. Open Access: https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9069.
 • Milerski, Bogusław. Wierciński, Andrzej (2023). The hermeneutic paradox. The secret power of education as self-education. „Studia z Teorii Wychowania”, Vol. XIV No. 2 (43), 7-17. Open Access: https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9110.
 • Milerski, Bogusław (2022). Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jako instytucja kształcenia ustawicznego, dialogicznego i religijnego. In: Szymańska, Maria. Marek, Zbigniew. Mółka, Janusz. Mółka, Miłosz (eds.). Pedagogika i teologia w realizacji zadań codzienności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 131-145.
 • Milerski, Bogusław (2021). Konfessionslosigkeit als Herausforderung für den religiospädagogischen Disskurs in Polen. „Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik. Academic Journal of Religious Education”. Vol. 20. 83-93. ISSN 1863-0502. Open Access: https://doi.org/10.23770/tw0178.
 • Karwowski, Maciej, Milerski, Bogusław (2021). Educational Rationality: Measurement, Correlates and Consequences. “Education Sciences”, https://doi.org/10.3390/educsci11040182.
 • Milerski, Bogusław (2020). Symboldidaktik in empirischer Perspektive. In: Bauer, Daniel. Klie, Thomas. Kumlehn, Martina. Obermann, Andreas (eds.). Von semiotischen Bühnen und religiöser Vergewisserung. Religiöse Kommunikation und ihre Wahrheitsbedingungen. Berlin-Boston: Walter de Gruyter, 447-458.
 • Milerski, Bogusław (2020). Methodology of religious pedagogy. In: Marek, Zbigniew. Walulik, Anna (eds.). Religious Pedagogy. Social Dictionaries. Krakow: Ignatianum University Press, 91-112. Metodologia pedagogiki religii. In: Marek, Zbigniew. Walulik, Anna (eds.). Pedagogika religii. Słowniki społeczne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 93-114.
 • Milerski, Bogusław (2019). Antisemitismus und praxeologische Rationalität als religionspädagogische Herausforderung am Beispiel von Polen. „Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik. Academic Journal of Religious Education“. Vol. 18, 93-104. ISSN 1863-0502 /https://doi.org/10.23770/tw0088.
 • Milerski, Bogusław (2019). Religionsunterricht und Bildung der Subjektivität. In: Kinzig, Wolfram. Winnebeck, Julia (eds.). Glaube und Theologie. Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Diskussion. Faith and Theology. Basic Insights of the Reformation in Ecumenical Debate. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 153-166.
 • Milerski, Bogusław (2019). Erfahrbare Wirklichkeit. Europa aus religionspädagogischer Perspektive. In: Meyer-Blanck, Michael (ed.). Nach der Reformation. Deutsch-polnische Beiträge im europäischen Kontext. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 181-193.
 • Milerski, Bogusław (2019). Pedagogika religii. In: Śliwerski, Bogusław. Kwieciński, Zbigniew Pedagogika (eds.). Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 319-330 (nowy artykuł wobec wcześniejszego wydania podręcznika).
 • Milerski, Bogusław (2019). Pedagogika kultury. In: Śliwerski, Bogusław. Kwieciński, Zbigniew (eds.). Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 347-362 (nowy artykuł wobec wcześniejszego wydania podręcznika).
 • Milerski, Bogusław (2018). Pedagogika religii w perspektywie kształcenia zawodowego. In: Madalińska-Michalak, Joanna. Pikuła, Norbert G. (eds.). Edukacyjne konteksty współczesności. Z myślą o przyszłości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 513-521.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij