Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rejestracja do Szkoły Doktorskiej odbywa się poprzez system
Internetowej Rejestracji Kandydatów

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiada predyspozycje do pracy naukowej.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w rektoracie ChAT podanie wraz z załącznikami (zob. § 3 zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ChAT):

  • podpisane podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej wydrukowane z systemu IRK, oraz podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na formularzu dostępnym poniżej (w edytorze Word),
  • poświadczoną przez Akademię kopię odpisu dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
  • życiorys naukowy,
  • koncepcję rozprawy doktorskiej o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego, zaopiniowaną przez kandydata na opiekuna naukowego,
  • opinię samodzielnego pracownika nauki,
  • materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe, w szczególności publikacje w czasopismach naukowych lub recenzowanej monografii naukowej,
  • zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • w przypadku kształcenia w dyscyplinie nauki teologiczne – rekomendację właściwej władzy kościelnej.

Do Szkoły Doktorskiej nie są przyjmowani cudzoziemcy niebędący obywatelami państw Unii Europejskiej czy nieposiadający Karty Polaka. Zapraszamy wszystkich, w tym osoby, które nie mogą być przyjęte do Szkoły Doktorskiej, do przygotowania rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym i jej obrony w ChAT.

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Chrześcijańska Akademią Teologiczna w Warszawie
do pobrania:

word    pdf

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij