Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Opiekunowie studiów prowadzonych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w Warszawie

Dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT – opiekun studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki społeczno-kulturowej
email: a.piejka@chat.edu.pl
Dr Sławomir Stasiorowski – opiekun studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej oraz studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej

email: s.stasiorowski@chat.edu.pl

Dr Joanna Kluczyńska – opiekun studiów I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym

email: j.kluczynska@chat.edu.pl 

 

Dr Elżbieta Bednarz – opiekun studiów II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki szkolnej z diagnozą i terapią pedagogiczną

email: e.bednarz@chat.edu.pl

Dr Elżbieta Aleksiejuk – opiekun jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

email: e.aleksiejuk@chat.edu.pl

Przewodnik studenta

POCZTA STUDENCKA Zgodnie z  Regulaminem Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie każdy student ma obowiązek korzystania z poczty w domenie chat.edu.pl Wymagane jest regularne sprawdzanie poczty elektronicznej z częstotliwością pozwalającą na utrzymywanie kontaktów. Instrukcja logowania do poczty studenckiej. OGŁOSZENIA Wszystkie ogłoszenia dotyczące spraw studenckich są umieszczane w zakładce OGŁOSZENIA. Studenci naszego Wydziału są proszeni o systematyczne sprawdzanie …

Samorząd Studentów

Skład osobowy Zarządu Samorządu Studenckiego ChAT na kadencję 2022 – 2024 Emilia Stanisławiuk – przewodnicząca Łukasz Rubin-Szymański – wiceprzewodniczący Patryk Swęda – Sekretarz Katarzyna Janasz Wojciech Kraszewski Weronika Krauze Yelyzaveta Maksymova Wiktoria Zawadzka Skład osobowy Uczelnianej Komisji Rewizyjnej Samorządu Studenckiego ChAT na kadencję 2022 – 2024 Szymon Budacz Maciej Kasprzycki Konrad Marecki Skład osobowy Uczelnianego …

Koła Naukowe Wydziału

Przy Wydziale Nauk Społecznych ChAT działają cztery organizacje zrzeszające studentów, których celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków: – Koło Naukowe Pedagogiki, – Koło Naukowe Resocjalizacji, – Koło Naukowe Pracy Socjalnej, – Koło Naukowe Wielokulturowości. Działalność Studenckich Kół Naukowych opiera się na realizacji projektów powstałych w skutek odpowiedzi na oczekiwania studentów. W 2014 roku …

Studenci z niepełnosprawościami

mgr Elżbieta Byrtek – opiekun studentów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych oraz ze specjalnymi potrzebami na bieżąco zajmuje się rozpoznawaniem potrzeb i problemów studentów. Udziela wsparcia studentom z niepełnosprawnością, studentom ze specjalnymi potrzebami oraz przewlekle chorym, podejmuje działania mające na celu stwarzanie warunków do ich pełnego udziału w procesie kształcenia, działa na rzecz likwidacji przeszkód …

Studenci cudzoziemcy

Zgodnie z art. 323. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie: …

Erasmus+

dr hab. Jerzy Sojka, prof ChAT – Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/ Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw.e-mail: j.sojka@chat.edu.pl Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje …

Praktyki

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska –  kierownik praktyk studenckich; opiekun praktyk na studiach jednolitych: magisterskich pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (V rok); opiekun praktyk na studiach II stopnia: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, opiekun praktyk modułu przygotowania pedagogicznego na studiach II stopnia. dr Elżbieta Aleksiejuk –  opiekun praktyk na studiach jednolitych magisterskich: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna …

Akademickie Poradnictwo Psychologiczne

Dyżur psychologiczny dr Joanny Lewczuk w AKADEMICKIM PORADNICTWIE PSYCHOLOGICZNYM – dostępny CHAT wtorki – godz. 9.00 – 11.00 MS Teams (zespół „Społeczność ChAT”) piątki – godz. 12.30 – 14.30 stacjonarnie w pokoju 109 w siedzibie ChAT lub w innym dogodnym terminie i formie (np. rozmowa telefoniczna) po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową (j.lewczuk@chat.edu.pl). Teoretycznie i …

Pomoc materialna

Student Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie może ubiegać się o pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogi; stypendium rektora; stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego; stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student …

Ubezpieczenia zdrowotne studentów

Osoby studiujące, które przekroczyły 18. rok życia są nadal objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od wieku studenta czy doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa …

Dyplomanci

Rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych pełni system APD. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających w  uczelni. Zasadniczą funkcją serwisu APD  oprócz archiwizowania jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. Proces wprowadzania prac dyplomowych do systemu określają podręczniki oraz instrukcje zob.: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/ W związku z wymogiem określonym w …

Kalendarium roku akademickiego 2023/2023

Kalendarium roku akademickiego 2022/2023 na studiach I i II stopnia Semestr zimowy: 1 X 2022 – 24 II 2023 Zajęcia dydaktyczne: 3 X 2022 – 3 II 2023 Przerwa świąteczna: 21 XII 2022 – 6 I 2023 Sesja egzaminacyjna: 6 II – 17 II 2023 Przerwa zimowa: 20 II – 24 II 2023 Semestr letni: …

Terminy konsultacji

Terminarze dyżurów oraz konsultacji w roku akademickim 2022/2023 Semestr letni: Terminarz dyżurów w semestrze letnim 2022/2023  

Rozkład zajęć

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2022/2023. Tygodniowy rozkład zajęć na semestr letni roku akademickiego 2022/2023  Tygodniowy rozkład zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023  Plan może ulegać pewnym modyfikacjom. Prosimy o regularne sprawdzanie daty aktualizacji. Objaśnienie skrótów umieszczonych na planie: Studia jednolite magisterskie – kierunek: Pedagogika …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij