Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr hab. Marek Antoni Piotrowski, prof. ChAT

dr hab. Marek Antoni Piotrowski, prof. ChAT

Imię i nazwisko: Marek Antoni Piotrowski
Stanowisko: prof. nadzwyczajny
Jednostka: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
E-mail:  marek.a.piotrowski@gmail.com

Kariera naukowa:

 • Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, 2015, Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny.
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2008, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny.
 • Magisterium z fizyki, 1977, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki 1977.

Zainteresowania naukowe:

 • Reformy systemu edukacji [1, 8, 18].
 • Pomiar dydaktyczny kompetencji matematycznych [2, 3, 20, 21].
 • Konflikty w systemie edukacji i bunt ludzi młodych [4, 5, 7].
 • Kształcenie umiejętności heurystycznych [6, 9, 11].
 • Lokalne, niezależne reformy systemu edukacji [10].
 • Interpretacja egzaminów zewnętrznych oraz wskaźników EWD [12-15].
 • Blended learning [16, 17].
 • Koncepcji TQM w edukacji [19].
 • Tworzenie kultury szkoły [22-26]
 • Znaczenie kapitału społecznego w edukacji [27].
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych w Internecie [28].

Granty i projekty badawcze:

 • Od końca lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej biorę udział w prawdopodobnie największym w Polsce monitorowaniu osiągnięć szkolnych dzieci i młodzieży. Badanie to jest realizowane od 1996 r. w gminie Kwidzyn, a od 2010 r. w powiecie kwidzyńskim. Projekt jest finansowany ze środków samorządowych i obejmuje co roku około 1 000 uczniów.
 • Grant badaczy UW związany z określeniem efektów projektu „Szkoła z klasą”, 2004 – projekt współfinansowany ze środków UW.
 • Badanie umiejętności heurystycznych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, 2013 – projekt współfinansowany ze środków UE.

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • 2014-2016 opracowanie, wdrożenie oraz udostępnienie jednego z największych na świecie zasobów edukacyjnych w Internecie: epodreczniki.pl zawierającego ponad 50 podręczników do kształcenia ogólnego (od nauczania początkowego do klasy maturalnej). System wykorzystuje nowoczesne techniki edukacyjne oraz informatyczne, umożliwia m.in. korzystanie z podręczników za pomocą różnych urządzeń i systemów operacyjnych przez indywidualnych uczniów oraz formalne i nieformalne grupy uczniowskie. W projekcie brały udział trzy uczelnie oraz PCSS.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • 2014-2016 Dyrektor rządowego ośrodka kształcenia nauczycieli (Ośrodka Rozwoju Edukacji).

Działalność organizacyjna:

 • 2001-2003 współprowadzenie Szkoły z klasą, jednego z największych systemów edukacji na odległość dla nauczycieli obejmującego ponad 6 tys. szkół i ponad 100 tys. nauczycieli [19].
 • 2008-2012 współprowadzenie jednego z największych w Polsce sytemów kształcenia nauczycieli Akademii Uczniowskiej, w której wzięło udział ponad 2 000 nauczycieli oraz około 40 tys. gimnazjalistów [16, 17].

Działalność pozanaukowa , w tym popularyzatorska:

 • Praca w zespołach autorskich (eksperckich) w publikacjach nauczycielek i nauczycieli uczestniczący w projekcie Akademia uczniowskaEksperymenty i wzajemne nauczanie, matematyka, eksperci Gapski W., Kielech J., Piotrowski M., Sterna D., Strzemieczny J., Uniwersał B., Warszawa, CEO Warszawa, 2014.
 • Eksperymenty i wzajemne nauczanie, chemia, eksperci Dolata M., Piotrowski M., Szczepanik M., Sterna D., Strzemieczny J., Warszawa, CEO Warszawa, 2014.
 • Eksperymenty i wzajemne nauczanie, fizyka, eksperci Gapski W, Kielech J., Piotrowski M.,, Małgorzata Pruszczyk I., Strerna D., Strzemieczny J., CEO Warszawa, 2014.
 • Dolata M., Kielech J., Piotrowski M., Pruszczyk I., Szwancyber A., Uniwersał B., Rozprawki naukowe. Czyli doświadczenia z fabułą i z testem. FIZYKA MATEMATYKA, CEO Warszawa, 2014.
 • Dolata M., Ostrowska M., Piotrowski M., Szczepanik M., uczennica Natalia z Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim pracująca pod opieką Ewy Kubiak, uczniowie z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach pracujący pod opieką Agaty Szuby-Dyrcz, Rozprawki naukowe. Czyli doświadczenia z fabułą i z testem. BIOLOGIA CHEMIA, CEO Warszawa, 2014.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Piotrowski M., Piotrowska K., Żandarma trzeba odwołać, chociaż jest on w nas samych, w: Twierdza Szkoła w metaforze militarnej Co w zamian, Wolter Kluwer, 2016.
 • Piotrowski M., Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych klas I liceów i techników powiatu kwidzyńskiego, Kwidzyn, 2016.
 • Piotrowski M., Jakubowska M., Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas IV szkoły podstawowej, Kwidzyn 2016.
 • Piotrowski M., Kucińska E., Piotrowska K., Niedostrzegany kryzys prowadzący do buntu, Parezja 1/2015 -3.
 • Piotrowski M., Kucińska E., Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – W Poszukiwaniu Wsparcia Dla Ofiar Systemu Szkolnego, Parezja 1/2015 -3.
 • Piotrowski M., Piotrowska K., Pluta E., Karta pracy do przedszkolnych badań naukowych, w: Przedszkole, edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowana szansa, A. Nowak-Łojewska oraz A. Olczak, Uniwersytet Zielonogórski 2015.
 • Piotrowski M., Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny, w: Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013.
 • Piotrowski M., Od TQM do „żandarma”, czyli pod prąd., VEDA, 2013 (rozprawa habilitacyjna Uniwersytet Warszawski).
 • Dolata M., Jakubowska M., Piotrowska K., Piotrowski M., Zając E., Moje Przyjazne Przedszkole, Tabella, Warszawa, 2013.
 • Piotrowski M., Pomiar dydaktyczny i polityka projakościowa gminy w obszarze oświaty, w: „Biblioteczka Oświaty Samorządowej”, tom 7, Decentralizacja oświaty, red. Herbst M., Centrum Interdyscyplinarne Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, 2012.
 • Piotrowski M., Rozwijanie umiejętności heurystycznych w szkole – pomysł na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, w: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna badania, opinie, inspiracje, red. D. Sobierańska, Wydawnictwo: ŻAK, 2011.
 • Piotrowski M., Interpretacja wyników kształcenia, „Oświata Samorządowa”, nr 3 (31), Raabe, Warszawa, 2012-3.
 • Piotrowski M., Zróżnicowanie szans edukacyjnych w aglomeracji, „Oświata Samorządowa”, nr 6–7 (34–35), Raabe, Warszawa, 2012-4.
 • Piotrowski M., Wykorzystanie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej w analizie wyników egzaminów gimnazjalnych na przykładzie dzielnicy dużego miasta, Warszawa, CKE, 2011.
 • Piotrowski M., Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, w: Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, Toruń 2010.
 • Piotrowski M. i inni, 4 internetowe podręczników dla nauczycieli gimnazjów: Eksperymenty i wzajemne nauczanie (przedmiot: biologia, chemia, fizyka i matematyka), Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2008-2012.
 • Piotrowski M. i inni, 4 internetowe podręczników dla nauczycieli gimnazjów: Projekty Edukacyjne Akademii uczniowskiej (z: biologii, chemii, fizyki i matematyki) Centrum Edukacji Obywatelskiej 2008-2012.
 • Murawska B., Piotrowski M., Putkiewicz E., Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian obniżenia wieku szkolnego, Kwartalnik Pedagogiczny, 2009.
 • Piotrowski M., Czy akcja „Szkoła z klasą” była szansą poprawy jakości gimnazjów w na wsiach i w małych miejscowościach? I (praca doktorska promotor prof. A. Wiłkomirska), Uniwersytet Warszawski, 2008
 • Piotrowski M., Kilka słów o sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej, Edukacja i Dialog, 2008, nr 4.
 • Dolata R., Murawska B., Putkiewicz E., Marek Piotrowski M, Diagnoza poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas I gimnazjów, Kwidzyn, 2011.
 • Piotrowski M., Robakiewicz B., Rekonstrukcja szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny, 2001.
 • Kardaś R., Krawczyk M., Oleszczak D., Piotrowski M., Spychalska M., Na początku byłoczyli o początku świata wedle różnych koncepcji, w: Pomiędzy przedmiotami, scenariusze niebanalne, Biblioteka Prometeusza Nr 2, red. Adam Czetwertyński, Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2001, s. 7.
 • Piotrowski M., Kowalczyk-Zakrzewska A., Reszkiewicz-Piotrowska L., Wrede A., Zintegrowany program nauczania – blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w: Program Prometeusz, Biblioteka Prometeusza Nr 1, red. Czetwertyński A., Warszawa, Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2000, s. 62.
 • Szkoły żeńskie w Europie praca zbiorowa (red. M. Piotrowski), finansowane na podstawie porozumienia z Gminą Centrum, Warszawa, 1999.
 1. Księga Adresowa Żeńskich  Szkół w Europie Zachodniej, projekt Komitetu Integracji Europejskiej, 1998,  praca zbiorowa (koordynator M. Piotrowski).

W publikacji:

 • Piotrowski M., Brak i lekceważenie kapitału społecznego przyczyną niskiej skuteczności instytucji edukacyjnych i nie tylko, część I oraz II.
 • Piotrowski M., Piotrowska K., Wiśniewska A., Czy e-podręczniki mogą stanowić zmianę paradygmatu podręcznika w edukacji wczesnoszkolnej? w: Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka, red.: Kataryńczuk L., Adamowicz M., Olczak A., Uniwersytet Zielonogórski.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij