Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
prof. dr hab. Elżbieta Czykwin

prof. dr hab. Elżbieta Czykwin

Pracownik

Stanowisko: Profesor
Funkcja: Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji
E-mail: elczyk@op.pl

Kariera naukowa:

 • tytuł profesora zwyczajnego: dziedzina, rok: nauki społeczne, 2016.
 • habilitacja: dziedzina, rok, miejsce: Socjologia, 2000, ISNS, Uniwersytet Warszawski.
 • doktorat: dziedzina, rok, miejsce: Pedagogika, 1980, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Warszawski.
 • magisterium: dziedzina, rok, miejsce: Pedagogika, 1974, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania naukowe:

 • Socjologia, socjologia emocji, mniejszości narodowe, stereotypy i uprzedzenia.

Granty i projekty badawcze:

 • Zróżnicowanie etniczne a zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym ze wsi. Grant MNISW, 2009.

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • Ogólnopolska Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Prof. Ireny Lepalczyk, w 2008 r. za pracę Stygmat społeczny, Warszawa 2007, PWN.
 • Nagroda internautów na „Najlepszą książkę na lato 2015” za książkę „Wstyd”.
 • Nagrody naukowe Rektora Uniwersytetu w Białymstoku (ok. 10)
 • Nagrody naukowe Rektora ChAT 2015, 2016.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członek Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu w Białymstoku w latach 1980-2009. Członek Senatu ChAT od roku 2009.
 • Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogiki ChAT  od 2013 roku.

Współpraca międzynarodowa:

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • Członkini International Academy of National Minorities’ Research (Міжнародная Акадэмія вывучэння нацыянальных меншасцей) w Brześciu i Mińsku;
 • Członkini  International Training Centre of Human Rights and Peace Teaching (CIFEDHOP) w Genewie (Szwajcaria);
 • Członkini International Associacion for Cross-Cultural Psychology (IACCP) z siedzibą w Melbourne (USA).
 • Współpraca z Wolfson College Cambridge University (GB), prof. Witold Tulasiewicz.

Działalność organizacyjna:

 • Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma „Wychowanie w rodzinie”. Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma „Studia z Teorii Wychowania”. Wydział Pedagogiki ChAT w Warszawie.
 • Założycielka i konsultant naukowy szkół społecznych w Białymstoku w latach 1980-1987.
 • Doradca społeczny Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnika Rządu d/s równego traktowania Rzecznika Praw Równości  prof. Zw. Dr hab. Małgorzaty Fuszary.
 • Współpracownik i doradcza społeczny Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP  w latach 2007- 2015.
 • Prowadząca i uczestnik seminarium doktorskiego w Białymstoku w latach 1982-2012.

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • Stała współpraca z Zespołem Szkół Niepublicznych św. św.  Cyryla i Metodego w Białymstoku, ul. Waryńskiego 30.
 • Współpraca  z  Redakcją  „Przeglądu Prawosławnego”, Białystok.
 • Współpraca z Radiem Białystok
 • Współpraca z Radiem Racja
 • Współpraca z Telewizją Białystok
 • Publikacje w „Polityce”

Najważniejsze publikacje naukowe:

Książki:

 • Samoświadomość nauczyciela, Trans Humana, Białystok 1996.
 • Teaching the Mother Tongue in Multilingual Europe (współautorka), (ed. W. Tulasiewicz i A. Adams) Londyn, Cambridge 1998 i 2005 (wznowienie).
 • (wspólnie z D. Misiejuk) Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie  psychopedagogicznej,  Białystok., Trans Humana, 1998.
 • Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Trans Humana, Białystok 2000.
 • Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • „Gorsi inni”  (red. E. Czykwin i M. Rusaczyk), Trans Humana, 2008.
 • Stygmatyzacja, tolerancja, naprawa. Integracyjna analiza psychologiczna reakcji na dewiację (tłumaczenie, wspólnie z M. Rusaczyk książki A.J.M. Dijkera i W. Koomena wydanej przez Cambridge University Press w 2007 roku w Anglii a w Polsce w 2009 roku przez Fundację „Tolerancja”).
 • Wstyd, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2013.

Artykuły wybrane:

 • Problemy małżeństw prawosławno – katolickich [w:] J. Nikitorowicz (red.). „Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej”, Białystok, 1997.
 • An Identity of the Orthodox-Bielorusian Minority in relation to the Polish-Catolic majority in Poland,  S. Janowicz (red.) Annus Albaruthenicus, Krynki 2003, s. 30-61.
 • Maintaining the Mother Tongue: The National Identity of the Bielorussians In Poland,  (In:) “Teaching the Mother Tongue in a Multicultural Europe”, W. Tulasiewicz & A. Adams (ed.) Cassel, London 1998, s. 174-184; wznowienie przez Continuum, London, New York 2005.
 • Destruktywna rola stygmatu dla <Ja>. Próba operacjonalizacji,(w:) „Psychologia wspólczesna: Oczekiwania i rzeczywistość”, M. Ledzińska, G. Rudkowska i L. Wrona (red.) Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005, s. 480-493.
 • Film Borat Larry’ego Charlesa jako przykład prowokacyjnej próby przełamania uprzedzeń etniczno-kulturowych (w) „Artystów gry z kulturą”, (pod red. A. Kisielewskiego) Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2009, s. 291-304.
 • Odmienne konsekwencje emigracji matek i ojców dla rodzin pozostających w kraju. Prezentacja wstępnych wyników badań (w:) „Procesy emigracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej”. Pod red. J. Nikitorowicza i D. Misiejuk, Trans Humana, Białystok, 2009, str. 325-336.
 • Wstyd jako perspektywa refleksji i badań nad przestrzenią międzykulturową [w:] J. Semków, J. Wojtaś (red.) „Rzeczywistość międzykulturowa z perspektywy pedagogii integralnej”, WSP Legnica 2010.
 • Białoruska mniejszość narodowa. Problem asymilacji w kontekście stygmatu społecznego, (w:) „Białorusini” red. T. Zaniewska. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 29-47.
 • Shame in Sociological Perspective. Thomas Scheff approach [w:] A. Karpińska (ed.), “Culture and society”, WSAP, Białystok 2011.
 • Wstyd w ujęciu socjologicznym. Inspiracje chrześcijańskie, [w:] „Studia z Teorii Wychowania”, Wyd. Naukowe ChAT, Warszawa, tom 2(3) 2011.
 • Konflikty małżeńskie w kontekście emocji wstydu [w:] „Wychowanie w Rodzinie”, tom 5 „Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym”, (pod red. A. Szerląg i S. Walasek),  Uniwersytet Wrocławski, 2012, s. 123-144.
 • Multikulturalizm w perspektywie zagrożenia więzi: rola emocji wstydu, [w:] M. Biernacka, A. Sadowski (red.), Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia”, Białystok, rok
 • “Trybalizm i neotrybalizm jako wyraz pragnienia więzi”, (w:) „Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia”, (pod red. W. Żłobickiego), Impuls, Kraków 2014,  s. 133-147.
 • Progi i rygory socjalizacyjne: Rasistowskie incydenty w Białymstoku w perspektywie refleksji pedagogicznej, (w:) „Transgresje w edukacji”, tom 2, red. I.Paszenda, R.Włodarczyk, Impuls, Kraków 2014, s. 59-70.
 • Stereotypizacja i stygmatyzacja – podstawy teoretyczne (w:) Pacjent <Inny> wyzwaniem opieki medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2016, s. 27-46.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • Trybalizm i neotrybalizm jako wyraz pragnienia więzi – Referat wygłoszony na XXV Forum Pedagogów 19.XI. 2012 r.
 • Zweisprachigkeit und Bikulturalitat in psychopedagogischer Perspektive (In:) “Zwei Muttersprachen – heht das?” – wystąpienie na Konferencji w Monachium, 20.VIII. 1989.
 • Sukces piłkarski siedmiolatka. Aspekty wychowawcze, – Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej XXVII Forum Naukowe Pedagogów, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowanym: „Sukces jako zjawisko edukacyjne”,  24-25.X. 2014 r.
 • Choroba   jako   przyczyna   samotności,   a  może   samotność    jako przyczyna  choroby?  Stereotypowe przekonanie  w świetle wyników badan. Wystąpienie na Konferencji „Pacjent <Inny> wyzwaniem opieki medycznej” Akademia Medyczna w Białymstoku, 9.XII. 2016 r.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij