Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną – studia związane z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego. Po ukończeniu studiów absolwent m.in. rozpoznaje potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, umie diagnozować, monitorować i oceniać rozwój uczniów, przebieg procesu kształcenia, procesu terapii pedagogicznej, potrafi tworzyć zespoły terapeutyczne, konstruować dokumenty wymagane w przebiegu procesu diagnozy i terapii pedagogicznej. Potrafi prowadzić pracę terapeutyczną ze względu na specyfikę zaburzeń i nieprawidłowości funkcjonowania ucznia, potrafi konstruować i wdrażać autorskie programy nauczania, wychowania i terapii pedagogicznej. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego oraz terapeuty pedagogicznego na wszystkich etapach kształcenia. Absolwent może podjąć pracę w szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej, placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych (dom dziecka, internat, świetlica szkolna), w instytucjach pełniących nadzór nad funkcjonowaniem szkolnictwa, w ośrodkach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach wychowawczych, a także w jednostkach prowadzących badania praktyczne nad funkcjonowaniem systemu oświaty. Absolwent posiada uprawnienia dotyczące wspierania całościowego rozwoju dzieci i młodzieży, terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjno-wychowawczymi oraz z zaburzeniami zachowania, analizowania powiązań pomiędzy dyscyplinami naukowymi w zakresie nauk społecznych i humanistycznych oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych, a także w posługiwaniu się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów i wychowanków.

Zasady kwalifikacji

Do ubiegania się o przyjęcie na studia na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r.

Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania się na studia

Po zakwalifikowaniu na podstawie podania o przyjęcie na studia złożonego w systemie IRK kandydaci składają we właściwym dziekanacie Akademii następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
  • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich, drugiego stopnia lub pierwszego stopnia) albo dyplom równorzędny wydany za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
  • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Terminy rekrutacji na studia
  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r.
  • Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r.
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r.
  • Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r.
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września – 28 września 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r.

Strona rekrutacji na studia: https://irk.chat.edu.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij