Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Podstawa prawna wydania ELSNA:
Na mocy nw. przepisów od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego: art. 122 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U.2020.85 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz.U.2020.689).

Informacje ogólne:
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego ma postać plastikowej karty procesorowej z interfejsem:
Legitymacja poświadcza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz na podstawie odrębnych przepisów* uprawnienia do korzystania z 33% ulgi przy przejazdach:

  • środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  • środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

*Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 295). Ważne! Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Dodatkowe uprawnienia. Na legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego zakodowany jest klucz ZTM, umożliwiający zapisywanie na niej biletów komunikacji miejskiej, w tym między innymi „Karty Warszawiaka”.

Tryb wydawania legitymacji
Legitymacje wydają jednostki organizacyjne ChAT (Wydział Teologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych).
Legitymacja jest wydawana nauczycielowi akademickiemu na jego wniosek.
Wniosek składa się elektronicznie na adres e-mail jednostki organizacyjnej lub osobiście w jednostce organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki wykonuje swoje obowiązki.

Druki wniosków do pobrania:

W celu wydania legitymacji konieczne jest dostarczenie zdjęcia w postaci elektronicznej w systemie USOSweb zakładka Dla wszystkich katalog Zdjęcie do legitymacji spełniającego wymagania określone w załącznik nr 1, opis: pkt 4.1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 marca 2020r w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz.U z dnia 17.04.2020 r. poz. 689).

Link do rozporządzenia:

“kolorowa fotografia posiadacza legitymacji o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiająca wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)”;

  • wykonane na jednolitym, jasnym tle pozbawionym cieni i elementów ozdobnych;
  • bez obramowań ani śladów krawędzi zdjęcia papierowego, nie może być załamań, fragmentów pieczęci, spinaczy, dziurkaczy lub być brudne;
  • zachowana winna być bardzo dobra ostrość oraz kontrast zdjęcia;
  • pozostałe kwestie dotyczące wymogów dostarczanych fotografii regulują odrębne przepisy, np. zasady dostarczania zdjęć do dowodu osobistego lub paszportu.

Opłata za wydanie legitymacji
Za wydanie legitymacji służbowej oraz jej duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.
Wpłaty za legitymację należy dokonać na rachunek bankowy.
Nr rachunku: 06 1240 6247 1111 0000 4973 8867
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
W tytule przelewu: Opłata za ELSNA_imię i nazwisko
Do wniosku o wydanie legitymacji służbowej, nauczyciel akademicki dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty.

Potwierdzenie ważności ELSNA
Ważność legitymacji potwierdzają jednostki organizacyjne ChAT (Wydział Teologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych) poprzez aktualizację danych w układzie
elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w odpowiednim polu:
1) co rok – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony;
2) co semestr – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony (legitymacja zachowuje ważność do 31 marca lub 31 października danego roku akademickiego).
Nauczyciel akademicki jest zobowiązany zwrócić legitymację w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij