Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Realizacja misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jako nowoczesnej uczelni kształcącej na wysokim poziomie, wymaga nadania odpowiedniej rangi jakości kształcenia oraz stworzenia mechanizmów jej ciągłego monitorowania i doskonalenia. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. System zapewniania jakości kształcenia uwzględnia autonomię i specyfikę poszczególnych jednostek organizacyjnych i uwzględnia ich dobre praktyki w zapewnianiu jakości pracy dydaktycznej i naukowej.

Celami „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie są:

 • podniesienie samoświadomości społeczności akademickiej odnośnie mocnych i słabych stron procesu kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • doskonalenie programów nauczania i planów studiów oraz form, metod i środków dydaktycznych w celu dobrego przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy i przemian społeczno-kulturowych,
 • stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej,
 • promowanie innowacyjności w procesie kształcenia,
 • podniesienie rangi działalności dydaktycznej w ocenie nauczycieli akademickich,
 • stworzenie bodźców do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • zwiększenie wpływu studentów i doktorantów na jakość kształcenia,
 • podniesienie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Akademii.

Cele systemu są osiągane przez realizację następujących funkcji:

  • monitorowanie formalno-prawnej strony procesu dydaktycznego,
  • okresowy przegląd i aktualizacja programów nauczania i planów studiów,
  • ustalanie procedur regulacji dotyczących procesu dydaktycznego,
  • ocena poziomu merytorycznego i metodycznego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich,
  • dokonywanie okresowej oceny przebiegu procesu dydaktycznego,
  • dokonywanie analiz porównawczych procesu dydaktycznego w Akademii i w uczelniach krajowych oraz zagranicznych,

Zespół ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT – przewodniczący
Dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT
Dr Izabela Kochan
Dr Joanna Lewczuk
Mgr Jarosław Zabrocki
 

Agata Wójtowicz – Przedstawicielka Studentów

 


 • Nasza Misja

Po pierwsze nauka: chcemy rozwijać pedagogikę naukową, racjonalną, opartą na najnowszych osiągnięciach światowych w zakresie nauk społecznych.Po drugie praktyka: wierzymy, że sukces to praca połączona z wytrwałością. A sukces to dążenie do rozwijania siebie i własnych kompetencji. Chcemy nawiązywać współpracę z nowymi instytucjami oferującymi praktyki dla naszych studentów, utrzymywać dobre relacje z otoczeniem społecznym.Po trzecie dydaktyka: nie ma wysokiej jakości kształcenia bez podstaw naukowych i uzupełniania wiedzy w sposób ciągły. Jesteśmy wydziałem uczącym się, przeprowadziliśmy intensywne szkolenia naszych wykładowców w zakresie doskonalenia języków obcych, metod badawczych, praw człowieka, procedur antydyskryminacyjnych i wiele innych. Chcemy nadal się rozwijać i wzmacniać jakość kształcenia i badań w naszym wydziale.Po czwarte jakość: wymagamy od siebie, nie szukamy łatwych rozwiązań. Nie rywalizujemy z innymi uczelniami lecz szukamy własnej oryginalnej drogi oferując naszym studentom i doktorantom wysokiej jakości ścieżki kształcenia. Wierzymy, że jesteśmy przygotowani znakomicie do prowadzenia wysokiej jakości dydaktyki i chcemy uczynić z tego nasz atut.Po piąte umiędzynarodowienie i budowanie pozytywnego wizerunku Wydziału. Chcemy poprzez stworzenie nowej aplikacji internetowej, strony w języku angielskim, kampanii promującej wydział stać się marką rozpoznawalną i cenioną. Temu służą nasze kontakty międzynarodowe, a w planach międzynarodowe projekty, konferencje, staże, webinary i inne formy budowania kontaktów zagranicznych w obszarze badań naukowych i dydaktyki.

Procedura związana z określaniem różnic programowych

I. Podstawa prawna procedury Regulamin Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stanowiący  załącznik do Uchwały nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. II. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu wyznaczania różnic programowych i warunków ich …

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych

Podstawowe założenia: Procedura hospitacji wpisuje się w założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia jakości kształcenia i służy doskonaleniu jakości procesu dydaktycznego realizowanego na studiach I, II, III stopnia na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika oraz praca socjalna (studia stacjonarne). Osobami upoważnionymi do prowadzenia hospitacji są dziekan WNS, prodziekan ds. studenckich, kierownicy Katedr, w których zatrudniony jest …

Oceny programowe PKA

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 22.10.2020 r. przyznała pozytywną ocenę programową dla kierunku PEDAGOGIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Nauk Społecznych ChAT umożliwia studentom kierunku PEDAGOGIKA osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij