Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wymagania egzemplarza do pracy doktorskiej (egzemplarz biblioteczny):

 • Format A4.
 • Font: Times New Roman.
 • Marginesy lewy i prawy = 3 cm, górny i dolny = 2 cm, rozmiar czcionek: tekst – 12, przypis – 10, interlinia 1,5 wiersza.
 • Szczegółowe wymogi formalne prac dyplomowych Wydziału Teologicznego
 • Kartka obustronnie zadrukowana.
 • Pracę należy oprawić w oprawę twardą
 • Egzemplarze biblioteczne/archiwalne prac doktorskich powinny posiadać na stronie tytułowej odręczną adnotację promotora o przyjęciu pracy i zgodności składanego tekstu z jego wersją elektroniczną.
 • oraz w postaci elektronicznej, zapisanej w dwóch plikach, spełniającej następujące wymogi:
  • Plik w formacie .doc (lub .docx), zgodnym ze standardem programów Microsoft Word od wersji 97 (ewentualnie plik w formacie .odt, zgodnym ze standardem programów Open Office).
   Plik w formacie .pdf, zgodnym ze standardem stworzonym przez firmę Adobe Systems.
   Nośnikiem jest standardowa płyta CD-R lub DVD-R w opakowaniu sztywnym, plastikowym o wymiarach: 124x142mm.
   Zawartość obu plików musi być zgodna z przekazaną wersją papierową.
   Plik w formacie .doc nie może być większy niż 20 MB.
   Prace nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

  Wzory stron tytułowych w formacie Adobe Reader (*.pdf) i Word (*.doc) prac licencjackich, magisterskich, końcowych, doktorskich i badawczych:

 • praca doktorska *.pdf, *.doc
 • praca badawcza – dotacja podmiotowa/celowa  *.pdf*.doc

Wzory są typowymi dokumentami programu Word zawierającymi dwie strony. Pierwsza prezentuje obowiązujący wygląd strony tytułowej. Druga i kolejne, tworzone już przez użytkownika, powinny zawierać treść pracy z uwzględnieniem parametrów określonych przez bibliotekę (odpowiednie marginesy, wielkości czcionek, interlinię itp.). Wzory te można wykorzystać także w pakiecie oprogramowania OpenOffice.org. We wszystkich wzorach sekwencja „Warszawa rok” zapisana jest w stopce strony. Zrobiono tak, aby uniknąć „pływania” tego tekstu w dokumencie, w zależności od ilości słów występujących w tytule pracy. Aby jednak stopka nie powtarzała się na następnych stronach, wstawiono znak podziału na sekcje, tak że strona druga i następne stanowią odrębną sekcję dokumentu. W tej drugiej sekcji wyłączono opcję „połącz z poprzednim”. W oprogramowaniu OpenOffice.org podział na sekcje oznacza zastosowanie nowego stylu strony, i taki właśnie nowy styl zostanie zastosowany poczynając od strony drugiej.

Wzór pracy należy pobrać do swojego folderu, otworzyć w odpowiednim programie (Microsoft Word lub OpenOffice Writer), dokonać modyfikacji pierwszej strony zgodnie z własnymi potrzebami i zapisać ten dokument pod własną nazwą.

W otwartym wzorze należy kliknąć w obszar, w którym będziemy dokonywać zmian (np. imię i nazwisko). Jeśli zaciemniony zostanie cały blok tekstu wystarczy zacząć pisać to, co ma się znaleźć w tym miejscu. Jeżeli w obszarze pola zacznie mrugać kursor, należy dokonać edycji tekstu, czyli usunąć stary tekst i wpisać nowy. We wzornikach wymagających wyboru jednego z kilku możliwych tekstów, wykorzystano komentarze (w pakiecie OpenOffice noszą one nazwę „notatki”). Teksty opatrzone komentarzem są wyróżnione kolorem lub dymkiem na marginesie strony, zależnie od wersji programu i ustawionych opcji wyświetlania. Po naprowadzeniu wskaźnika myszki na tło tak wyróżnionego tekstu, pojawi się „dymek” wyjaśniający jakie informacje mogą być w tym miejscu wpisane.

Komentarz powinien zostać usunięty z dokumentu. Po naprowadzeniu kursora myszki na tekst z komentarzem i kliknięciu prawym przyciskiem myszy, należy wybrać opcję „usuń komentarz”.

Użytkownicy OpenOffice.org zobaczą wszystkie obszary wymagające zmiany zaznaczone kolorem szarym. Kliknięcie w taki obszar otworzy okienko zmiany zawartości pola. Miejsce wstawienia notatki jest wyróżnione kolorem i umieszczeniem treści tej notatki na marginesie dokumentu. Jej usunięcie dokonywane jest klawiszem Delete lub Backspace po ustawieniu kursora odpowiednio przed lub za znacznikiem notatki. Podczas drukowania zaznaczenia są ignorowane. Powyższa informacja dotyczy OpenOffice.org firmy Sun w wersji 3.1 dla platformy Windows.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij