Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Postępowania doktorskie

Postępowanie doktorskie mgr Iwony Slawik

Streszczenie  pracy doktorskiej mgr Iwony Slawik

Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Seana J. Mc.Gratha

Recenzja prof. dr. hab. Mirosława Patalon

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. dr hab. Antoni Szwed – recenzent
Prof. zw. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon –  recenzent
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Grzegorza Olka

Recenzja ks. prof dr. hab. Mariusza Koteckiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbel

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Bp prof. zw. dr hab Wiktor Wysoczański
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Ks. dr hab. Marian Bendza
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – recenzent
Ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Artura Roberta Juszczaka

Recenzja prof. zw. dr. hab. Henryka Seweryniaka

Recenzja ks. dr. hab. Krzysztofa Krzemińskiego

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak – recenzent
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Dariusza Jana Wujciuka

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Ks. dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Anatolija Nenartovicha 

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Anatolija Nenartovicha

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bazylego Doroszkiewicza

Recenzja dr. hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL – recenzent
Ks. archim. dr hab. Warosonfiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Aliaksandra Veliseichyka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Aliaksandra Veliseichyka

Recenzja dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL

Recenzja dr. hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Adama Magruka

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgra Adama Magruka w języku polskim i w języku angielskim

Recenzja ks. dr hab. M. Ławreszuka, prof. UwB 

Recenzja ks. dr hab. S. Pawłowskiego, prof KUL

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof KUL – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) –  promotor
Ks. dr Rostislav Yarema – promotor pomocniczy

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova)

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova) w języku polskim i w języku angielskim

Recenzja prof. A. Mironowicza

Recenzja ks. prof. Z. Glaesera

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz  –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – promotor

 

 

 

Informacja o procedurze uzyskiwania stopnia naukowego

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą. 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania …

Obrony publiczne

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Iwony Slawik Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Aliaksandra Veliseichyka Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Anatolia Nenartovicha  8 czerwca 2017 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej  ks. mgr. Adama Magruka (plik*.pdf) 26 stycznia 2017 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Serafina (Vladimira …

wróć do góry