Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Osoby studiujące, które przekroczyły 18. rok życia są nadal objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niezależnie od wieku studenta czy doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na współmałżonku jeśli podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie dotyczy to jednak studentów którzy ukończyli 26 rok życia, którzy w przypadku braku innego tytułu ubezpieczenia, ubezpiecza na ich pisemny wniosek Uczelnia.

Na podstawie art. 86 ust.1, pkt. 6 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne za studentów i doktorantów, którzy:
1. ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
2. nie ukończyli 26 lat i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, wymienionego w art. 66 ustawy.
Wymagane dokumenty:

– druk zgłoszenia (ZUS – ZZA),
– oświadczenie,
– ważna legitymacja,
– dowód osobisty.

Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, którzy zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty:

–  druk zgłoszenia (ZUS – ZZA),
–  oświadczenie,
–  zaświadczenie o polskim pochodzeniu,
–  ważna legitymacja,
–  aktualny paszport.

Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).
Wymagane dokumenty:

–  dowód osobisty współmałżonka,
–  akt małżeństwa,
–  akt urodzenia dziecka,
–  PESEL dziecka.

Dokumentem poświadczającym status ubezpieczonego jest dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wydany przez Kwesturę ChAT lub dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy, a dla doktorantów 30 dni od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów, czyli od momentu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię.
Student, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie jest zobowiązany do poinformowania w przeciągu 7 dni o:

– powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
– złożeniu pracy dyplomowej,
– skreśleniu z listy studentów,
– zmianie danych osobowych (swoich lub zgłoszonych członków rodziny).

Wnioski o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym do pobrania:

–  druk zza – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych,
–  druk zwua – wyrejestrowanie z ubezpieczeń,
–  druk  oswiadczenie

Dział Spraw Studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT:
ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
telefon: +48 22 831-95-97 (wew. 3)
telefon kom.: +48 506-002-321

Godziny pracy:
– poniedziałek – 9.00-15.00
–  wtorek – 9.00-15.00
–  środa – nieczynne
–  czwartek – 9.00-17.00
–  piątek – 9.00-15.00

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij