Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów. Udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnością, studentom ze specjalnymi potrzebami oraz przewlekle chorym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do ich pełnego udziału w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód i barier w Uczelni na zasadzie zapewniania dostępności w różnych obszarach.

Dyżur i konsultacje:  wtorki, godz. 15.00-16.00  i czwartki, godz. 13.30-14.30 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (tel. 575 007 544) – w pokoju 109

na platformie Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94a5508043b4436688c4a31b05eea8a1%40thread.tacv2/1600433483571?context=%7b%22Tid%22%3a%2256b44457-8759-4360-a81a-70dc069e7063%22%2c%22Oid%22%3a%228adc8e12-5db7-4877-8c9e-d6dab0b687c7%22%7d

Kontakt:
Telefon: 575 007 544
Email: e.byrtek@chat.edu.pl; bon@chat.edu.pl

Student zgłaszający się po wsparcie za pośrednictwem opiekuna studentów z niepełnosprawnością powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością student zobowiązany jest do dostarczenia do właściwego dziekanatu podstawowej jednostki organizacyjnej wniosku oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Student zgłaszający się po wsparcie za pośrednictwem opiekuna studentów niepełnosprawnych powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego sytuację zdrowotną.

W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany jest do dostarczenia do właściwego dziekanatu podstawowej jednostki organizacyjnej wniosku oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta.

Informacja 1

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Lista wsparcia/ Перелік допомоги

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Informacja 2

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12

Увага! Допомога українською мовою 800 12 12 12

Również w j. ukraińskim

https://brpd.gov.pl/category/aktualnosci/

telefonzaufania@800121212.pl też w j. ukraińskim i j. rosyjskim

Informacja 3

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy, Szkolenia dla nauczycieli

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/

Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli w Polsce | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (odnswp.pl)

Webinar „Jak radzić sobie z lękiem w sytuacji kryzysowej?” https://www.youtube.com/watch?v=vxvlEc8hjoo

Webinar „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?” https://www.youtube.com/watch?v=tBcblNPBlDU

Informacja 4

Wsparcie psychologiczne. Psycholodzy dla Ukrainy

BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH

KRYZYSEM ZWIĄZANYM Z WOJNĄ W UKRAINIE

Uruchomiono Telefoniczną Linię Wsparcia dla tych, którzy zostali dotknięci kryzysem związanym z wojną w Ukrainie. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba potrzebujecie wsparcia, zachęcamy do uzyskania pomocy poprzez kontakt z psychologiem od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00.

DYŻURY:

od 28.02. do 04.03. 17:00-21:00 +48 789 477 425 (języki: ukraiński, rosyjski, polski)

od 28.02. do 04.03. 9:00-13:00 +48 797 418 615  (język polski)

od 28.02. do 04.03 17:00-21:00 +48 789 367 193 (języki: ukraiński, rosyjski, polski, angielski)

od 28.02. do 06.03. 9:00-13:00 i 17:00-21:00 +48 786 984 355 (języki: ukraiński, rosyjski, polski)

od 28.02. do 04.03. 13:00-17:00 i 17:00-21:00 +48 797 633 438 (języki: ukraiński, rosyjski, polski)

Серед наших колег, друзів та сусідів є люди, яких може безпосередньо вплинути нинішня ситуація. Ми запускаємо телефонну лінію підтримки для тих, хто постраждав від кризи, пов’язаної з війною в Україні. Якщо вам або вашим близьким потрібна підтримка, радимо вам звернутися за допомогою до психолога.

години чергування

28.02. – 04.03. 17:00-21:00 +48 789 477 425 (мови: українська, російська, польська)

28.02. – 04.03. 9:00-13:00 +48 797 418 615  (польська мова)

28.02. – 04.03. 17:00-21:00 +48 789 367 193 (мови: українська, російська, польська, англійська)

28.02. – 06.03. 9:00-13:00, 17:00-21:00 +48 786 984 355 (мови: українська, російська, польська)

28.02. – 04.03. 13:00-17:00, 17:00-21:00 +48 797 633 438 (мови: українська, російська, польська)

Вся інформація буде регулярно оновлюватися. Ми з тобою.

źródło: https://mindgram.com/pl/linia-wsparcia/

Psycholodzy dla Ukrainy

psychopraca.net/artykuly/psycholodzy-dla-ukrainy

Informacja 5

POMOC MEDYCZNA – INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY:

 Szczepienia#, pierwszy kontakt z POZ#,  cukrzyca#, choroby onkologiczne#, epilepsja#, choroby nerek#, zatrudnienie# i zamieszkanie#

Pomoc placówek: Centrum Medyczne Damiana, Enel-med

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

– Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Ponadto będzie udostępniony na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) 800 137 200 jest dostępna:

poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.    Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Cukrzyca#

Stowarzyszenie Diabetyków

– MINGDRAM uruchamia Telefoniczną Linię Wsparcia, umożliwiającą uzyskanie bezpłatnego wsparcia w języku ukraińskim, polskim i angielskim. https://mindgram.com/pl/linia-wsparcia/

Numery telefonów i godziny obsługi Telefonicznych Linii Wsparcia

od 07.03. do 11.03. 9:00-12:00

+48 797 418 615  (język polski)

od 05.03. do 11.03. 9:00-21:00

+48 786 984 355 (języki: ukraiński, rosyjski, polski)

od 05.03. do 11.03. 9:00-21:00

+48 797 633 438 (języki: ukraiński, rosyjski, polski)

Osoby z chorobami onkologicznymi:

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej uruchomiło infolinię dla lekarzy i rodziców z Ukrainy (również w języku ukraińskim), dotyczącą możliwości leczenia dzieci w Polsce. Dzwoniąc na wskazane numery, można otrzymać również teleporadę w zakresie logistyki, związanej z leczeniem małych Pacjentów w Polsce.

Jeśli macie Państwo informacje na temat Pacjenta potrzebującego pomocy, to prosimy o kontakt przez: sekretariat@ptohd.pl oraz pod numerami telefonów: język polski/angielski – 887 662 886, język ukraiński – 887 669 934.

Pomoc dla Ukraińców zmagających się z padaczką (epilepsją)

Stres jest jednym z czynników, który może przyczynić się do wzmożonych ataków padaczki (epilepsji), dlatego został uruchomiony numer telefonu (+48 503 924 756), na który mogą dzwonić obywatele Ukrainy zmagający się z tą chorobą. Osoby te skorzystają z porady medycznej, uzyskają doraźną pomoc oraz otrzymają receptę, która pozwoli zakupić brakujące leki. Bezpłatna infolinia działa w języku ukraińskim, rosyjskim oraz polskim. Możliwy jest także kontakt mailowy: ukr@fundacjaemergen.com

DaVita Polska ogłasza gotowość do przyjęcia pacjentów z chorobą nerek, którzy nie są już w stanie uzyskać opieki w swoim kraju z powodu eskalacji przemocy.

Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek muszą być leczeni zabiegami ratującymi życie podczas trzech czterogodzinnych zabiegów w tygodniu, które przechodzą zazwyczaj w stacjach dializ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Pełna mapa wszystkich ośrodków dostępna jest pod tym adresem:

https://davita.pl/mapa-osrodkow

Centrum Medyczne Damiana

Wsparcie:

w języku ukraińskim psycholog dyżuruje pod numerem tel. 22 566 22 27

w godzinach 8:00-20:00 7 dni w tygodniu

Infolinia po ukraińsku pomagając w rozwiązaniu problemu zdrowia ludzkiego – od poniedziałku 28.02: 22 566 22 20

W placówce na placówce ukraińskojęzycznej, każda osoba placówka w czasie wizyty u odznaczonych – od poniedziałku 28.02

Bezpłatna doraźna pomoc internistyczna na Izbie przyjęć Szpitala Damiana:

od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-20:00

w soboty w godzinach 08:00-20:00

w niedziele w godzinach 08:00-16:00

Dostępna informacja o aktualizacji aktualizowanej jest na bieżąco na stronie internetowej Centrum Medycznego Damiana www.damian.pl oraz Kanałach social media (dotyczy także nostryfikacji dyplomów):

https://www.facebook.com/CentrumMedyczneDamiana

https://www.linkedin.com/company/centrum-medyczne-damiana/

POMOC MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW W PLACÓWKACH ENEL-MED:

Grupa ENEL-MED oferuje pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy (dorosłych i dzieci) w oddziałach Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej osoby z Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnych wizyt u lekarza internisty i pediatry

Wizytę umówić można pod numerem: 22 434 09 09

Placówki w różnych miastach, świadczące pomoc z ramienia enel-med:

  • Gdańsk: “Zaspa” Centrum Medyczne SP. Z O.O., ul. Burzyńskiego 1, tel. (58) 769 38 66
  • Gdynia: Clinica Medica, ul. Mireckiego 11 , (58) 661 50 55
  • Łódź: Salve Medica, ul. Szparagowa 10, tel. (42) 254 64 00
  • Poznań: Med Polonia, ul. Starołęcka 42, tel. (61) 22 75 810
  • Wrocław: Scanmed, ul. Parkowa 46, tel. (12) 629 88 00

Grupa ENEL-MED uruchomiła również bezpłatną infolinię pomocy psychologicznej pod numerem: 22 267 68 53. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. Konsultacje dostępne są w języku polskim i angielskim.

Informacja 6

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rozpoczęła intensywne działania w ramach zapewnienia zatrudnienia i zamieszkania dla uchodźców z Ukrainy w Polsce. Już dziś FPP gwarantuje 250 miejsc pracy i przygotowuje kolejne. Ponadto FPP zapewni pomoc psychologiczną oraz zorganizuje miejsca dziennej opieki nad dziećmi. Obecnie FPP przygotowuje również pakiet rozwiązań ułatwiających zatrudnienie obywateli Ukrainy.

Jest bardzo dużo pytań w zakresie dokumentacji dla cudzoziemców – osoby które uciekają przed wojną nie muszą się nigdzie rejestrować, ani martwić się o sprawy dokumentacyjne. Nie muszą więc rejestrować się w punktach recepcyjnych czy składać jakiekolwiek wnioski legalizujące pobyt. Ci obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce a ich dokumenty utraciły ważność również nie muszą wyjeżdżać z kraju.

FPP wspiera Naród Ukraiński i skierowała do polskiego rządu postulaty o pilne wprowadzenie pakietu rozwiązań, zapewniających ułatwienie dostępu do pracy i edukacji w Polsce dla obywateli Ukrainy oraz ich rodzin. Ponadto FPP oferuje bezpłatną pomoc dla wszystkich potrzebujących w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce.

Bezpłatna pomoc FPP dla obywateli Ukrainy i Białorusi pod adresem: telefon/viber: +48 734 477 773, +48 518 218 305, email: pomoc@federacjaprzedsiebiorcow.pl

——————————–

  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 1 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy” (więcej)
  • Uprzejmie informujemy, iż w czytelni ChAT można skorzystać z programów komputerowych oraz urządzeń (dyktafon, słuchawki, korekcyjna podkładka i krzesło, poduszka ortopedyczna itp.),  dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Projekt „Niepełnosprawni na etacie” 

Program skierowany jest do studentów ostatniego roku lub absolwentów studiów (max. 2 lata po studiach) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i obejmuje całą Polskę. Informacje poniżej.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij