Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe w ramach Wydziału Nauk Społecznych (REKRUTACJA); Wydziału Teologicznego
oraz międzywydziałowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli:

Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Planowany termin uruchomienia studiów: 01.10.2022 r.
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 01.07.2022 r. (Link do rejestracji)

Opis studiów:

Studia umożliwiają nabycie kompetencji merytorycznych, dydaktycznych i praktycznych w zakresie nauki etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu treści merytorycznych z etyki na poziomie VII PRK, treści określonych podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie etyki oraz teorii i praktyki dydaktyki przedmiotowej. Absolwenci mogą uzyskać zatrudnienie w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciele etyki.

Studia trwają 3 semestry (01.10.2022-30.11.2023), a ich program zakłada realizację 360 godzin, w tym 90 godzin praktyk zawodowych i zdobycie 40 punktów ECTS.

Program studiów jest realizowany w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Zajęcia są organizowane według ustalonego rozkładu zajęć, co do zasady w piątki i soboty. Przewiduje się 27 bloki zajęciowe, indywidualne konsultacje, praktyki zawodowe oraz egzamin dyplomowy. Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ocena końcowa jest wynikową następujących ocen: 1) średniej ocen z czterech egzaminów przedmiotowych wyznaczonych w programie kształcenia (waga 50%) oraz 2) oceny z egzaminu dyplomowego (waga 50%). Egzamin dyplomowy ma charakter wypowiedzi ustnej dotyczącej praktycznego transferu wybranych kwestii etycznych do praktyki edukacyjnej.

Studia bezpłatne, finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zasady kwalifikacji:

Do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – osiągnięcie pełnych kwalifikacji na VII poziomie PRK, w tym uzyskanie uprawnienia merytorycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć w szkole oraz uzyskanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego wymaganego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole.

Limit miejsc: 30 – decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Kierownik Studiów Podyplomowych jak również może podjąć decyzję o przyjęciu dodatkowych kandydatów na studia w ramach możliwości organizacyjnych Uczelni.

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) do wyczerpania limitu miejsc. Filmy instruktarzowe dotyczące rejestracji w IRK oraz dalszego korzystania z USOS dostępne na stronach Uczelni https://www.youtube.com/channel/UCtaEvVBfQEt1yfSsCkLtzEg

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij