Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dr hab. Jerzy Sojka, prof ChAT – Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/
Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw.e-mail: j.sojka@chat.edu.pl

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu ośrodkach akademickich
w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem. Erasmus jest programem współpracy między uczelniami –skierowany do studentów i pracowników szkół wyższych. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach europejskich poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Zasady wymiany studenckiej reguluje Karta Studenta Erasmusa, której respektowanie deklarują uczelnie, który otrzymały Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), przyznaną również Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Program Erasmus+:

  • Informacja o wyjazdach studentów na studia
  • Informacje o wyjazdach dla studentów wyjeżdżających
  • Informacja o wyjazdach dla pracowników
  • Information for incoming student’s

Uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+ w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie/Coordinator for the Erasmus+ Programme in Christian Theological Academy in Warsaw.

Udział Akademii w programie Erasmus+ jest nakierowany na rozwój pracowników poprzez intensyfikację wymiany i kontaktów międzynarodowych dzięki przeprowadzonym mobilnościom. Akademia dąży do tego, by jej pracownicy mieli szansę poszerzenia swojego warsztatu dydaktycznego i badawczego poprzez dzielenie się wynikami swojej pracy badawczej nie tylko ze studentami Akademii, ale także naszych uczelni partnerskich w ramach mobilności programu Erasmus+. Znaczenie takiej aktywności pracowników uczelni odzwierciedlone jest zarówno w regularnych zachętach do udziału w programie kierowanych do wszystkich pracowników, jak i traktowaniu wyjazdów jako ważnego elementu ich oceny okresowej. W swojej strategii internacjonalizacji i modernizacji Akademia kładzie także akcent na rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań zarówno poprzez prowadzenie projektów badawczych w ramach teologii i nauk społecznych w ramach partnerstw strategicznych, jak i w poszukiwaniu możliwości włączenia się w badania nad koniecznymi zmianami sposobów działania w zakresie edukacji.”

(Z Deklaracji Programu Erasmus Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie)

W latach 2019-2022 realizowano m.in. projekt TORAL:  „Training on religion as a lever towards mental and physical health” Koordynatorem projektu ze strony ChAT była prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, wykonawcami prof. Tadeusz Jacek Zieliński, dr hab.prof. ChAT Stefan Tomasz Kwiatkowski oraz dr hab. prof. ChAT Jerzy Sojka. W projekcie uczestniczyły następujące uczelnie i instytuty:

  • Erciyes University, Kayseri, Turcja
  • Gazi Universitesi, Ankara, Turcja
  • Orthodox Academy of Crete, Chania, Grecja
  • Sdruzenije na Raboteshtite s Hora s Uvrezhdaniya, Plovdiv, Rumunia
  • PhoenixKM BVBA, Kortemark, Belgia

Dla pracowników

ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są etatowi pracownicy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Możliwe są dwa rodzaje wyjazdów: przeznaczone dla nauczycieli akademickich wyjazdy celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (minimum 8 godzin w ciągu 5 dni, minimalny okres wyjazdu to 2 …

Information for incoming student`s

Welcome to the Christian Academy of Theology in Warsaw Thank you for choosing our academy. During your studies you will be able to enjoy our quality courses, learn Polish and get familiar with Polish culture and society. Below you can find a short guide that will provide you with basic information about our Academy and …

Staże

ZAPRASZAMY STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Prawa przysługujące studentom w ramach wyjazdów na studia w programie Erasmus+ określa Karta Studenta Erasmus. Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: studiów I stopnia, którzy ukończyli I rok studiów; studiów II stopnia, którzy ukończyli …

Dla studentów

ZAPRASZAMY STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Prawa przysługujące studentom w ramach wyjazdów na studia w programie Erasmus+ określa Karta Studenta Erasmus. Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: • studiów I stopnia, którzy ukończyli I rok studiów; • studiów II …

Karta studenta erasmusa

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię[1] na wyjazd Erasmusa za granicę – do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak …

Erasmus Charter for Higher Education / Numer Karty Erasmus ChAT

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (*.pdf) [link] NUMER KARTY ERASMUS (EUC) CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE PL WARSZAW08 251553-IC-1-2009-1-PL-ERASMUS-EUC-1 CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE PL WARSZAWA EUC WYKAZ WSZYSTKICH UCZELNI POSIADAJĄCYCH KARTĘ ERASMUS [link]

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij