Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Badania realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (WNS ChAT) obejmują zagadnienia wczesnej edukacji, pedagogiki szkolnej, historii wychowania, psychologicznych podstaw pedagogiki, pedagogiki porównawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, andragogiki, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pracy socjalnej, diakonii, pedagogiki religii oraz prawa oświatowego. Wydział prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania wyników badań i dyskursu naukowego. Wspólnie z ośrodkami zagranicznymi jednostka była organizatorem międzynarodowych konferencji. Cyklicznie odbywają się również konferencje poszczególnych katedr Wydziału, przyjmujemy profesorów wizytujących m.in. z Niemiec i Izraela, tworzymy projekty naukowe i upowszechniające naukę.

Nasi wykładowcy współpracują z partnerami z uczelni w Bonn, Freiburgu, Norymberdze, Pradze i Pardubicach oraz Jerozolimie. Przy wydziale, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jest wydawane ogólnopolskie czasopismo „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w ERIH PLUS i innych znaczących bazach bibliometrycznych.

Specyfiką projektów naukowych jest integrowanie strategii badawczych, charakterystycznych dla badań podstawowych, z odniesieniami aplikacyjnymi. Cechą szczególną projektów realizowanych w WNS ChAT jest ich interdyscyplinarny charakter, pozwalający na uwzględnienie w badaniach pedagogicznych dokonań współczesnej filozofii, historii, religioznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o wychowaniu, w tym opracowanych na ich gruncie wzorców metodologicznych. Wszystkie tematy mieszczą się ściśle w profilu statutowym ChAT i odzwierciedlają postanowienia zawarte w misji i strategii rozwoju uczelni. Badania naukowe odnoszą się do najważniejszych kwestii teoretycznych, których wykładnia wnosi udział nie tylko do dyskursu naukowego, lecz również ma znaczenie dla kształtowania tożsamości. Uważamy, że nie istnieje wysoka jakość działań pedagogicznych bez rozwijania badań naukowych w tej dyscyplinie, nie jest również możliwa wysoka jakość dydaktyki bez jej osadzenia naukowego.

Tematy badawcze przechodzą czytelną procedurę zatwierdzania i weryfikacji, co gwarantuje ich wysoką, jakość. Wpisują się one w główny nurt badań pedagogicznych i społecznych uprawianych przez wiodące ośrodki naukowe. Zważywszy na międzywyznaniowy i wielokulturowy charakter Akademii, projekty te mają walor oryginalności i nowatorstwa poznawczego. Potwierdzają one wzrost kompetencji i specjalizacji naukowej kadry badawczej WNS ChAT i przekładają się na poziom realizowanej dydaktyki.

Skład osobowy Komisji Badań Naukowych ChAT:

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (przewodniczący)
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych

Wniosek do KBN o sfinansowanie projektu badawczego skutkującego wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych

Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce  stanowi załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Wydanie III

Skład osobowy Komisji Etyki Badań Naukowych ChAT:

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk

Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT

 

Uchwała nr 4/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych

Publikacje

Czasopismo „Studia z Teorii Wychowania” Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Strona czasopisma: http://sztw.chat.edu.pl/ sklep.chat.edu.pl Czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum,  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), POLindex  znajduje się w wykazie punktowanych czasopism. Za publikację artykułu w „Studiach z Teorii Wychowania” Autor otrzymuje 100 punktów. …

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki: Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji: Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015: Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników  Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij