Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, zwana dalej „Akademią” lub w skrócie „ChAT”, jest ekumeniczną uczelnią publiczną. Akademia działa autonomicznie. Sytuację prawną Akademii określa w szczególności ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz.U. z 2000 r. Nr 39 poz. 440 z późn. zm.) oraz statut ChAT. Akademia posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jako uczelnia akademicka pełni szczególną funkcję kulturową w zakresie dyskursu dotyczącego kształtu życia społecznego w Polsce jako państwie demokratycznym, obywatelskim i pluralistycznym. Zasoby i doświadczenia ChAT pozwalają zapewnić kształcenie kadr zarówno na wysokim poziomie kompetencji merytorycznych, jak i etosowych. Akademia realizuje mandat edukacyjny na rzecz społeczeństwa pluralistycznego, które chce opierać się nie tylko na pryncypiach ekonomicznych, lecz również odwoływać się do wartości duchowych oraz etosu wzajemnej sprawiedliwości i pomocy drugiemu człowiekowi. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. Wyznacznikiem Uczelni jest wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. Akademia jest położona w dogodnej lokalizacji (Bielany) i posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną oraz sportową. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

W Wydziale Teologicznym są prowadzone studia na kierunku:

teologia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i protestanckiej – studia I stopnia (licencjackie) i studia II stopnia w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej i tradycji wyznaniowych (magisterskie).

 

W Wydziale Nauk Społecznych są prowadzone studia na kierunkach: Administracja  – studia pierwszego stopnia (6 semestrów), Pedagogika – studia pierwszego stopnia (6 semestrów), Pedagogika – studia drugiego stopnia (4 semestry), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie (10 semestrów). Wydział oferuje także 2-semestralne studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą.  Wybranych specjalności kształcenie realizowane są w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących.

W Uczelni działa Szkoła Doktorska ChAT, która oferuje możliwość poszerzenia kompetencji badawczych poprzez czteroletnie kształcenie ogólnych kompetencji naukowych oraz indywidualny tutoring z promotorem. Szkoła Doktorska ChAT kształci w dyscyplinach naukowych pedagogika oraz nauki teologiczne.

Rektorzy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

Rektor (1954-1965)

ks. prof. dr hab. Wiktor Niemczyk, luteranin

Rektor (1965-1981)

ks. prof. dr Woldemar Gastpary, luteranin

Rektor (1981-1987)

ks. prof. dr Jan Bogusław Niemczyk, luteranin

Rektor (1987-1990)

ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow, luteranin

Rektor (1990-1996; 2002-2008)

bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, starokatolik

Rektor (1996-2002; 2008-2012)

abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk, prawosławny

Rektor (2012-2020)

ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT, luteranin

Rektor (2020 – )

abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), prawosławny

Misja

Misja Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest ekumeniczną, państwową uczelnią wyższą, kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W Akademii kształcą się osoby związane z tradycją ewangelicką, prawosławną i starokatolicką. Akademia jest universitas docentorum et scolarium – braterską wspólnotą ludzi poszukujących prawdy, dobra i piękna w oparciu …

Historia

Akademia jest kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studium Teologii Prawosławnej nie otrzymało zezwolenia na wznowienie działalności po roku 1945, natomiast Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954 r. i przekształcony – przy współudziale Kościołów starokatolickich – w Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd …

Siedziba

Rok akademicki 2018/2019 rozpoczęliśmy w nowej siedzibie przy ul. Broniewskiego 48 na Bielanach. Znakomity dojazd bezpośrednio do siedziby: – tramwaje 22, 28, 33, 35 (przystanek Romaszewskiego d. Duracza); – autobus: 114 (przystanek Park Olszyna /jadąc z Placu Wilsona/ i Romaszewskiego d. Duracza /jadąc od strony Metra Młociny/); – metro: stacja Słodowiec + 10 minut spacerem. Archiwum zdjęć: http://chat.edu.pl/archiwum-zdjec/

Doktoraty honorowe

Doktoraty honorowe otrzymało dotychczas wielu wybitnych przedstawicieli życia naukowego i kościelnego z kraju i zagranicy, m.in.:  bp Karol Kotula – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (1959) bp Leon Grochowski (1966) Andrzej Buzek (1969) Nikodem (Rotow) prawosławny metropolita leningradzki i nowogrodzki (1974) Günter Berndt (1976) ks. prof. Wiktor Niemczyk (1979) Billy Graham (1981) Dymitr I patriarcha Konstantynopola (1987) Bert Beverly Beach bp Antonius …

Medal za “Zasługi dla ChAT”

Medal jest wyróżnieniem dla osób w szczególny sposób zasłużonych dla Akademii w zakresie: 1) akademickiej działalności organizacyjnej, badawczej, dydaktycznej; 2) budowania krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej; 3) tworzenia więzi ekumenicznych i międzyreligijnych; 4) krzewienia wolności sumienia i wyznania oraz wolności poszukiwań naukowych. Medalem nagradza się w szczególności byłych rektorów, prorektorów i dziekanów, a także nauczycieli …

Projekty naukowe

Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji: Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015: Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników  Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij