Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Opiekunowie studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Dr Joanna Kluczyńska – opiekun studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna
Dr Rafał Kubicki – opiekun studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej
Dr Rafał Bodarski – opiekun studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogiki z doradztwem zawodowym
Dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT – opiekun studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki społeczno-kulturowej
Dr Sławomir Stasiorowski – opiekun studiów II na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej
Dr Elżbieta Bednarz – opiekun studiów II na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną, Pedagogiki szkolnej i nowych mediów w edukacji
Dr Elżbieta Aleksiejuk – opiekun studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,opiekun studiów II na kierunku Pedagogika w zakresie Wczesnej edukacji z diagnozą i terapią pedagogiczną

 

 

 

Samorząd Studentów Wydziału

Organy Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych ChAT Zarząd Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Daniel Zieliński – Przewodniczący Oliwia Fusiek – Zastępca Przewodniczącego Justyna Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Joanna Ołtuszyk Yelyzaveta Maksymova Komisja Rewizyjna Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Kinga Mazurek – Przewodnicząca Patrycja Wojtaszek – Zastępca Przewodniczącej Klaudia Szymańska Sąd Koleżeński Studentów Wydziału Nauk Społecznych Klaudia …

Koła Naukowe Wydziału

Przy Wydziale Nauk Społecznych ChAT działają cztery organizacje zrzeszająca studentów, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków: – Koło Naukowe Pedagogiki, – Koło Naukowe Resocjalizacji, – Koło Naukowe Pracy Socjalnej, – Koło Naukowe Wielokulturowości. Działalność Studenckich Kół Naukowych opiera się na realizacji projektów powstałych w skutek odpowiedzi na oczekiwania studentów. W 2014 roku były …

Studenci z niepełnosprawościami

mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów niepełnosprawnych, na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych. Udziela wsparcia studentom niepełnosprawnym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do pełnego udziału studentów niepełnosprawnych w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód i barier w Uczelni. Student zgłaszający się po wsparcie za pośrednictwem opiekuna studentów niepełnosprawnych …

Studenci cudzoziemcy

Zgodnie z art. 323. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie: …

Erasmus+

dr hab. Jerzy Sojka, prof ChAT – Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/ Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw.e-mail: j.sojka@chat.edu.pl Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje …

Praktyki

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska –  kierownik praktyk studenckich, opiekun praktyk, na studiach I stopnia: na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (III rok), wczesna edukacja z językiem angielskim (III rok) – studia wygaszane, studiach II stopnia: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, modułu przygotowania pedagogicznego; na studiach podyplomowych: przygotowanie pedagogiczne …

Psycholog

W SEM. ZIMOWYM R. AKAD. 2020/21 DYŻUR PSYCHOLOGICZNY W AKADEMICKIM PORADNICTWIE PSYCHOLOGICZNYM CHAT, Z UWAGI NA SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ, REALIZOWANY JEST W SPOSÓB ZDALNY – W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZ. 9.00 – 9.45 ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MS TEAMS. W wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość umówienia się na inny dogodny termin i formę spotkania (nie wyłączając rozmowy …

Pomoc materialna

Student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogi; stypendium rektora; stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student …

Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Osoby studiujące, które przekroczyły 18. rok życia są nadal objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od wieku studenta czy doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa …

Dyplomanci

Rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych pełni system APD. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających w  uczelni. Zasadniczą funkcją serwisu APD  oprócz archiwizowania jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. Proces wprowadzania prac dyplomowych do systemu określają podręczniki oraz instrukcje zob.: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/ W związku z wymogiem określonym w …

Kalendarium roku akademickiego

Kalendarium roku akademickiego 2020/2021 na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich Semestr zimowy: 1 X 2020 – 21 II 2021 Zajęcia dydaktyczne: 1 X 2020 – 3 II 2021 Przerwa świąteczna: 21 XII 2020 – 10 I 2021 Sesja egzaminacyjna: – 3 II 2021 – 17 II 2021 Przerwa zimowa: 17 …

Terminy konsultacji

2019/2020 Terminarz dyżurów w semestrze zimowym 2020/2021 Uwaga! Dostęp jest możliwy po zalogowaniu się do poczty uczelnianej. Informacje  dostępne są również w USOSweb.  

Rozkład zajęć

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021. Jednocześnie przypominamy, że plan jest aktualizowany na bieżąco. PLAN ZAJĘĆ SEMESTRU ZIMOWEGO Objaśnienie skrótów umieszczonych na planie: Studia jednolite magisterskie – kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Nauk Społecznych) WEiPO – Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (I-V) WEJA – Wczesna …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij