Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STAŻE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są etatowi pracownicy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Możliwe są dwa rodzaje wyjazdów:

  • przeznaczone dla nauczycieli akademickich wyjazdy celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (minimum 8 godzin w ciągu 5 dni, minimalny okres wyjazdu to 2 dni).
  • wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+.

By aplikować o przyznanie stypendium na staż celem prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ należy wybrać uczelnię spośród tych, z którymi Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie posiada porozumienie o współpracy (lista), bądź też po uprzedniej konsultacji z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ można ubiegać się o wyjazd na podstawie jednorazowej umowy do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (lista).
Pracownicy ubiegający się o staż szkoleniowy sami proponują instytucje, w których chcieliby odbyć staż.

Po dokonaniu wyboru uczelni/instytucji pracownik zobowiązany jest do złożenia do końca lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd następujących dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+:

UWAGA: Jeśli w danym roku akademickim nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przyznane uczelni na stypendia na staże pracowników w ramach programu Erasmus+ uczelniany koordynator ogłosi dodatkowy termin rekrutacji.

Kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagane dokumenty zaproszeni zostaną na rozmowę z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Dokonają one oceny aplikacji uwzględniając proponowany program stażu, znajomość języka wymaganego przez uczelnię/instytucję przyjmującą oraz motywację wyjazdu przedstawioną liście motywacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przygotowują listy rankingowe. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje do właściwego dziekana w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.

UWAGA: Znalezienie się na liście rankingowej nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest zależna od ilości środków przyznanych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach umów finansowych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Po dokonaniu alokacji środków dla nauczycieli akademickich poszczególnych Wydziałów oraz pracowników ubiegających się o wyjazdy szkoleniowe na podstawie decyzji Rektora ChAT zostają one rozdzielone na podstawie list rankingowych pomiędzy poszczególnych kandydatów.
Osoby, którym przyznane zostały środki zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy finansowej z uczelnią, która jest równoznaczna z przyznaniem stypendium.

Po powrocie pracownicy zobowiązani są do przedstawienia:

  • potwierdzenia pobytu, a w przypadku wyjazdu celem odbycia zajęć dydaktycznych, także odbycia zajęć, podpisanego przez przedstawiciela uczelni przyjmującej

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij