Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

  • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
  • wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

Dokumenty źródłowe:

Zob.:http://www.nauka.gov.pl/podejmowanie-i-odbywanie-przez-cudzoziemcow-nauki-w-polskich-szkolach-wyzszych/podejmowanie-i-odbywanie-przez-cudzoziemcow-nauki-w-polskich-szkolach-wyzszych,akcja,print.html

http://www.enic-naric.net/poland.aspx

wróć do góry