Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Badania realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (WNS ChAT) obejmują zagadnienia wczesnej edukacji, pedagogiki szkolnej, historii wychowania, psychologicznych podstaw pedagogiki, pedagogiki porównawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, andragogiki, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pracy socjalnej, diakonii, pedagogiki religii oraz prawa oświatowego. Wydział prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania wyników badań i dyskursu naukowego. Wspólnie z ośrodkami zagranicznymi jednostka była organizatorem międzynarodowych konferencji „Edukacja Alternatywna” (2014), Emphasis on Early Childhood Education (2014), Janusz Korczak – Eine Inspiration Fur Padagogen (2015) oraz „Nauczyciel jako przewodnik po współczesnym świecie”. Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (2016). Jego pracownicy współpracują z partnerami z uczelni w Bonn, Freiburgu, Norymberdze, Pradze i Pardubicach oraz Jerozolimie. Przy wydziale, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jest wydawane ogólnopolskie czasopismo „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w ERIH PLUS. Za publikację artykułu w „Studiach z Teorii Wychowania” Autor otrzymuje 20 punktów.
Specyfiką projektów jest integrowanie strategii badawczych, charakterystycznych dla badań podstawowych, z odniesieniami aplikacyjnymi. Cechą szczególną projektów realizowanych w WNS ChAT jest ich interdyscyplinarny charakter, pozwalający na uwzględnienie w badaniach pedagogicznych dokonań współczesnej filozofii, historii, religioznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o wychowaniu, w tym opracowanych na ich gruncie wzorców metodologicznych. Z racji podejmowanej problematyki projekty z pedagogiki religii posiadają charakter pionierski. Wszystkie tematy mieszczą się ściśle w profilu statutowym ChAT i odzwierciedlają postanowienia zawarte w misji i strategii rozwoju uczelni. Badania te odnoszą się do najważniejszych kwestii teoretycznych, których wykładnia wnosi udział nie tylko do dyskursu naukowego, lecz również ma znaczenie dla kształtowania tożsamości. Tematy badawcze przechodzą czytelną procedurę zatwierdzania i weryfikacji, co gwarantuje ich wysoką, jakość. Wpisują się one w główny nurt badań pedagogicznych i społecznych uprawianych przez wiodące ośrodki naukowe. Zważywszy na międzywyznaniowy i wielokulturowy charakter Akademii, projekty te mają walor oryginalności i nowatorstwa poznawczego. Potwierdzają one wzrost kompetencji i specjalizacji naukowej kadry badawczej WNS ChAT i przekładają się na poziom realizowanej dydaktyki.

  • Skład osobowy Komisji Badań Naukowych Wydziału Nauk Społecznych ChAT:

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (przewodniczący)
dr hab. prof. ChAT Elżbieta Czykwin
ks. dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski
dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta
dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

Zarządzenie nr 4 2017 Rektora ChAT w sprawie regulaminu postępowania konkursowego na projekty badawcze

  • Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.
  • Skład osobowy Komisji Etyki Badań Naukowych ChAT:
  • bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz – przewodniczący,
  • prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński,
  • prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk,
  • prof. ChAT dr hab.Stefan T. Kwiatkowski.

Uchwała nr 4/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij