Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Czasopismo „Studia z Teorii Wychowania”

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Strona czasopisma: http://sztw.chat.edu.pl/

sklep.chat.edu.pl

 


Lista wybranych publikacji nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogicznego, które ukazały się zarówno w Wydawnictwie Naukowym ChAT jak i poza nim.

Anders Breivik. Między dumą i wstydem

Wydawnictwo Naukowe Scholar

Elżbieta Czykwin

Opublikowano: 2019

Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne.

Wydawnictwo Naukowe ChAT

Stefan T. Kwiatkowski

Warszawa 2018

 

Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Renata Nowakowska-Siuta

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2018

Kształtowanie się celów życiowych nastolatków

w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Karina Szafrańska

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2018

Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Renata Nowakowska-Siuta

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2018

KULTURA POKOJU JAKO WYZWANIE EDUKACYJNE

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Agnieszka Piejka

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2017

Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Elżbieta Bednarz

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2017

Oświata mariawitów w latach 1906-1909

Wydawca: Wydawnictwo DiG, Edittion La Rama

Tomasz Mames

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2016

Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group.

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Redaktor: Renata Nowakowska-Siuta

Wydział Pedagogiczny ChAT

Opublikowano: 2015

Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2015

Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Renata Nowakowska-Siuta

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2014

Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia

Redaktor: Renata Nowakowska-Siuta

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2014

Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Tadeusz Zieliński

Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2013

Wstyd

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Elżbieta Czykwin | Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2013

Zrozumieć odmienność

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Redaktor: Danuta Maria Piekut-Brodzka

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2012

Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Redaktor: Tadeusz Jacek Zieliński

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2012

Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Bogusław Marian Śliwerski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2012

Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT

Bogusław Milerski

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny

Opublikowano: 2011

Z opisami wybranych publikacji można zapoznać się pod linkiem: http://chat.edu.pl/z-oferty-wydawniczej/
Więcej informacji na temat publikacji pracowników wydziału znajduje się na stronie Polskiej Bibliografii Nauki

 

wróć do góry