Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Zaliczenia/egzaminy oraz dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2018/2019

  6 czerwca 2019

  Uprzejmie informujemy, że została opublikowana lista zaliczeń i egzaminów oraz dyżurów nauczycieli akademickich w letniej sesji egzaminacyjnej. Terminy dostępne są również w systemie informatycznym USOSweb.

  Lista jest aktualizowana. Prosimy o sprawdzanie daty aktualizacji.

  Link: http://chat.edu.pl/pedagogika/studenci/terminy-konsultacji/

 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poszukuje wolontariuszy

  23 maja 2019

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poszukuje wolontariuszy do pracy podczas „Wczasów dla Seniorów”. Jest to akcja organizowana dla osób starszych z terenu Dzielnicy Bielany od ponad 20 lat. W bieżącym roku odbędą się dwa dziesięciodniowe turnusy Wczasów: I turnus – 1-12 lipca oraz II turnus – 15-26 lipca. Zajęcia będą odbywać się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego (ulica Marymoncka) od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.

  Wolontariusze będą mogli w miarę swoich zainteresowań i możliwości służyć seniorom pomocą między innymi podczas czynności dnia codziennego oraz  w trakcie zajęć ruchowych, muzycznych, plastycznych, gimnastyki umysłowej, zajęć psychoedukacyjnych, w czasie koncertów, konkursów i wycieczek. Wolontariusze będą aktywnie uczestniczyć zarówno w zajęciach grupowych, jak i w indywidualnym kontakcie z seniorami.

  Wolontariat podczas wczasów to okazja do pracy w miłej atmosferze, możliwość rozwoju, zdobywania nowych kompetencji, nabycia cennego, wszechstronnego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami starszymi, poznania od strony praktycznej zasad pedagogiki zabawy, wzięcia udziału w animacjach z wykorzystaniem metodyki stosowanej przez KLANZĘ. Istnieje możliwość odbycia w ramach wolontariatu praktyk studenckich podczas Wczasów.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów Nr 1, Al. Zjednoczenia 13: owds1@opsbielany.waw.pl, 22 864 27 55 lub 514 802 978.

 • Oferty pracy dla nauczyciela

  18 kwietnia 2019

  Uprzejmie informujemy, że na stronie Biura karier opublikowane zostały oferty pracy dla nauczycieli w przedszkolach w Warszawie

  Z ofertami można się zapoznać pod linkiem: http://chat.edu.pl/biuro-karier/

 • Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

  19 marca 2019

  Uprzejmie informujemy, że opublikowany został tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych na semestr letni 2018/2019.
  Z planem zajęć można się zapoznać pod linkiem:

  http://chat.edu.pl/app/uploads/2017/01/plany_zajec_-_2018-2019_lato_2019_03_18.pdf

  Jednocześnie uprzejmie informujemy, że plan może ulec zmianie. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie daty aktualizacji.

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne

  18 lutego 2019

  Uprzejmie informujemy, o uruchomieniu w systemie USOSweb zapisów na przedmioty fakultatywne w semestrze letnim 2018/2019.

  Zapisu należy dokonać od dnia 19 lutego godz. 8:00 do dnia 3 marca godz. 23:59.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  1. WT-P-HKP2 – Historia kultury polskiej – część 2 – prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
  2. WT-P-ER2 – Edukacja religijna w szkole współczesnej – ks. dr Andrzej Baczyński
  3. WT-P-EPŚ2 – Ekologiczne postrzeganie świata – perspektywa biblijna i świecka – dr Wsiewołod Konach
  4. WT-P-KWT2 – Kościoły wobec tożsamości etnicznej – dr Z. Paszta
  5. WT-P-MMB2 – Motywy mądrości biblijnej w literaturze i sztuce – mgr Jerzy Pawluczuk
  6. WP-P-F2 – Współczesne kierunki resocjalizacji oraz metody wychowania resocjalizacyjnego (część II) – dr Rafał Kubicki
  7. WP-P-Fa2 – Nauczyciel jako lider w swoim środowisku – szkolne pracownie mediacji (warsztaty praktyczne część II)  – dr Joanna Koleff- Pracka

  Student wybiera do realizacji jeden przedmiot fakultatywny. Istnieje możliwość korekty zapisu nie później niż do dnia 2 marca godz. 23:59.

wróć do góry