Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej w zakresie swoich zadań dydaktycznych zajmuje się merytorycznym przygotowaniem studentów do zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowawcy w placówkach opiekuńczych i socjoterapeutycznych, pedagoga terapeuty wyposażonego w kompetencje niezbędne w zawodzie pedagoga, nauczyciela i terapeuty pedagogicznego. Dzięki współpracy z licznymi interesariuszami zewnętrznymi Katedra inicjuje i prowadzi wiele projektów dydaktycznych w tym w zakresie metodyk szczegółowych: CLIL, STEM i STEAM, metod problemowych (PBL). Zainicjowała i prowadzi pracownię metodyczną MAKERSPACE. W Katedrze działają dwie pracownie: Pracownia psychologicznych podstaw pedagogiki oraz Pracownia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Katedra zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu pedagogiki porównawczej, dydaktyki w tym dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii oraz kultury szkoły, pedagogiki międzykulturowej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W tych obszarach pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia dydaktyczne ze studentami i doktorantami.

Katedra prowadzi współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą w zakresie międzynarodowych badań porównawczych (prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta) więcej na: porownawcza.chat.edu.pl, pedeutologii (dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT), ewaluacją pracy szkoły i metod alternatywnych (dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT) oraz pracy w środowisku wielokulturowym (dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT). W roku akademickim 2021/22 profesorem wizytującym w Katedrze była prof. Orna Schatz-Oppenheimer z Hebrew University w Jerozolimie, psycholog i wybitna znawczyni problematyki kształcenia nauczycieli. W kolejnych latach planowana jest współpraca z Chrześcijańską Akademią w Ede (Holandia) oraz dalsze rozwijanie innowacji metodycznych w oparciu o doświadczenia licznych prowadzonych w katedrze badań międzynarodowych i współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Dr Andrzej Michalski

 

Dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. ChAT (pracownik nieetatowy)
 • PRACOWNIA PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ 

Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej funkcjonuje w ramach Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej. Pracownia koordynuje przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych nauczycieli, inicjuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w
tym z przedszkolami i szkołami ćwiczeń, w których studenci odbywają praktyki zawodowe. Działalność pracowni koncentruje się na przekazywaniu studentom najnowszej wiedzy na temat metodyki nauczania na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracowni
znajdują się liczne pomoce dydaktyczne oraz materiały do tworzenia własnych pomocy podczas zajęć dydaktycznych. Pracownia jest wyposażona w elementarze, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, literaturę dziecięcą, lektury oraz literaturę tematu.
Ważne miejsce w pracowni zajmują liczne zestawy instrumentów muzycznych oraz płyt CD wykorzystywanych do nauki poszczególnych metodyk. Pracownia na bieżąco wzbogaca się o gry i zabawy dydaktyczne oraz akcesoria do zabaw zręcznościowych, manipulacyjnych, wspomagających koordynację i rozwijających ogólną sprawność fizyczną dzieci. Pracownia zajmuje się problematyką praw dziecka z perspektywy dzieci, nauczycieli, rodziców, udziałem rodziców w edukacji małych dzieci, diagnozowaniem pedagogicznym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozą pedagogiczną we wczesnej edukacji, sposobami konstruowania wiedzy o świecie przez dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów wczesnej edukacji, innowacjami metodycznymi w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodami aktywizującymi oraz pedagogiką zabawy w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Mgr Alina Kozakowska
mgr Agnieszka Maksymiuk (pracownik nieetatowy Mgr Agnieszka Maksymiuk (pracownik nieetatowy)
Mgr Ewa Ferenc-Lech (pracownik nieetatowy)
Mgr Natalia Zubkowicz (pracownik nieetatowy)
Mgr Aleksandra Piskorska (pracownik nieetatowy)

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY

 • Aleksiejuk, E., Narodziny koncepcji pedagogicznej Wasilija Zieńkowskiego, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 1(10)/2015, s. 73–95.
 • Dmitruk-Sierocińska K., Mądrze i taktownie, przystępnie i zrozumiale – czyli o śmierci w literaturze dziecięcej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, nr 45/2017/3), Wydawnictwo Akademia Ignatianum, Kraków, 2017.
 • Dmitruk-Sierocińska K., Wybrane aspekty społeczno-etycznej odpowiedzialności dorosłych wobec dzieci w kontekście zaniedbanych rozmów o śmierci, (W:) R. Nowakowska-Siuta, T.J. Zieliński (red.), Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019.
 • Ernst-Milerska R., Nauczanie na odległość w czasie pandemii jako wyzwanie wobec egalitarnego statusu szkoły publicznej, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 4/2020, s. 193-210.
 • Januszewska E., Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wydawnictwo APS, Warszawa 2017.
 • Kwiatkowski S.T., Szurowska B., Jegier A., Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata, Difin, Warszawa 2021.
 • Kwiatkowski S.T., Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.
 • Lewczuk J., Change of social value orientation affected by the observed mimical expression of the interaction partner, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 4/2019, s. 85-106.
 • Michalski A., „Morasha” – znaczy dziedzictwo. Zarys monograficzny Zespołu Szkół Lauder-Morasha w Warszawie, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 3(32)/2020, s. 101-121.
 • Nowakowska-Siuta R., O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2020;
 • Nowakowska-Siuta R., Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.
 • Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badan i perspektywy rozwoju, Impuls, Kraków 2014.
 • Piotrowski M., Jakubowski R., The new face of science education in Poland, „Edukacja”, nr 1(148)/2019, s. 40–48.
 • Piotrowski M., Requiem dla gimnazjum. Studium przypadku – egzamin gimnazjalny z 2012, „Studia z Teorii Wychowania”, nr 4(33)/2020, s. 173-191.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij