Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Postępowania doktorskie

Postępowanie doktorskie ks. mgra Adama Magruka

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgra Adama Magruka w języku polskim i w języku angielskim

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof KUL – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova)

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova) w języku polskim i w języku angielskim

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova) – prof. A. Mironowicz

Recenzja rozprawy doktorskiej ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova) – ks. prof. Z. Glaeser

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz  –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – promotor

 

Informacja o procedurze uzyskiwania stopnia naukowego

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą. 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 poz. 1586), zwane dalej rozporządzeniem. 3) …

Obrony publiczne

  26 stycznia 2017 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr. Serafina (Vladimira Amelchenkova) (plik*.pdf). 15 grudnia 2016 r. – publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks.mgr. Karola Niedoby (plik *.pdf). Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Zuzanny Czapki (plik *.pdf). Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Hanny Vorozhko (plik *.pdf). Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jóźwiak (plik *.pdf). Zawiadomienie …

wróć do góry