Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekty badawcze przyjęte do realizacji w 2019 r.

 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ekspresja religijna w systemie edukacji Republiki Irlandii (aspekty prawne).
 • Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT: Hermeneutyczna analiza danych jakościowych w pedagogicznoreligijnej dydaktyce symbolu.
 • Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT: Katechizmy konfesyjne polskich kościołów ewangelickich i ich wymiar ekumeniczny w odniesieniu do katechizmów Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD).
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Teologia Księgi Zachariasza 9-14.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty andragogiki w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja (cz. 2).
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Tytuły ewangelijne (sc. Gławy) Ewangelii Mateusza w cyrylickich starych drukach tetraewangelii liturgicznych.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Cudzołóstwo / prostytucja  (hn”z”) w Biblii Hebrajskiej (Oz 4, 4–19).
 • Dr hab. Jerzy Sojka: Definicyjne ujęcia Reformacji.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Zbawienie jako główne przesłanie teologiczne Listu Judy.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Kościół Rzymski i jego biskup w nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, Tertuliana i św. Cypriana z Kartaginy.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2002 i jego wpływ na poziom chórów parafialnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego część II.

Projekty badawcze zrealizowane w 2018 r.

 • Abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski): Obrzędy pogrzebowe, modlitwa za zmarłych i różnorodne formy żałoby w Kościele Prawosławnym (II etap badań).
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2002 i jego wpływ na poziom wykonawczy chórów ze szczególnym uwzględnieniem chórów parafialnych PAKP.
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Religia a standardy demokratycznego państwa prawa (II etap badań).
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Motyw ataku narodów na Syjon i tradycja wojny JHWH w Księdze Zachariasza 9-14.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty andragogiki w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Cerkiewnosłowiański przekład Dobrej Nowiny w starych drukach cyrylickich tetraewangelii redakcji średnio-bułgarskiej i serbskiej.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Istota eklezjologii pierwszego tysiąclecia w ujęciu prawosławnym i rzymskokatolickim w świetle dokumentu: Synodalność i prymat w pierwszym Tysiącleciu: Ku wspólnemu rozumieniu w służbie jedności Kościoła, Chieti 2016.
 • Dr Jerzy Sojka: Nauka o dwóch regimentach – jej reformacyjne i współczesne zastosowanie.

Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r.

 • Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski: Obrzędy pogrzebowe i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym. Studium liturgiczno-pastoralne.
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Religia a standardy demokratycznego państwa prawa.
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Krytyka literacka Księgi Zachariasza 12-14.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT: W poszukiwaniu fundamentów aksjologicznych współczesnej securitologii.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Ilustracje tematyczne cyrylickich starych druków Ewangelii lwowskich.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Relektura Pieśni o słudze Pana w Iz 56-66.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia.
 • Dr Jerzy Sojka: Chrzest i Wieczerza Pańska w luterańskim wykładzie katechizmowym okresu Reformacji i współczesnym.

Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r.

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim śpiewie liturgicznym.
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Współczesne problemy prawne stosunków państwo-kościół w Anglii.
 • Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT: Krytyka literacka Księgi Deuterozachariasza 9-11.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Ewangeliarz z Wracy i jego edycja.
 • Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT: Eschatologia w pismach biskupa Franciszka Hodura;
 • Dr hab. Jakub Slawik: prof. ChAT; Relektura Pieśni o słudze Pana w Iz 40-55.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Kościół rzymski i pierwszeństwo jego biskupa w eklezjologii ks. Mikołaja Afanasjewa.
 • Dr Jerzy Sojka: Kobiety a urząd kościelny w wypowiedziach Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych luteranizmu.

Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r.

 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ewolucja stosunków państwo-kościół w Anglii w aspekcie prawnym.
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Elementy apokaliptyczne w Księgach Deutero- i Tritozachariasza.
 • Dr hab. Jakub Slawik: prof. ChAT; Deuteroiajaszowe Pieśni o słudze Pana: egzegeza i teologia – część 2.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: prof. ChAT; Genetyczny i receptywny aspekt rozwoju liturgicznego na przykładzie liturgii świętej Apostoła Jakuba Brata Pańskiego.
 • Dr Jerzy Sojka: Kryteria dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej – Wspólnoty Kościołów w latach 1947-2010.

Projekty badawcze zrealizowane w 2014 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Problematyka istnienia zła i teodycei na przykładzie wybranych tekstów Starego Testamentu.
 • Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT: Małżeństwo w świetle prawa Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cyrylickich starych drukach apostołów-ewangeliarzy niedzielnych.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Deuteroiajaszowe Pieśni o słudze Pana: egzegeza i teologia – część 1.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Językowy obraz kobiet w pismach narracyjnych Nowego Testamentu.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. ChAT: Rozwój i właściwości kantów i psalmów – barokowego rodzaju staroruskich pieśni religijnych;
 • Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT: Konsekwencje art. 25 ust. 5 Konstytucji RP dla postępowania parlamentarnego.

Projekty badawcze zrealizowane w 2013 r.

 • Ks. dr Artur Aleksiejuk: Conceptus i nasciturus w religii i prawie starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Historia powstania tekstów Starego Testamentu.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. ChAT: Rozwój i właściwości „wierszy duchownych” – najstarszego rodzaju staroruskich pieśni religijnych.
 • Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT: Specyficzne elementy refleksji eklezjologicznej w ewangelikalnym protestantyzmie.

Zobacz też projekty badawcze młodych naukowców i doktorantów 

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij