Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studenci Wydziału Nauk Społecznych ChAT aktywnie uczestniczą w życiu społeczności Akademii oraz korzystają ze swobody studiowania, z zachowaniem przepisów ustawy, statutu i regulaminu studiów. Ich obowiązkiem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz prawo rozwijania zainteresowań naukowo-badawczych, społecznych, kulturalno-artystycznych, turystycznych i sportowych, korzystając w tym zakresie z pomocy Akademii. Prawa i obowiązki studenta określone zostały w ustawie, statucie Akademii oraz regulamin studiów.

W Wydziale Nauk Społecznych ChAT działają organizacje zrzeszające studentów, których celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków.

Zapraszamy Studentów do twórczego podejścia do nowych wyzwań, otwartości na doświadczenia w atmosferze współpracy.

Opiekunowie studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT – opiekun studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki społeczno-kulturowej
email: a.piejka@chat.edu.pl
 

Mgr Artur Bogdański – opiekun studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej oraz studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej

email: a.chmielinski@chat.edu.pl

 

Dr Joanna Kluczyńska – opiekun studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym

email: j.kluczynska@chat.edu.pl 

Dr Elżbieta Bednarz – opiekun studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną, Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej

email: e.bednarz@chat.edu.pl

Dr Elżbieta Aleksiejuk – opiekun jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

email: e.aleksiejuk@chat.edu.pl

Przewodnik studenta

POCZTA STUDENCKA Zgodnie z  Regulaminem Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie każdy student ma obowiązek korzystania z poczty w domenie chat.edu.pl Wymagane jest regularne sprawdzanie poczty elektronicznej z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie kontaktów. Instrukcja logowania do poczty studenckiej. OGŁOSZENIA Wszystkie ogłoszenia dotyczące spraw studenckich są umieszczane w zakładce OGŁOSZENIA. Studenci naszego Wydziału są proszeni o systematyczne sprawdzanie …

Samorząd Studentów

Studiowanie można uczynić pełniejszym, angażując się w życie studenckie na uczelni. Dołącz do samorządu studentów/doktorantów (zależnie od Twojego statusu na uczelni) i miej wpływ na to, co dzieje się w uczelni. Część reprezentantów samorządu bierze udział w zebraniach organów decyzyjnych uczelni (Rada Wydziału, Senat, komisje) i jest głosem wszystkich studentów/doktorantów ChAT. Samorząd to przejaw demokracji …

Koła Naukowe Wydziału

Przy Wydziale Nauk Społecznych ChAT działają cztery organizacje zrzeszające studentów, których celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków: – Koło Naukowe Pedagogiki, – Koło Naukowe Resocjalizacji, – Koło Naukowe Pracy Socjalnej, – Koło Naukowe Wielokulturowości. Działalność Studenckich Kół Naukowych opiera się na realizacji projektów powstałych w skutek odpowiedzi na oczekiwania studentów. W 2014 roku …

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów. Udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnością, studentom ze specjalnymi potrzebami oraz przewlekle chorym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do ich pełnego udziału w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód …

Studenci cudzoziemcy

Zgodnie z art. 323. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie: …

Praktyki

Dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska –  kierownik praktyk studenckich email: k.dmitruksierocinska@chat.edu.pl opiekun praktyk na studiach II stopnia: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną Praktyki są obowiązkowym elementem programów studiów prowadzonych w Wydziale. Stanowią jednocześnie okazję do wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy w praktycznym działaniu. Wydział posiada podpisane umowy z licznymi ośrodkami pracy pedagogicznej (oświatowymi, resocjalizacyjnymi, …

Akademickie Poradnictwo Psychologiczne

Dr Joanna Lewczuk Email: j.lewczuk@chat.edu.pl Jeśli doświadczasz trudności emocjonalnych, psychicznych lub masz problemy, o których chciałbyś/chciałabyś porozmawiać, masz możliwość bezpłatnego korzystania z poradnictwa psychologicznego. Możesz umówić się na konsultację, opowiedzieć o swoich kłopotach oraz omówić z psychologiem ścieżkę dalszego działania. Uczelnia nie świadczy usług psychoterapeutycznych – spotkania z psychologiem mają charakter poradnictwa i konsultacji. czwartki …

Świadczenia pomocy materialnej

Mgr Alina Kozakowska – Główny specjalista ds. administracyjno-dydaktycznych Dział Spraw Stypendialnych Wydziału Nauk Społecznych ChAT Email. a.kozakowska@chat.edu.pl Telefon kom.: +48 506-002-321 Student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogi; stypendium rektora; stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; stypendium za wyniki w nauce …

Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Osoby studiujące, które przekroczyły 18. rok życia są nadal objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od wieku studenta czy doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa …

Dyplomanci

Rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych pełni system APD. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających w  uczelni. Zasadniczą funkcją serwisu APD  oprócz archiwizowania jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. Proces wprowadzania prac dyplomowych do systemu określają podręczniki oraz instrukcje zob.: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/ W związku z wymogiem określonym w …

Kalendarium roku akademickiego 2023/2024

Kalendarium roku akademickiego 2023/2024 na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich Semestr zimowy: 1 X 2023 – 21 II 2024 Zajęcia dydaktyczne: 2 X 2023 – 2 II 2024 Przerwa świąteczna: 22 XII 2023 – 6 I 2024 Sesja egzaminacyjna: 5 II – 16 II 2024 Przerwa zimowa: 19 II – …

Terminy konsultacji

Terminarze dyżurów oraz konsultacji w roku akademickim 2023/2024 Semestr letni: Terminarz egzaminów i zaliczeń w letniej sesji egzaminacyjnej 2023/2024 Terminarz dyżurów w semestrze letnim 2023/2024 Semestr zimowy: Terminarz egzaminów i zaliczeń w zimowej sesji egzaminacyjnej 2023/2024 Terminarz dyżurów w semestrze zimowym 2023/2024

Rozkład zajęć

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2023/2024. Tygodniowy rozkład zajęć na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 Tygodniowy rozkład zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024  Plan może ulegać pewnym modyfikacjom. Prosimy o regularne sprawdzanie daty aktualizacji. Objaśnienie skrótów umieszczonych na planie: Studia jednolite magisterskie – kierunek: Pedagogika …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij