Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku pedagogika
Studenci mają możliwość wyboru między dwoma modułami głównymi i dwoma modułami dodatkowymi.Moduły główne to: wczesna edukacja oraz pedagogika resocjalizacyjna. Moduły dodatkowe to: pedagogika opiekuńcza oraz pedagogika międzykulturowa. Wyboru modułów dokonuje się po I roku studiów.
Studia z modułem głównym z wczesnej edukacji trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wczesnej edukacji oraz wybranego modułu dodatkowego. Studia dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych oraz nauczyciela-wychowawcy w świetlicach i internatach. Absolwent dysponuje również wiedzą dotyczącą społecznych, kulturowych i religijnych uwarunkowań socjalizacji i wychowania, co umożliwia mu podjęcie pracy w zakresie wsparcia pedagogicznego w instytucjach o charakterze świeckim i wyznaniowym.
Studia z modułem głównym z pedagogiki resocjalizacyjnej trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Ze względu na szeroki profil pedagogiczny i kulturowy umożliwiają także podjęcie pracy w zakresie wsparcia pedagogicznego, animacji i integracji społecznej w instytucjach o charakterze świeckim i wyznaniowym.

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika. Studenci mają możliwość wyboru między trzema modułami: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną oraz pedagogika społeczno – kulturowa. Wyboru modułów dokonuje się w I semestrze studiów. Wybór modułu pedagogika szkolna i doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związany z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy edukacyjnego i zawodowego oraz terapeuty pedagogicznego. Wybór modułu pedagogika społeczno-kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp.
Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Celem studiów jest przekazanie wiedzy akademickiej z pedagogiki z uwzględnieniem szerszego kontekstu nauk humanistycznych i społecznych. Studia II stopnia z modułem społeczno-kulturowym są prowadzone również w trybie dostosowanym do potrzeb osób pracujących (po utworzeniu odpowiednich grup studenckich).

Studia I stopnia

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki. PROFIL ABSOLWENTA Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogiki z doradztwem zawodowym pozwalają zdobyć wiedzę  dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, rozwiązań edukacyjnych. Wiedzę z zakresu edukacji dorosłych studenci uzupełniają wiedzą o funkcjonowaniu człowieka na współczesnym …

Studia II stopnia

  PROFIL ABSOLWENTA NA STUDIACH II STOPNIA Absolwent specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna” wyposażony jest w kompetencje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie działań z zakresu projektowania działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij