Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Postępowania doktorskie

 

Postępowanie doktorskie mgr. Jonasza Janusza Oświecińskiego

Komisja doktorska

Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
O. prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński – recenzent
Dr hab. Anna Kuśmirek, prof. ucz. –  recenzent
Dr hab. Marcin Robert Majewski – recenzent
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT –  promotor

Więcej …

 

Postępowanie doktorskie mgr. Bartłomieja Słojewskiego

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak – recenzent
Dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM –  recenzent
Dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL – recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

Więcej …

 

Postępowanie doktorskie mgr. Andrzeja Golimonta

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Bp dr hab. Andrzej Borkowski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – recenzent
Dr hab. Jerzy Grzybowski –  recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) – recenzent
Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski –  promotor

Więcej …

 

Postępowanie doktorskie mgr. Andrzeja  Polaszka

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła – recenzent
Prof. dr hab. Henryk Gmiterek –  recenzent
Prof. dr hab. Katarzyna Meller – recenzent
Dr hab. Rafał Leszczyński –  promotor

Więcej…

 

Postępowanie doktorskie mgr Darii Kani

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
Abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński – recenzent
Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski –  recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB – recenzent
Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski –  promotor

Więcej…

 

Postępowanie doktorskie mgr. Mateusza Jakuba Jelinka

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa – recenzent
Prof. dr hab. Krzysztof Mech – recenzent
Dr hab. Dariusz Barbaszyński, prof. UWM – recenzent
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT –  promotor

Więcej…

 

Postępowanie doktorskie mgr Katarzyny Bogdanowicz

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Bogdanowicz

Recenzja dr. hab. Jacka Aleksandra Prokopskiego, prof. PWr

Recenzja dr. hab. Józefa Majewskiego, prof. UG

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jacek Aleksander Prokopski, prof. PWr – recenzent
Dr hab. Józef Majewski, prof. UG –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Zbigniewa Obracaja

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Zbigniewa Obracaja

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka

Recenzja dr hab. Anny Tuni, prof. KUL

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – recenzent
Dr hab. Anna Tunia, prof. KUL –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Dariusza Grzegorza Walkusza

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Grzegorza Walkusza

Recenzja ks. prof. dr. hab. Dariusza Lipiec

Recenzja dr. hab. Wojciecha Gajewskiego, prof. UG

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec – recenzent
Dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG –  recenzent
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Jerzego Zbigniewa Rzędowskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Jerzego Zbigniewa Rzędowskiego

Recenzja ks. prof. dr hab. Józefa Mirosława Budniaka

Recenzja ks. prof. dr hab. Wiesława Jana Przyczyny

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Wiesław Jan Przyczyna – recenzent
Ks. prof. dr hab. Józef Mirosław Budniak –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Roberta Kasprowicza

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Kasprowicza

Recenzja ks. dr hab. Krzysztofa E. Krzemińskiego, prof. UMK

Recenzja ks. dr hab. Krzysztofa K. Warchałowskiego, prof. UKSW

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Krzysztof K. Warchałowski, prof. UKSW – recenzent
Ks. dr hab. Krzysztof E. Krzemiński, prof. UMK –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Levana Varshimashvili

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr Levana Varshimashvili

Recenzja o. prof. dr. hab. Zdzisława Józefa Kijasa

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
O. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas – recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Julity Rachwalskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Julity Rachwalskiej

Recenzja ks. prof. dr. hab. Dariusza Lipiec

Recenzja dr. hab. Rafała Prostak, prof. UEK

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Dariusz Lipiec – recenzent
Dr hab. Rafał Prostak, prof. UEK –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Anny Seemann-Majorek

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Anny Seemann-Majorek

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Mirosława Budniaka

Recenzja o. prof. dr. hab. Rolanda Prejs

Komisja doktorska

Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
O. prof. dr hab. Roland Wojciech Prejs – recenzent
Ks. prof. dr hab. Józef Mirosław Budniak –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. ihumena mgr. Pantelejmona (Pawła Karczewskiego)

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. ihumena mgr. Pantelejmona (Pawła Karczewskiego)

Recenzja prof. dr. hab. Aleksandra Naumowa

Recenzja o. prof. dr. hab. Zdzisława Józefa Kijasa

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
O. prof. dr hab. Zdzisław Józef Kijas – recenzent
Prof. dr hab. Aleksander Naumow – recenzent
Metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Włodzimierza Lebieckiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Lebieckiego

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Recenzja dr. hab. Jana Połowianiuka, prof. UWM

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
Abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM – recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Andrzeja Gontarka

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Andrzeja Gontarka

Recenzja ks. dr. hab. Pawła Rabczyńskiego, prof. UWM

Recenzja Metropolity prof. dr. hab. Sawy (Michała Hrycuniaka)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT
Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) – recenzent
Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM – recenzent
Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Michała Kajetana Koktysza

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Michała Kajetana Koktysza

Recenzja ks. prof. dr. hab. Leona Nieściora

Recenzja prof. dr. hab. inż. Tomasza Markiewicza

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior – recenzent
Prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz –  recenzent
Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Igora Habury

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Igora Habury

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka 

Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – recenzent
Prof. dr hab. Krzysztof Paweł Leśniewski – recenzent
Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Haliny Guzowskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Haliny Guzowskiej

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariana Kowalczyka

Recenzja ks. dr. hab. Jarosława M. Lipniaka

Komisja doktorska

Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak – recenzent
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Dominika Tomasza Tomczyka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Tomasza Tomczyka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika

Recenzja ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab.  Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki – recenzent
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT – promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Krzysztof Kuderskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Krzysztofa Kuderskiego

Recenzja prof. dr hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Prof. dr hab. Krzysztof Paweł Leśniewski – recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Volodymyra Sakharova

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Volodymyra Sakharova

Recenzja prof. dr. hab. Antoniego Mironowicza

Recenzja dr. hab. Jerzego Grzybowskiego, prof. UW

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Bp dr hab. Andrzej Borkowski, prof. dydaktyczny ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz – recenzent
Dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. UW –  recenzent
Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Piotra Józefa Dróżdża

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr Piotra Józefa Dróżdża

Recenzja ks. prof. dr. hab. Zygfryda Glaesera

Recenzja ks. dr. hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. KUL

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Paweł Glaeser – recenzent
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL –  recenzent
Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Dominika Tomasza Tomczyka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Tomasza Tomczyka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika

Recenzja ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab.  Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki – recenzent
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT – promotor

 

Postępowanie doktorskie o. archim. mgr. Sergiusza (Bogdana Matwiejczuka)

Streszczenie rozprawy doktorskiej o. archim. mgr. Sergiusza (Bogdana Matwiejczuka)

Recenzja dr. hab. Beaty Lorens, prof. UR

Recenzja dr. hab. Marka Melnyka, prof. UWM

Komisja doktorska

Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Beata Lorens, prof. UR – recenzent
Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM –  recenzent
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz –  promotor

 

 Postępowanie doktorskie ks. mgr. Sergiusza Bowtruczuka

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Sergiusza Bowtruczuka

Recenzja dr. hab. Jarosława Lewków, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie

Recenzja prof. dr. hab. Sławka Adama Wróblewskiego

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Jarosław Lewków, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie – recenzent
Prof. dr hab. Sławek Adam Wróblewski –  recenzent
Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Agnieszki Ewy Dec-Michalskiej

Streszczenie rozprawy doktorskie mgr Agnieszki Ewy Dec-Michalskiej

Recenzja ks. dr. hab. Tadeusza Kałużnego, prof. UPJPII

Recenzja ks. prof. dr. hab. Jacka Nowaka

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak – recenzent
Ks. dr hab. Tadeusz Kałużny, prof. UPJPII –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Roberta Miksy 

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Miksy

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – recenzent
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Pawła Jarosława Gocko

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Jarosława Gocko

Recenzja ks. dr. hab. Marka Ławreszuka, prof.UwB

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB – recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Piotra Pawła Borka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Pawła Borka

Recenzja ks. dr. hab. Waldemara Szczerbińskiego, prof. UAM

Recenzja dr. hab. Zbigniewa Kaźmierczaka, prof. UwB

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB – recenzent
Ks. dr hab. Waldemar Szczerbiński, prof. UAM –  recenzent
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie s. mgr Nikołaji (Haliny Aleksiejuk)

Streszczenie rozprawy doktorskiej s.mgr Nikołaji (Haliny Aleksiejuk)

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Zabielskiego

Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Komisja doktorska

Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski –  recenzent
Metropolita prof. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Piotra Nowaka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Nowaka

Recenzja ks. dr. hab. Bogusława Milerskiego, prof. ChAT

Recenzja dr. hab. Pawła  A. Leszczyńskiego, prof. Akademii
im. Jakuba z Paradyża

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski
Abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Klina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – recenzent
Dr hab. Paweł A. Leszczyński, prof. Akademii im. Jakuba z Paradyża –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński  –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Krzysztofa Marii Różańskiego

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Marii Różańskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Zygfryda Glaesera

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Alfreda Borskiego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Alfreda Borskiego

Recenzja prof. dr hab. Anny Zellma

Recenzja dr hab. Anieli Różańskiej

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Anna Zellma – recenzent
Dr hab. Aniela Różańska –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Włodzimierza Ryszarda Kaczorowskiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Włodzimierza Ryszarda Kaczorowskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosik

Recenzja dr. hab. Anny Kuśmirek, prof. UKSW

Komisja doktorska

Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – przewodniczący
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – recenzent
Dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW –  recenzent
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Konrada Tadeusza Zamirskiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Konrada Tadeusza Zamirskiego

Recenzja dr. hab. Pawła Sobczyka, prof. UO

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Budniaka

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Józef M. Budniak – recenzent
Dr hab. Paweł R. Sobczyk, prof. UO –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Bogusława Helbina

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Helbina

Recenzja prof. dr hab. Mirosława Patalon

Recenzja ks. dr hab. Piotra  Steczkowskiego, prof. UR

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Prof. dr hab. Mirosław Patalon – recenzent
Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Yuria Subatkouskiego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Yuria Subatkouskiego

Recenzja prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza

Recenzja ks. dr. hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB

Komisja doktorska

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Eugeniusz Krzysztof Sakowicz – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Roberta Stelmacha

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Roberta Stelmacha

Recenzja prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza

Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz –  recenzent
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Marka Staniszewskiego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Marka Staniszewskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka

Recenzja dr. hab. Piotra A. Nowaka, prof. UwB

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Jerzy Sojka
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – recenzent
Dr hab. Piotr Andrzej Nowak, prof. UwB –  recenzent
Dr hab. Jacek Aleksander Prokopski, prof. PWr –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Wojciecha Trybka

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Wojciecha Trybka

Recenzja dr. hab. Andrzeja Szymańskiego, prof. UO

Recenzja ks. dr. hab. Krzysztofa Krzemińskiego, prof. UMK

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka
Ks. dr hab. Krzysztof E. Krzemiński, prof. UMK – recenzent
Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Moniki Matwiejczuk

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Moniki Matwiejczuk

Recenzja ks. prof. dr. hab. Piotra Jaskóły

Recenzja dr. hab. Igora Kąkolewskiego, prof. UWM

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła – recenzent
Dr hab. Igor Kąkolewski –  recenzent
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Janusza Sobiecha

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Janusza Sobiecha

Recenzja ks. prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Stanisława Nabywaniec

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Gabriela Białomyzego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Gabriela Białomyzego

Recenzja bp. dr. hab. Andrzeja Borkowskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Jacka Nowaka

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT

Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Jan Nowak – recenzent
Bp dr hab. Andrzej Borkowski –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Uladzimira Mazgou

Streszczenie  pracy doktorskiej ks. mgr. Uladzimira Mazgou

Recenzja prof. dr. hab. Antoniego Mironowicza

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) – recenzent
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Barbary Karasiewicz

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Barbary Karasiewicz

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Budniaka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk

Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – recenzent
Ks. prof. dr hab. Józef Mirosław Budniak –  recenzent
Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Tomasza Kuprjanowicza

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Tomasza Kuprjanowicza

Recenzja dr hab. Urszuli Pawluczuk

Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Dr hab. Urszula Pawluczuk –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Piotra Wojciecha Kosiaka

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Piotra Wojciecha Kosiaka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

Recenzja ks. dr. hab. Pawła Michała Mąkosy, prof. KUL

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – recenzent
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL –  recenzent
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Emira Dariusza Kasprzyckiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Emira Dariusza Kasprzyckiego

Recenzja ks. dr. hab. Wojciecha Hanc, prof. UKSW

Recenzja ks. dr. hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Wojciech Hanc, em. prof. UKSW – recenzent
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Aliaksandra Yuzvy

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Aliaksandra Yuzvy

Recenzja ks. dr hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB

Recenzja ks. prof. zw. dr hab. Jerzego Lewandowskiego

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Artura Jemielity

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Artura Jemielity

Recenzja ks. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego

Recenzja ks. dr hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. KUL

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk 
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski –  recenzent
Dr hab. Borys Przedpełski –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Pawła Piotra Rataja

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Pawła Piotra Rataja

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Józefa M. Budniaka

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Zygfryda Glaesera

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT 
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Ks. prof. zw. dr hab. Józef Mirosław Budniak –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Jarosława Kupryjaniuka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Jarosława Kupryjaniuka

Recenzja dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza 
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL –  recenzent
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Adama Pytla

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Adama Pytla

Recenzja dr. hab. Adama Bobryka, prof. UPH (07.05.2018)

Recenzja dr. hab. Adama Bobryka, prof. UPH (03.12.2018)

Recenzja ks. dr. hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL (25.05.2018)

Recenzja ks. dr. hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL (01.02.2019)

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza 
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Przemysław Jan Kantyka, prof. KUL – recenzent
Dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH w Siedlcach –  recenzent
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Andrzeja Charyło

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Charyło

Recenzja bp. dr. hab. Andrzeja Borkowskiego, prof. UwB

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Zygfryda Glaesera 

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) 
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Bp dr hab. Andrzej Borkowski –  recenzent
Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Andrzeja Puczko

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Puczko

Recenzja prof. dr hab. Teresy Chynczewskiej-Hennel

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Naumowicz

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko 
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Józef Naumowicz – recenzent
Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel –  recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Anny Barbary Saneckiej

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Barbary Saneckiej

Recenzja O. dr. hab. Jana Mazur, prof. UPJPII

Recenzja ks. dr. hab. Jarosława Lipniaka

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Jarosław Mariusz Lipniak – recenzent
O. dr hab. Jan Mazur, prof. UPJPII –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie  ks. mgr. Alfreda Richtera

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Alfreda Richtera

Recenzja ks. prof. dr. hab. Andrzeja P. Perzyńskiego

Recenzja ks. dr. hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. KUL

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Ks. prof dr hab. Marian Bendza
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Andrzej Piotr Perzyński – recenzent
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Norberta Adama Konarskiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Norberta Adama Konarskiego

Recenzja ks. dr. hab. Wiesława Piotra Kraińskiego, prof. UMK

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Wiesława Janusza Wenz

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Janusz Wenz – recenzent
Ks. dr hab. Wiesław Piotr Kraiński, prof UMK –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Iwony Slawik

Streszczenie  pracy doktorskiej mgr Iwony Slawik

Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Seana J. Mc.Gratha

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Seana J. Mc.Gratha

Recenzja prof. dr. hab. Mirosława Patalon

Recenzja dr. hab. Antoniego Szwed prof. UP

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. dr hab. Antoni Szwed – recenzent
Prof. zw. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon –  recenzent
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Grzegorza Olka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Olka

Recenzja ks. prof dr. hab. Mariusza Koteckiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbel

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Bp prof. zw. dr hab Wiktor Wysoczański
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Ks. dr hab. Marian Bendza
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – recenzent
Ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr. Artura Roberta Juszczaka

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Artura Roberta Juszczaka

Recenzja prof. zw. dr. hab. Henryka Seweryniaka

Recenzja ks. dr. hab. Krzysztofa Krzemińskiego

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak – recenzent
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Dariusza Jana Wujciuka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Dariusza Jana Wujciuka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego

Recenzja dr. hab. Wojciecha Gajewskiego prof. UG

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Ks. dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Anatolija Nenartovicha 

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Anatolija Nenartovicha

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bazylego Doroszkiewicza

Recenzja dr. hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL – recenzent
Ks. archim. dr hab. Warosonfiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Aliaksandra Veliseichyka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgr. Aliaksandra Veliseichyka

Recenzja dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL

Recenzja dr. hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Adama Magruka

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Adama Magruka 

Recenzja ks. dr hab. M. Ławreszuka, prof. UwB 

Recenzja ks. dr hab. S. Pawłowskiego, prof KUL

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof KUL – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) –  promotor
Ks. dr Rostislav Yarema – promotor pomocniczy

 

Postępowanie doktorskie ks. mgr. Serafina (Vladimira Amelchenkova)

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Serafina (Vladimira Amelchenkova) 

Recenzja prof. A. Mironowicza

Recenzja ks. prof. Z. Glaesera

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz  –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – promotor

 

 

 

Odbiór dyplomu doktorskiego

By odebrać dyplom po zakończonym pomyślnie przewodzie doktorskim należy spełnić następujące warunki formalne: Wnieść opłatę za dyplom: – w postępowaniach wszczętych do 30.04.2019 r. w wysokości 120 PLN (za oryginał wraz z odpisem), – w postępowaniach wszczętych po 30.09.2019 r. w wysokości 60 PLN (za odpis w języku polskim), na konto Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w …

Informacja o procedurze uzyskiwania stopnia naukowego

Przewody doktorskie, które zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku prowadzone są na dotychczasowych zasadach. Jednak z dniem 31 grudnia 2024 r. umorzeniu lub zamknięciu ulegają wszystkie przewody wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, które nie zostały zakończone (tj. nie został nadany stopień doktora). Postępowania doktorskie uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, …

Obrony publiczne

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jonasza Oświecińskiego Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Bogdanowicz Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej ks. mgr Zbigniewa Obracaja Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Grzegorza Walkusza Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Jakuba Jelinka Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij