Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych pełni system APD. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających w  uczelni. Zasadniczą funkcją serwisu APD  oprócz archiwizowania jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. Proces wprowadzania prac dyplomowych do systemu określają podręczniki oraz instrukcje zob.: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/

W związku z wymogiem określonym w art. 15 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  (Dz. U z 2018 r. poz. 1861) egzemplarz pracy dyplomowej przechowywany jest w aktach studenta. Pobrany z systemu APD i wydrukowany egzemplarz pracy dyplomowej (dostarczany do dziekanatu) musi być identyczny z wersją przesłaną w formie elektronicznej.  Weryfikacja polega na nałożeniu na wszystkie strony pracy numerów kontrolnych.

Na podstawie art. 4 ust. 4.2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie kwalifikacji i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt studenta powinien pozbawiony być elementów plastikowych i metalowych. ( np.: spinaczy, zszywek, wąsów, koszulek, okładek).

 • Wymogi formalne pracy dyplomowej określa uchwała nr 10/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego ChAT z dnia 28 lutego 2013 roku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załącznikiem do uchwały.

Wymogi formalne pracy dyplomowej

 • Wzory stron tytułowych prac licencjackich, magisterskich i końcowych:

Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl

 • Zgodnie z art. 77. 1-2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:
  1) licencjata potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku
  studiów pierwszego stopnia;
  2) magistra potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
  W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy.

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w roku akademickim 2020/2021 Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów …

APD

Zasady organizacji pracy dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych ChAT Harmonogram egzaminów dyplomowych  Najpóźniej 21 dni przed obroną – przekazanie przez promotora do dziekanatu informacji dotyczącej składu komisji i terminu obrony (wydruk dokumentu z APD) Najpóźniej 20 dni przed obroną – wprowadzenie przez studenta pracy do systemu APD Najpóźniej 14 dni przed obroną – po pozytywnej weryfikacji w systemie antyplagiatowym, …

Zagadnienia egzaminów końcowych

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie Cele wychowania szkolnego Rodzaje metod wychowawczych Klasyfikacja metod nauczania Podstawowe dokumenty obowiązujące w szkole i ich znaczenie System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny Struktura systemu oświaty po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Charakterystyka wybranych zasad dydaktycznych …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij