Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA trwają 4 semestry i wymagają zdobycia min. 120  punktów ECTS. 1 ECTS = 30 godzinom pracy studenta. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki. Celem studiów II stopnia jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: Studia są prowadzone w profilu ogólnoakademickim. Umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, oraz w zakresie ścieżek nauczycielskich (specjalnościowych), z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk społecznych i humanistycznych. Efekty uczenia się są ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218 z późn. zm.) oraz (dla ścieżek nauczycielskich) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2 sierpnia 2019 poz. 1450, zał. 3).

Studia zakładają realizację zakresów: podstawowego i specjalnościowego.

Kształcenie łączy profil ogólnoakademicki z ukierunkowaniem praktycznym. Koncepcja programu i planu studiów zakłada prymarny charakter wiedzy ogólnej i systematycznej, którą ujmuje się w kontekście praktyki i odnosi do projektowania i realizacji działań pedagogicznych.

Program studiów obejmuje kwestie merytoryczne dla kierunku studiów pedagogika, ich odniesienia interdyscyplinarne oraz perspektywę poznawczą nauk społecznych i humanistycznych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kwalifikacji ogólnokierunkowych oraz kwalifikacji specjalnościowych, odniesionych do praktyki pedagogicznej.

Koncepcja kształcenia zakłada realizację kanonu akademickiej wiedzy pedagogicznej i jednocześnie zawiera treści sformułowane w misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wynikające z chrześcijańskiego, ekumenicznego i wielokulturowego profilu uczelni. Z tego względu w procesie dydaktycznym istotną rolę odgrywa nie tylko przekaz wiedzy, umiejętności i kompetencji ogólnopedagogicznych i specjalnościowych, lecz również kształtowanie wiedzy i umiejętności kulturowych i ekumenicznych oraz kompetencji społecznych, m.in. w zakresie dowartościowania duchowego wymiaru życia ludzkiego, etosu odpowiedzialności społecznej, poszanowania godności i pomocy drugiemu człowiekowi. Studia wspomagają kształtowanie postaw zawodowych i moralnych związanych z pracą pedagogiczną, nauczaniem i wychowaniem oraz sprzyjają rozwojowi potrzeb i umiejętności dopełniania wiedzy i odnowy kwalifikacji.

DALSZE STUDIA: Szkoła Doktorska, studia podyplomowe

WARUNKI PRZYJĘCIA: Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje ranking dyplomów ukończonych studiów.

Od kandydata na studia pedagogiczne w ChAT oczekuje się zarówno gotowości do poznawania praktycznych aspektów pracy pedagoga, dyspozycji do pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, otwartości, szacunku dla odmienności, komunikatywności i otwartości na permanentne kształcenie w dyspozycjach interpersonalnych  jak również zainteresowania kształceniem akademickim, wiążącym się z poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu nauk społecznych. Wymagania rekrutacyjne uwzględniają oba te aspekty. Od kandydatów na studia w zakresie ścieżek nauczycielskich oczekuje się również predyspozycji nauczycielskich jak kultura języka, umiejętności interpersonalne, dyspozycje do pracy z osobami z różnorodnych środowisk społecznych, w tym ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, a także problemami z dostosowaniem się do wymagań społecznych, empatii i gotowości do pracy wychowawczej i naprawczej, tolerancji dla sytuacji stresogennych, gotowości do permanentnej pracy nad własnymi dyspozycjami do pracy z ludźmi.

TYTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: magisterium na kierunku pedagogika

Przygotowanie pedagogiczne na studiach drugiego stopnia

Zgodnie z par. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) Wydział Nauk Społecznych ChAT na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie: Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej, Pedagogiki szkolnej i nowych mediów w edukacji, …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij