Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Klauzula informacyjna dla osoby zapisanej do Biblioteki Głównej
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679  RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE] informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe (zwany dalej: ADO), jest Chrześcijańska  Akademia  Teologiczna
  w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa (zwana dalej ChAT), reprezentowana przez Rektora ChAT. Kontakt z Rektoratem ChAT: e-mail: chat@chat.edu.pl, telefon/fax: +48 22 831-95-97, telefon kom.: +48 506-002-360.
 1. Rektor ChAT powołał Inspektora Ochrony Danych (zwany dalej: IOD) z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych przez  ChAT oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wysyłając maila na adres: iod@chat.edu.pl.
 2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. korzystania z usług Biblioteki Głównej ChAT, tj. udostępniania materiałów bibliotecznych, utworzenia lub uaktywnienia konta bibliotecznego w danym roku akademickim;
  2. umożliwienie skorzystania ze zbiorów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
  3. zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
  4. dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  5. prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki Głównej ChAT;
  6. funkcjonowania bibliotecznego systemu komputerowego do obsługi Czytelników i zarządzania zbiorami bibliotecznymi;
  7. na podstawie Pani/a zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt oraz w celu powiadamiania o nowościach wydawniczych, imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo    o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 1. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze zbiorów biblioteki oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z oferty Biblioteki Głównej ChAT,
  a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych ADO. Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.
 2. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawca poczty elektronicznej (zautomatyzowane wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień
  o terminie zwrotu wypożyczonego dzieła oraz upomnień, a także powiadomień o dokonanych transakcjach wypożyczeń/zwrotów
  w systemie bibliotecznym), poczty polskiej, usługi z zakresu BHP, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz firma informatyczna serwisująca System teleinformatyczny.
 3. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni przez ADO pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, by wykonywać swoje obowiązki, a także podmioty z którymi ChAT zawarła stosowne umowy powierzenia w zakresie administracji systemem bibliotecznym.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest warunkiem korzystania z Biblioteki Głównej ChAT i Czytelni. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aktywacji konta bibliotecznego oraz korzystania
  z Bibliotek Głównej ChAT i Czytelni.
 8. W przypadku kiedy osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez ChAT uzna, że są one przetwarzane z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij