Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Witamy na stronach Wydziału Pedagogicznego

Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent rodziny

Kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Studia II stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Warto przypomnieć, że wyróżnienie w 2018 roku otrzymały studia I stopnia na kierunku pedagogika.

 

 

Kalendarium

Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach l i II stopnia Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019 Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2018 – 26 I 2019 Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 5 I 2019 (sekcja prawosławna do 8 I 2019) Sesja egzaminacyjna: 28 I – 9 II 2019 Przerwa zimowa: …

wróć do góry