Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Prawa przysługujące studentom w ramach wyjazdów na studia w programie Erasmus+ określa Karta Studenta Erasmus.

Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

  • studiów I stopnia, którzy ukończyli I rok studiów;
  • studiów II stopnia, którzy ukończyli I semestr studiów, chyba że kontynuują naukę w ChAT po ukończeniu studiów II stopnia, wtedy mają prawo ubiegać się o wyjazd także w I semestrze studiów II stopnia;
  • doktorancie po ukończeniu I roku studiów, przy czym studenci studiów III stopnia są uprawnieni do składania dokumentów rekrutacyjnych po zaliczeniu przez nich pierwszego roku studiów.

UWAGA: Każdemu studentowi studiów I, II i III stopnia na danym etapie studiów przysługuje maksymalnie 12-miesięczny kapitał mobilności, który może wykorzystać zarówno na studia jak i na staże. W przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich kapitał ten wynosi 24 miesiące.
By aplikować o przyznanie stypendium na studia w ramach programu Erasmus+ należy samodzielnie wybrać firmę/instytucję w krajach uczestniczących w progami Erasmus+ (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), w której będzie się odbywał staż. Należy zwrócić uwagę na wymagane przez nią kompetencje językowe.

Po dokonaniu wyboru firmy/instytucji student zobowiązany jest do złożenia do końca lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd następujących dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+

  • list motywacyjny,
  • CV przygotowanego wg wzoru
  • przygotowany w porozumieniu z właściwym Opiekunem praktyk i Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ „Porozumienie o programie stażu” (Learning agreement for trainership, część Before the Mobility). Czas trwania stażu to 3 miesiące (możliwe są wyjazdy krótsze, trwające minimum 2 miesiące).

UWAGA: Jeśli w danym roku akademickim nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przyznane uczelni na stypendia na staże w ramach programu Erasmus+uczelniany koordynator ogłosi dodatkowy termin rekrutacji.

Kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagane dokumenty zaproszeni zostaną na rozmowę z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Dokonają one oceny aplikacji uwzględniając proponowany program praktyki, znajomość języka wymaganego przez instytucję przyjmującą oraz motywację wyjazdu przedstawioną w liście aplikacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przygotowują listy rankingowe. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje do właściwego dziekana w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.

UWAGA: Znalezienie się na liście rankingowej nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest zależna od ilości środków przyznanych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach umów finansowych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Po dokonaniu alokacji środków dla studentów poszczególnych Wydziałów na podstawie decyzji Rektora ChAT zostają one rozdzielone na podstawie list rankingowych pomiędzy poszczególnych kandydatów.
Osoby, którym przyznane zostały środki zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy finansowej z uczelnią, która jest równoznaczna z przyznaniem stypendium.
Warunkiem podpisania umowy finansowej jest uzyskanie przez kandydata zaliczenia ostatniego okresu zaliczeniowego poprzedzającego okres wyjazdu na studia na realizowanych przez siebie studiach. Kandydat, którzy z powodu nieuzyskania zaliczenia ostatniego okresu zaliczeniowego poprzedzającego okres wyjazdu na studia na realizowanych przez siebie studiach nie skorzystał z przyznanego mu w ramach procesu rekrutacyjnego stypendium traci prawo do udziału w programach stypendialnych na realizowanym stopniu studiów.
Studenci, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej zobowiązani są przed podpisaniem umowy udokumentować prawo do pobytu w kraju, w którym będą odbywać staż na cały okres stypendium.

Po powrocie studenci zobowiązani są do przedstawienia:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij