Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekty badawcze realizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki:


   • Projekty badawcze realizowane w 2023 r.
    Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Przygotowanie do zawodu młodych pedagogów w Polsce i Izraelu zagadnienia porównawcze
    Dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT Młodzi imigranci w Polsce – funkcjonowanie w środowisku lokalnym
    Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Strategie afiliacyjne uczniów wyznania ewangelickiego w środowisku szkolnym. Badania jakościowe
    Dr Joanna Lewczuk Duchowość a zachowania zdrowotne sportowców amatorów.
    Prof. Tadeusz J. Zieliński Status dyskursu politycznego w dydaktyce szkoły wyższej
   • Projekty badawcze realizowane w 2022 r.
    Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Kontekst historyczny w pedagogice porównawczej – zagadnienia metodologiczne i rekonstrukcje dyskursu
    Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński Wypowiedzi światopoglądowe w placówkach oświatowych w perspektywie orzecznictwa sądowego
    Dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT Funkcjonowanie dzieci ze zróżnicowanym kontekstem kulturowo-narodowościowym w nowych miejscach pobytu – na przykładzie uchodźców ukraińskich w Polsce
    Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Zajęcia konfirmacyjne w percepcji uczniów. Badania ilościowe
    Dr Elżbieta Bednarz Edukacja religijna w perspektywie socjalizacji i egzystencjalnych potrzeb uczniów
    Dr Izabela Kochan Asymilacja dzieci ukraińskich w szkole publicznej w Polsce. Rekonstrukcja procesu i jego uwarunkowania w perspektywie badań jakościowych
    Dr Anna Walczak Role społeczne i system wartości wschodzących dorosłych
    Mgr Elżbieta Byrtek Zajęcia konfirmacyjne w percepcji uczniów. Badania jakościowe
   • Projekty badawcze realizowane w 2021 r.
    Dr Izabela Kochan, Dr J. Lewczuk, Dr Anna Walczak Women in the Covid – 19 pandemic: the psychosocial situation of female students in Poland
    Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin Casus Andersa Breivika. Analiza wyselekcjonowanych wymiarów
    Dr hab. Agnieszk Piejka, prof. ChAT Rola wychowania przez sztukę w budowania pokoju. Na przykładzie międzynarodowych działań edukacyjnych ze studentami
    Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Religious education in Poland in context of praxeological thinking concernirig school learning / Nauka religii w Polsce w kontekście punktowanymi publikacjami w prakseologicznego myślenia o edukacji szkolnej
    Dr hab. Bogusław Milerski, prof. dr hab. Tadeusz J. Zielinski Zasada bezstronność światopoglądowej państwa i jej implikacje pedagogiczne w kontekście edukacji szkolnej w Polsce
    Dr Rafał Bodarski Aspiracje uczniów w kontekście modelu doradztwa zawodowego realizowanego w szkole
   • Projekty badawcze realizowane w 2020 r.
    Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin Metafory w rozumieniu świata społecznego (Podręcznik)
    Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Partycypacja społeczna jako czynnik kształtujący fenomen fińskiej oświaty i szkolnictwa wyższego
    Dr hab. prof. ChAT Marek Piotrowski  Czy zmiany wprowadzone w powiecie kwidzyńskim maja charakter lokalnej reformy systemy edukacji? (część 2)
   • Projekty badawcze realizowane w 2019 r.
    Dr hab. prof. ChAT Marek Piotrowski, Czy zmiany wprowadzone w powiecie kwidzyńskim maja charakter lokalnej reformy systemy edukacji
    Ks. dr hab. prof. ChAT Mirosław Michalski, W poszukiwaniu teologicznego uzasadnienia edukacji proekologicznej
    Dr Elżbieta Aleksiejuk, Personalizm pedagogiczny Wasilija W Zieńkowskiego (1881 – 1962)
    Ks. dr Artur Aleksiejuk, Status człowieka przed urodzeniem w judaizmie: od starożytności do czasów współczesnych
    Dr Joanna Lewczuk, W poszukiwaniu czynników związanych ze skłonnością do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów
   • Projekty badawcze zrealizowane w 2018 r.
    Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin: Socjologia emocji: duma i wstyd. Casus Andersa Behringa Breivika
    Dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta: Społeczne rekonstrukcje idei niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego
    Dr Karina Szafrńska: Cele życiowe wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
    Dr Agnieszka Piejka: Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne 
    Dr Stefan Tomasz Kwiatkowski: Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji
   • Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r.
    Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin: Fenomenologia wstydu i wstrętu na przykładzie domowych opiekunów krewnych starych, termalnie chorych
    Dr Joann Lewczuk: Związek orientacji społecznych z percepcją mimicznych ekspresji emocjonalnych i postrzeganiem ludzi
    Ks. dr Artur Aleksiejuk: Problematyka antropologiczna w rosyjskiej refleksji pedagogicznej w połowie XIX wieku
   • Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r.
    Dr Rafał Bodarski: Kulturowe aspekty w procesie doradztwa zawodowego oraz adaptacji do pracy azylantów i uchodźców
    Dr Joanna Lewczuk: Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu
   • Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r.
    Dr Rafał Bodarski: Mobbing we współczesnej szkole – diagnoza, uwarunkowania zjawiska oraz sposoby zapobiegania
    Mgr Elżbieta Aleksiejuk: Podstawy teoretyczne systemu pedagogicznego Wasilija W. Zieńkowskiego
    Dr Izabela Kochan: Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej
   • Projekty badawcze zrealizowane w 2014 r.
    Mgr Elżbieta Byrtek: Nauczanie konfirmacyjne w Polsce – europejska perspektywa porównawcza
    Dr Izabela Kochan: Starość w percepcji nauczycieli języka polskiego
   • Projekty badawcze zrealizowane w 2013 r.
    Dr hab. prof ChAT Renata Nowakowska-Siuta: Konstruktywizm pedagogiczny – koncepcja Lwa S. Wygotskiego i jej praktyczne implikacje we wczesnej edukacji dzieci zdolnych
    Dr Rafał Bodarski: Kryzys tożsamości w kontekście przemian społeczno-kulturowych, jako źródło wyzwań dla młodych dorosłych
   • Projekty badawcze zrealizowane przez młodych naukowców w 2017
    Dr Stefan Kwiatkowski: Diagnoza przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z perspektywy własności wewnętrznych warunkujących zawodową efektywność w pracy z dziećmi i młodzieżą
   • Projekty badawcze zrealizowane przez młodych naukowców w 2016
    Dr Stefan Kwiatkowski: Umiejscowienie kontroli i styl radzenia sobie ze stresem jako czynniki warunkujące motywację do zmiany i poziom stresu nauczycieli
   • Projekty badawcze zrealizowane przez młodych naukowców w 2014
    Dr Stefan Kwiatkowski: Osobowość zawodowa, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne studentów pedagogiki jako czynniki warunkujące przyszły sukces w zawodzie nauczyciela

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij