Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

I. Podstawa prawna procedury
Regulamin Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stanowiący  załącznik do Uchwały nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

II. Cel procedury
Celem procedury jest określenie sposobu wyznaczania różnic programowych i warunków ich zaliczania oraz osób odpowiedzialnych za określanie różnic.

III. Właściciel procedury
Dziekan, Prodziekan ds. studenckich

IV. Osoby odpowiedzialne za realizację procedury
Prodziekan ds. studenckich, koordynatorzy ds. różnic programowych danego kierunku i danej specjalności, osoby prowadzące zajęcia, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy są zobowiązani do realizacji różnic programowych, pracownicy dziekanatów prowadzący sprawy studenckie danej specjalności.

V. Zakres procedury
Procedura dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz praca socjalna, którzy są zobowiązani zaliczyć przedmioty  wymagane do uzyskania pełnych uprawnień zgodnych z kierunkiem studiów i realizowaną specjalnością dla danego cyklu kształcenia.

VI. Procedura dotyczy:

 • studentów po urlopie dziekańskim,
 • studentów zmieniających kierunek, specjalność,
 • studentów przenoszących się z innej uczelni,
 • studentów wznawiających studia po przerwie,
 • inne.

UWAGA: Procedura nie dotyczy studentów wracających z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus i MOST

VII. Zasady ogólne procedur

 1. W Dziekanacie lub przez system USOS student pobiera podanie do Dziekana WNS, w którym formułuje prośbę o wpisanie na określony rok danego kierunku i danej specjalności.
 2. Wniosek składa w Dziekanacie w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru.
 3. Po uzyskaniu zgody Dziekana Prodziekan ds. studenckich ( w terminie 7 dni od złożenia wniosku) analizuje dokumentację i wyznacza różnice programowe w porozumieniu z koordynatorem specjalności, której dotyczą różnice programowe.
 4. Prodziekan ds. Studenckich oraz Koordynator ds. różnic danej specjalności określają w terminie 7 dni:
 • wymagane przedmioty,
 • liczbę godzin wraz z punktami ECTS,
 • formę zaliczenia,
 • formę zajęć, zakres materiału i termin zaliczenia, oraz sposób osiągania efektów kształcenia zapisanych w sylabusie przedmiotu,
 • kieruje do osób prowadzących przedmioty.
 1. Wypełniony załącznik przez prowadzących zajęcia w ramach różnic programowych, pozostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie.
 2. Dziekanat zobowiązany jest do dopisania studenta do wyznaczonych grup zajęciowych w systemie USOS w terminie 7 dni od wyznaczenia przez Koordynatora różnic programowych. Student jest zobowiązany do zrealizowania różnic programowych do końca roku akademickiego.
 3. Nie wywiązanie się z wyznaczonych zobowiązań w określonym terminie skutkuje nie zaliczeniem roku studiów.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij