Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Postępowania doktorskie

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Alfreda Borskiego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Alfreda Borskiego

Recenzja prof. dr hab. Anny Zellma

Recenzja dr hab. Anieli Różańskiej

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Anna Zellma – recenzent
Dr hab. Aniela Różańska –  recenzent
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Włodzimierza Ryszarda Kaczorowskiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Włodzimierza Ryszarda Kaczorowskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosik

Recenzja dr. hab. Anny Kuśmirek, prof. UKSW

Komisja doktorska

Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT – przewodniczący
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – recenzent
Dr hab. Anna Kuśmirek, prof. UKSW –  recenzent
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Konrada Tadeusza Zamirskiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Konrada Tadeusza Zamirskiego

Recenzja dr. hab. Pawła Sobczyka, prof. UO

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Budniaka

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Józef M. Budniak – recenzent
Dr hab. Paweł R. Sobczyk, prof. UO –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Bogusława Helbina

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT
Prof. dr hab. Mirosław Patalon – recenzent
Ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. URz –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Yuria Subatkouskiego

Komisja doktorska

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Eugeniusz Krzysztof Sakowicz – recenzent
Ks. dr hab. Wiesław Piotr Kraiński, prof. UMK –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT   –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Roberta Stelmacha

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Roberta Stelmacha

Recenzja prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza

Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz –  recenzent
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Marka Staniszewskiego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Marka Staniszewskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka

Recenzja dr. hab. Piotra A. Nowaka, prof. UwB

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Jerzy Sojka
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – recenzent
Dr hab. Piotr Andrzej Nowak, prof. UwB –  recenzent
Dr hab. Jacek Aleksander Prokopski, prof. PWr –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Wojciecha Trybka

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Wojciecha Trybka

Recenzja dr. hab. Andrzeja Szymańskiego, prof. UO

Recenzja ks. dr. hab. Krzysztofa Krzemińskiego, prof. UMK

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka
Ks. dr hab. Krzysztof E. Krzemiński, prof. UMK – recenzent
Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO –  recenzent
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Moniki Matwiejczuk

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Moniki Matwiejczuk

Recenzja ks. prof. dr. hab. Piotra Jaskóły

Recenzja dr. hab. Igora Kąkolewskiego, prof. UWM

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Jerzy Sojka
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła – recenzent
Dr hab. Igor Kąkolewski –  recenzent
Prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Janusza Sobiecha

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Janusza Sobiecha

Recenzja ks. prof. dr. hab. Artura Mezglewskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Stanisława Nabywaniec

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Sojka – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Gabriela Białomyzego

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Gabriela Białomyzego

Recenzja bp. dr. hab. Andrzeja Borkowskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Jacka Nowaka

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT

Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Jan Nowak – recenzent
Bp dr hab. Andrzej Borkowski –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Uladzimira Mazgou

Streszczenie  pracy doktorskiej ks. mgra Uladzimira Mazgou

Recenzja prof. dr. hab. Antoniego Mironowicza

Recenzja bp. dr. hab. Warsonofiusza (Bazylego Doroszkiewicza)

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) – recenzent
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Barbary Karasiewicz

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Barbary Karasiewicz

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Budniaka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Andrzeja Perzyńskiego

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk

Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – recenzent
Ks. prof. dr hab. Józef Mirosław Budniak –  recenzent
Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Tomasza Kuprjanowicza

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Tomasza Kuprjanowicza

Recenzja dr hab. Urszuli Pawluczuk

Recenzja prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Dr hab. Urszula Pawluczuk –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Piotra Wojciecha Kosiaka

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Piotra Wojciecha Kosiaka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

Recenzja ks. dr. hab. Pawła Michała Mąkosy, prof. KUL

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – recenzent
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL –  recenzent
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Emira Dariusza Kasprzyckiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Emira Dariusza Kasprzyckiego

Recenzja ks. dr. hab. Wojciecha Hanc, prof. UKSW

Recenzja ks. dr. hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL

Komisja doktorska

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Wojciech Hanc, em. prof. UKSW – recenzent
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Aliaksandra Yuzvy

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Aliaksandra Yuzvy

Recenzja ks. dr hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB

Recenzja ks. prof. zw. dr hab. Jerzego Lewandowskiego

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycunika)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Artura Jemielity

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Artura Jemielity

Recenzja ks. prof. dr. hab. Ireneusza Mroczkowskiego

Recenzja ks. dr hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. KUL

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk 
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Sławomir Pawłowski –  recenzent
Dr hab. Borys Przedpełski –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Pawła Piotra Rataja

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Pawła Piotra Rataja

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Józefa M. Budniaka

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Zygfryda Glaesera

Komisja doktorska

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT 
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Ks. prof. zw. dr hab. Józef Mirosław Budniak –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Jarosława Kupryjaniuka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Jarosława Kupryjaniuka

Recenzja dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza 
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL –  recenzent
Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Adama Pytla

Recenzja dr. hab. Adama Bobryka, prof. UPH (07.05.2018)

Recenzja dr. hab. Adama Bobryka, prof. UPH (03.12.2018)

Recenzja ks. dr. hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL (25.05.2018)

Recenzja ks. dr. hab. Przemysława Kantyki, prof. KUL (01.02.2019)

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza 
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Przemysław Jan Kantyka, prof. KUL – recenzent
Dr hab. Adam Bobryk, prof. UPH w Siedlcach –  recenzent
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Andrzeja Charyło

Streszczenie pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Charyło

Recenzja bp. dr. hab. Andrzeja Borkowskiego, prof. UwB

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Zygfryda Glaesera 

Komisja doktorska

Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak) 
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Bp dr hab. Andrzej Borkowski –  recenzent
Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Andrzeja Puczko

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Andrzeja Puczko

Recenzja prof. dr hab. Teresy Chynczewskiej-Hennel

Recenzja ks. prof. dr. hab. Józefa Naumowicz

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko 
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Józef Naumowicz – recenzent
Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel –  recenzent
Bp dr hab. Warsonofiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Anny Barbary Saneckiej

Streszczenie pracy doktorskiej mgr Anny Barbary Saneckiej

Recenzja O. dr. hab. Jana Mazur, prof. UPJPII

Recenzja ks. dr. hab. Jarosława Lipniak

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. dr hab. Jarosław Mariusz Lipniak – recenzent
O. dr hab. Jan Mazur, prof. UPJPII –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie  ks. mgra Alfreda Richtera

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Alfreda Richtera

Recenzja ks. prof. dr. hab. Andrzeja P. Perzyńskiego

Recenzja ks. dr. hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. KUL

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Ks. prof dr hab. Marian Bendza
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Andrzej Piotr Perzyński – recenzent
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Norberta Adama Konarskiego

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Norberta Adama Konarskiego

Recenzja ks. dr. hab. Wiesława Piotra Kraińskiego, prof. UMK

Recenzja ks. prof. zw. dr. hab. Wiesława Janusza Wenz

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Wiesław Janusz Wenz – recenzent
Ks. dr hab. Wiesław Piotr Kraiński, prof UMK –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgr Iwony Slawik

Streszczenie  pracy doktorskiej mgr Iwony Slawik

Recenzja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Bardskiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski – recenzent
Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Seana J. Mc.Gratha

Streszczenie pracy doktorskiej Seana J. Mc.Gratha

Recenzja prof. dr. hab. Mirosława Patalon

Recenzja dr. hab. Antoniego Szwed prof. UP

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Prof. dr hab. Antoni Szwed – recenzent
Prof. zw. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon –  recenzent
Dr hab. Andrzej Wierciński, prof. UW –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Grzegorza Olka

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Olka

Recenzja ks. prof dr. hab. Mariusza Koteckiego

Recenzja ks. prof. dr. hab. Mirosława Wróbel

Komisja doktorska

Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT – przewodniczący
Bp prof. zw. dr hab Wiktor Wysoczański
Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT
Ks. dr hab. Marian Bendza
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Ks. dr hab. Marek Uglorz, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – recenzent
Ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki –  recenzent
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie mgra Artura Roberta Juszczaka

Streszczenie pracy doktorskiej mgra Artura Roberta Juszczaka

Recenzja prof. zw. dr. hab. Henryka Seweryniaka

Recenzja ks. dr. hab. Krzysztofa Krzemińskiego

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak – recenzent
Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Dariusza Jana Wujciuka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Dariusza Jana Wujciuka

Recenzja ks. prof. dr. hab. Jerzego Lewandowskiego

Recenzja dr. hab. Wojciecha Gajewskiego prof. UG

Komisja doktorska

Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Lewandowski – recenzent
Ks. dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG –  recenzent
Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Anatolija Nenartovicha 

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Anatolija Nenartovicha

Recenzja ks. prof. dr. hab. Bazylego Doroszkiewicza

Recenzja dr. hab. Grzegorza Pecki, prof. KUL

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL – recenzent
Ks. archim. dr hab. Warosonfiusz (Bazyli Doroszkiewicz) –  recenzent
Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Aliaksandra Veliseichyka

Streszczenie pracy doktorskiej ks. mgra Aliaksandra Veliseichyka

Recenzja dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego, prof. KUL

Recenzja dr. hab. Marka Ławreszuka, prof. UwB

Komisja doktorska

Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marian Bendza
Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT
Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT
Dr hab. Krzysztof Leśniewski – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB –  recenzent
Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko –  promotor

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Adama Magruka

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgra Adama Magruka w języku polskim i w języku angielskim

Recenzja ks. dr hab. M. Ławreszuka, prof. UwB 

Recenzja ks. dr hab. S. Pawłowskiego, prof KUL

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof KUL – recenzent
Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof UwB –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) –  promotor
Ks. dr Rostislav Yarema – promotor pomocniczy

 

Postępowanie doktorskie ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova)

Streszczenie rozprawy doktorskiej ks. mgra Serafina (Vladimira Amelchenkova) w języku polskim i w języku angielskim

Recenzja prof. A. Mironowicza

Recenzja ks. prof. Z. Glaesera

Komisja doktorska

Prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko – przewodniczący
JE Metropolita prof. zw. dr hab. Sawa (Michał Hrycuniak)
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański
Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser – recenzent
Prof. zw. dr hab. Antoni Mironowicz  –  recenzent
Bp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski) – promotor

 

 

 

Odbiór dyplomu doktorskiego

By odebrać dyplom po zakończonym pomyślnie przewodzie doktorskim należy spełnić następujące warunki formalne: Wnieść opłatę za dyplom w wysokości 120 PLN na konto Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przeznaczone dla wpłat za usługi edukacyjne: 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za której dyplom wnoszona jest opłata). Przy odbiorze …

Informacja o procedurze uzyskiwania stopnia naukowego

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą. 2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania …

Obrony publiczne

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Alfreda Borskiego Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej ks. mgr. Marka Staniszewskiego Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Matwiejczuk Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Stelmacha Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Trybka Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza …

wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij