Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych aktywnie realizuje uczelnianą Deklarację Programu Erasmus. Wykładowcy i studenci uczestniczą w wymianach międzynarodowych z uczelniami partnerskimi, szkoleniach oraz wspólnych projektach dydaktycznych i naukowych.

„(…) Zgodnie ze swoją misją Akademia dąży do jak najszerszej współpracy naukowej, która uwzględniać będzie kontekst międzykulturowy, ekumeniczny i międzyreligijny. Jednym z narzędzi umożliwiającym pogłębienie kontaktów naukowych i międzykulturowych jest dla Akademii program Erasmus+. Doceniając wartość różnorodności, której laboratorium pod względem kulturowym, religijnym i ekumenicznym jest Akademia, dostrzegamy wagę i potencjał studiów zagranicznych. Chcemy dzięki programowi Erasmus+ umożliwić naszym studentom poszerzenie swoich studiów poprzez ofertę studiów zagranicznych w naszych partnerskich uczelniach, co pozwoli nie tylko zrealizować studentom przewidziany dla ich studiów program, ale poszerzyć go o kontakt z teologią, pedagogiką czy pracą socjalną uprawianą w innym kontekście kulturowym. Temu celowi służyć będzie także oferta staży u partnerów zagranicznych. Również wizyty w Akademii wykładowców oraz studentów z naszych partnerskich instytucji sprzyjają kontaktowi naszych studentów z europejską różnorodnością. Zajęcia prowadzone przez przyjeżdżających wykładowców z naszych partnerskich uczelni wzbogacają program kursów oferowany naszym studentom w Warszawie. Akademia dba o to, by prowadzone w niej studia uzyskiwały najwyższe oceny ewaluacyjne na gruncie krajowym, a także spełnia wszystkie kryteria konieczne do tego, by w oparciu o system ECTS prowadzone w jej ramach programy studiów i kursy były uznawane przez jej partnerów w Unii Europejskiej, jak również uznaje w ramach prowadzonych przez siebie programów studiów kursy przeprowadzone w uczelniach zagranicznych. Poprzez kursy językowe ujęte standardowo w programach studiów wspieramy gotowość studentów do wyjazdów zagranicznych, doceniając znaczenie takich studiów dla pogłębienia europejskiej tożsamości. Działając w zróżnicowanym kulturowo i wyznaniowo środowisku, Akademia jest miejscem inkluzyjnym, stąd stałe wysiłki, by wszyscy jej studenci mieli równy dostęp do wszystkich elementów oferty studiów, w tym także studiów zagranicznych.

Od 1.10.2022 w Wydziale Nauk Społecznych ChAT istnieje Welcome Point którego celem jest wspieranie studentów Wydziału, w szczególności studentów i wykładowców zagranicznych i niepolskojęzycznych. Punkt odpowiada także za przygotowanie nowych materiałów o Wydziale, m.in. folderów informacyjnych, strony internetowej w języku angielskim oraz aplikacji mobilnej, które maja powstać w najbliższych miesiącach. Punkt zajmuje się również wsparciem współpracy międzynarodowej Wydziału i jest otwarty dla zagranicznych gości, m.in. wykładowców wizytujących. W Welcome Point:

  • studenci-obcokrajowcy mogą uzyskać informacje na temat procesu studiowania i funkcjonowania w Uczelni
  • studenci niepolskojęzyczni mogą otrzymać informacje o lektoracie języka polskiego w ChAT oraz materiały do samodzielnej nauki
  • wszyscy studenci mogą otrzymać informacje o działalności Wydziału, organizowanych wydarzeniach oraz ofercie pomocowej Uczelni
  • wykładowcy i goście zagraniczni mogą korzystać z miejsca do pracy.

Welcome Point – information and service point for international students and lecturers

Działanie współfinansowane w ramach projektu “Welcome Point – information and service point for international students and lecturers” realizowanego na podstawie umowy nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001 zawartej pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Welcome Point istnieje …

Erasmus+

Dr hab. Jerzy Sojka, prof ChAT – Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/ Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw.e-mail: j.sojka@chat.edu.pl Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij