Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych pełni system APD. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac powstających w  uczelni. Zasadniczą funkcją serwisu APD  oprócz archiwizowania jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie. Proces wprowadzania prac dyplomowych do systemu określają podręczniki oraz instrukcje zob.: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/

W związku z wymogiem określonym w art. 15 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  (Dz. U z 2018 r. poz. 1861) egzemplarz pracy dyplomowej przechowywany jest w aktach studenta. Pobrany z systemu APD i wydrukowany egzemplarz pracy dyplomowej (dostarczany do dziekanatu) musi być identyczny z wersją przesłaną w formie elektronicznej.  Weryfikacja polega na nałożeniu na wszystkie strony pracy numerów kontrolnych.

Na podstawie art. 4 ust. 4.2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie kwalifikacji i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt studenta powinien pozbawiony być elementów plastikowych i metalowych. ( np.: spinaczy, zszywek, wąsów, koszulek, okładek).

Wymogi formalne pracy dyplomowej określa zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Komunikat nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r. zmienionego Zarządzeniem nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Wzór strony tytułowej prac licencjackich i magisterskich

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad procesu dyplomowania oraz wymogów formalnych prac dyplomowych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych ChAT, których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

Zgodnie z art. 77. 1-2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:
1) licencjata potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
2) magistra potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy.

Informacje o dyplomach ukończenia studiów wyższych, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych dostępna jest pod linkiem: https://chat.edu.pl/wzorce-dokumentow/

Zagadnienia dyplomowe

Przebieg obrony pracy dyplomowej  LISTA ZAGADNIEŃ KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA STUDIACH JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA: ZAGANIENIA KIERUNKOWE Lista zagadnień do pobrania ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Lista zagadnień do pobrania WCZESNA EDUKACJA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Lista zagadnień do pobrania LISTA ZAGADNIEŃ KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA STUDIACH I STOPNIA …

APD

Zasady organizacji pracy dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych ChAT Harmonogram egzaminów dyplomowych  Najpóźniej 21 dni przed obroną – przekazanie przez promotora do dziekanatu informacji dotyczącej składu komisji i terminu obrony (wydruk dokumentu z APD) Najpóźniej 20 dni przed obroną – wprowadzenie przez studenta pracy do systemu APD Najpóźniej 14 dni przed obroną – po pozytywnej weryfikacji w systemie antyplagiatowym, …

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2019/20 – studia I stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski) Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga) Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej Przedmiot i zadania socjologii wychowania Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich …

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 – studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA Aksjologiczne podstawy pedagogiki Cele i zasady wychowania Fazy rozwoju społeczno-moralnego człowieka Wychowanie jako spotkanie. Dialog w wychowaniu Dylematy pedagogiczne stosowania kar i nagród w wychowaniu Podstawowe wyznaczniki pedagogiki humanistycznej Pedagogika kultury Racjonalność jako kategoria teorii wychowania Wychowanie w ujęciu behawioralnym, instrumentalnym Wychowanie w ujęciu pragmatycznym Wychowanie w ujęciu pedagogiki krytycznej i antypedagogiki …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij