Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:

 • Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie integracji sensorycznej. Przygotowują do pracy terapeutycznej w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (więcej…)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. (więcej…)
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie (3-semestralne) nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej) (więcej…)
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne) studia podyplomowe które pozwalają
  na otrzymanie uprawnień które powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (więcej…)
 • Asystenta rodziny przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny (więcej…)

Regulamin studiów podyplomowych w ChAT

mgr Alina Kozakowska – administracja

tel. +48 506 002 321

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

  • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach podyplomowych

  Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
  Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami: I X 2018 – 16 II 2019
  Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 6 I 2019

  Semestr letni: 18 II 2018 – 30 IX 2019
  Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 18 II – 30 IX 2019
  Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019
  Przerwa majowa: 1 V – 5 V 2019

  Terminarz zjazdów na studia podyplomowe 2018/19

wróć do góry