Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rolę elektronicznego repozytorium pisemnych prac dyplomowych pełni aplikacja Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD). Oprócz archiwizacji prac licencjackich i magisterskich APD wspomaga również procedurę ich składania.

Gromadzone w Archiwum prace dyplomowe są automatycznie przekazywane do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych.

Proces wprowadzania prac do systemu APD określają podręczniki i instrukcje umieszczone na stronie: https://apd.chat.edu.pl/documents/page/instrukcja/

 Zasady organizacji pracy dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych ChAT

  1. Najpóźniej 21 dni przed obroną – przekazanie przez promotora do dziekanatu informacji dotyczącej składu komisji i terminu obrony (wydruk dokumentu z APD)
  2. Najpóźniej 20 dni przed obroną – wprowadzenie przez studenta pracy do systemu APD
  3. Najpóźniej 14 dni przed obroną – po pozytywnej weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA), ostateczny termin zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej w systemie APD
  4. Najpóźniej 10 dni przed obroną –  student składa we właściwym dziekanacie wydruk skróconego raportu antyplagiatowego oraz pracy dyplomowej (praca musi być zatwierdzona w APD przez promotora i wydrukowana przez studenta z systemu APD), a także  oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowejoświadczenie o udostępnianiuoraz deklarację przystąpienia do klubu absolwenta (opcjonalnie)
  5. Najpóźniej 7 dni przed obroną – ostateczny termin składania indeksów w dziekanacie
  6. Najpóźniej 7 dni przed obroną – zatwierdzenie przez promotora i recenzenta recenzji w APD

Serwis Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.chat.edu.pl


Wymogi formalne pracy dyplomowej

Wymogi formalne pracy dyplomowej zawarte są w Regulaminie wykonywania i oceniania prac dyplomowych w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

W związku z wymogiem określonym par. 15 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) egzemplarz pracy dyplomowej przechowywany jest w aktach studenta. Dostarczany przez studenta do Dziekanatu Wydziału Teologicznego ChAT pobrany z systemu APD wydruk egzemplarza pracy dyplomowej musi być identyczny z wersją przesłaną w formie elektronicznej. Weryfikacja polega na nałożeniu na wszystkie strony pracy dyplomowej numerów identyfikacyjnych.

Na podstawie art. 4 ust. 4.2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie kwalifikacji i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt studenta powinien być pozbawiony elementów plastikowych i metalowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek).

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij