Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Szanowni Państwo!

Dlaczego studiować na Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie? Bo jesteśmy wydziałem nowoczesnym, świetnie wyposażonym technologicznie, wciąż się rozwijającym pod kątem nowych metodycznych rozwiązań, dostosowanym architektonicznie i mentalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwartym na współpracę z otoczeniem społecznym, oferującym sprawdzone miejsca praktyk zawodowych, kreującym nowe pomysły, otwartym na inicjatywy studenckie. Kierunki na których przygotowujemy naszych studentów: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja, uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki świata pracy. Kształcimy w nowoczesny sposób odnosząc się do uznanych teorii naukowych. Jesteśmy wydziałem, który w ciągu zaledwie dziesięciu lat przeszedł drogę rozwoju od studiów licencjackich po pełne akademickie uprawnienia. Dziś posiadamy wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zdobywamy nagrody za jakość kształcenia i innowacje metodyczne, posiadamy wysokie kategorie w ewaluacji nauki, mamy prawo nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.
Nauki społeczne to dziedzina przygotowująca do pracy z innym człowiekiem. Dajemy ku temu podstawy etyczne. Istotne jest także pozostawienie szacunku dla indywidualnego wyboru każdego z nas.
I to wyróżnia nasz wydział spośród innych. Na naszym Wydziale Nauk Społecznych od początku jego istnienia czyli od 2012 roku przyświecała nam idea, że niczego nikomu nie chcemy narzucać. Pedagogika jest propozycją, nie nakazem, „urabianiem” człowieka. Stawialiśmy zawsze na jakość kształcenia przy zachowaniu szacunku dla każdej odmienności.
Wydział Nauk Społecznych ChAT to miejsce dialogu, współpracy, szacunku dla różnorodności, otwarte na świat, nieustannie się rozwijające. I choć każdy czas w którym przychodzi nam żyć na swój sposób jest trudny, staramy się szukać pozytywnych stron naszych działań. Pozytywnie motywować i zachęcać naszych studentów i doktorantów do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Nie ma złych czasów są jedynie złe wybory życiowe. Zachęcam do podjęcia dobrego wyboru – studiów w Wydziale Nauk Społecznych.

Oferuje także 2-semestralne studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą.

Na wybranych specjalności kształcenie realizowane jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących.

Rekrutacja na studia prowadzone w Wydziale odbywa się za pomocą serwisu irk.chat.edu.pl – Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Władze Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta tel. +48 506 002 321 e-mail: r.nowakowska(at)chat.edu.pl Dyżur stacjonarny wtorki 13:00-14:00 (I piętro, pok. nr 112)       Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Dr Izabela Kochan tel. +48 506 002 321 e-mail: i.kochan(at)chat.edu.pl Dyżur stacjonarny czwartki 12:30 – 13:30 (I piętro, pok. nr 113A)  

Rada Wydziału

Kompetencje Rady Wydziału Nauk Społecznych określa Statut Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zgodnie z par. 47 ust. 1 Statutu ChAT Rada Wydziału jest organem w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy właściwym do postępowania w przedmiocie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie lub dyscyplinach wskazanych w uchwale Senatu. Skład osobowy Rady Wydziału …

Struktura wydziału

Struktura Wydziału Nauk Społecznych określona została w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 20/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i opiera się  na 4 następujących katedrach: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej – kierownik: prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i …

Działalność badawczo-rozwojowa

Badania realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (WNS ChAT) obejmują zagadnienia wczesnej edukacji, pedagogiki szkolnej, historii wychowania, psychologicznych podstaw pedagogiki, pedagogiki porównawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, andragogiki, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pracy socjalnej, diakonii, pedagogiki religii oraz prawa oświatowego. Wydział prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania wyników badań i dyskursu naukowego. Wspólnie z ośrodkami zagranicznymi jednostka była organizatorem …

Jakość kształcenia

Realizacja misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jako nowoczesnej uczelni o charakterze ekumenicznym, kształcącej na wysokim poziomie, wymaga nadania odpowiedniej rangi jakości kształcenia oraz stworzenia mechanizmów jej ciągłego monitorowania i doskonalenia. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim …

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk Społecznych współpracuje z zewnętrznymi instytucjami w ramach współpracy stałej i okresowej. Dąży do budowania i rozwijania relacji z otoczeniem, jest otwarty na pomysły i sugestie studentów, wykładowców, pracowników biblioteki ale też środowiska zewnętrznego. Współpraca ta jest różnorodna ale zawsze odpowiada misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wydział Nauk Społecznych dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy …

Zespoły i Komisje Dziekańskie

Pełnomocnicy dziekana Wydziału Nauk Społecznych Dr Elżbieta Bednarz – pełnomocnik dziekana ds. innowacji metodycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opiekuna pracowni innowacji MAKERSPACE Mgr Renata Rudnicka – pełnomocnik dziekana ds. innowacji metodycznych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Dr Hanna Tranda – pełnomocnik dziekana ds. Systemu Informacji o Nauce w Wydziale Nauk Społecznych ChAT …

Oceny programowe PKA

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 22.10.2020 r. przyznała pozytywną ocenę programową dla kierunku PEDAGOGIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Nauk Społecznych ChAT umożliwia studentom kierunku PEDAGOGIKA osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW …

Historia Wydziału

Z dziejów Wydziału Nauk Społecznych ChAT Najwcześniejszą postać kształcenia w obszarze pedagogiki realizowano w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w pierwszych latach po przełomie ustrojowym roku 1989. Ze względu na wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych, co nastąpiło na podstawie dwóch instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z  1990  r., mając  na  względzie  przede  wszystkim  potrzeby  Kościołów  zrzeszonych …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij