Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Charakterystyka studiów

Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych, a także, co stanowi specyfikę naszej uczelni instytucjach administracji kościołów i związków wyznaniowych. Absolwenci mogą ponadto podjąć i sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub współpracować z szeroko rozumianym biznesem. Absolwent studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich) na kierunku Administracja posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z tych dziedzin naukowych, które zajmują się różnymi stronami i obszarami działania administracji. Studia zapewnią mu przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych. Absolwent posiada wiedzę kierunkową i praktyczne umiejętności, które zdobywa podczas praktyk zawodowych organizowanych przez uczelnię w ramach umów uczelni z uznanymi instytucjami administracji publicznej i niepublicznej różnych szczebli. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata administracji. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2.

Uchwała nr 8/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „Administracja” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych ChAT.

Załącznik do uchwały nr 8/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Uchwała nr 9/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku „Administracja” na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym.

Załącznik do uchwały nr 9/2022 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia efektów uczenia się na kierunku „administracja” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 • Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

 • Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania  się na studia
  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Terminy rekrutacji na studia
 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r.
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r.
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r.
 • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września – 28 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij