Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
mgr Ewa Sojka – kierownik pracowni

 

mgr Justyna Tarnowska
mgr Maciej Wenta
mgr Monika Galbarczyk (pracownik nieetatowy)

Lektoraty:

 • Kursy języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) prowadzone są przez cztery semestry w wymiarze 120 godzin łącznie na studiach dziennych I stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Celem zajęć jest wyrobienie i rozwijanie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie: rozumienia, czytania, pisania i mówienia na poziomie biegłości językowej B2. Zajęcia służą podnoszeniu stopnia wrażliwości językowej i kształceniu kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb zawodowych i nieformalnych.
 • Lektorat rozszerzony dla studentów Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzony jest przez pięć semestrów w wymiarze 240 godzin łącznie. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B2/C1.
 • Kurs certyfikowany B2 (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) przeznaczony jest dla studentów III roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Zajęcia mają charakter fakultatywny i prowadzone są w wymiarze 60 godzin łącznie. Celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wybranego języka nowożytnego oraz praktyczne przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2.

Język polski jako obcy:

 • Zajęcia fakultatywne z Języka Polskiego jako Obcego dedykowane są dla studentów spoza Polski oraz dla uczestników programu Erasmus+. Prowadzone są w wymiarze 60 godzin na I roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Celem zajęć jest praktyczna nauka języka polskiego metodą immersji językowej oraz zapoznanie z wybranymi aspektami tradycji i kultury polskiej.

Język ukraiński:

 • Kurs języka ukraińskiego prowadzony jest przez dwa semestry w wymiarze 90 godzin łącznie na II roku studiów I stopnia na kierunku teologia. Kurs przeznaczony jest dla studentów Teologii Prawosławnej. Celem zajęć jest kształcenie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb nieformalnych.

Zajęcia w językach obcych:

 • Fonetyka Praktyczna dla studentów I roku Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzona jest w wymiarze 30 godzin. Podstawowym celem zajęć jest rozbudzenie świadomości fonetycznej studentów, uwrażliwienie ich na cechy poprawnej wymowy języka angielskiego i przygotowanie do samodzielnej pracy nad własną wymową.
 • Wiedza o Krajach Anglojęzycznych dla studentów IV roku Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzona jest w wymiarze 30 godzin. Zajęcia mają na celu rozwijanie wiedzy studentów na temat kultury i ustroju politycznego krajów anglosaskich a także ukazanie problematyki życia codziennego w wielokulturowych społeczeństwach: brytyjskim i amerykańskim.
 • Sprawności Językowe we Wczesnym Nauczaniu Języka angielskiego dla studentów III roku Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Języka Angielskiego prowadzone są w wymiarze 30 godzin łącznie. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej przyszłych nauczycieli wczesnego nauczania języka angielskiego w zakresie receptywnych i produktywnych sprawności językowych, głównie języka mówionego, oraz rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie interakcji językowej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Translatorium Pedagogiczne w językach obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski) dla studentów studiów II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Wydziale Nauk Społecznych prowadzone jest w wymiarze 30 godzin rocznie. Zajęcia te mają na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów na poziomie B2+ w aspekcie leksykalnym i komunikacyjnym, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk społecznych.
 • Konwersatorium Teologiczne w Języku Obcym (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski)
  Konwersatorium prowadzone jest przez dwa semestry w wymiarze 60 godzin łącznie na studiach dziennych II stopnia dla studentów Wydziału Teologicznego. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy w zakresie leksyki specjalistycznej oraz udoskonalanie kompetencji przewidzianych dla poziomu biegłości językowej B2+, umożliwiających efektywne posługiwanie się literaturą fachową w języku obcym. Konwersatorium przybliża studentom literaturę teologiczną w języku obcym, uczy analizy tekstów pod kątem filologicznym, poszerza znajomość słownictwa z zakresu teologii, przygotowuje studentów do samodzielnej pracy z tekstami źródłowymi i opracowaniami.

Egzamin certyfikacyjny z nowożytnego języka obcego:

 • Egzamin certyfikacyjny na poziomie co najmniej B2 z wybranego języka nowożytnego (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) przeprowadzany jest co do zasady w semestrze letnim na III roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Na podstawie zdanego egzaminu certyfikacyjnego student otrzymuje Certyfikat Biegłości Językowej, potwierdzający poziom biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ).

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij