Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

(ur. 1967 r.), profesor ChAT, od 2012 r. rektor uczelni, doktor habilitowany nauk teologicznych i humanistycznych w zakresie pedagogiki, kierownik Katedry Pedagogiki Religii i Kultury, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Specjalista w zakresie pedagogiki religii, teorii wychowania i systematycznych podstaw teologii ewangelickiej. 1991-1993 stypendysta Diakonisches Werk na Uniwersytecie w Monachium. W latach 1996-2008 kierownik Ekumenicznego Instytutu Pedagogicznego ChAT, 2008-2012 prorektor ChAT. Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i członek komisji trójstronnej Kościołów ewangelickich w Polsce. W latach 2007-2012 członek Rady Naukowej Institut für Diasporawissenschaft w Lipsku. Koordynuje współpracę ChAT z Uniwersytetem w Bonn, Wyższą Szkołą Ewangelicką w Norymberdze i Wyższą Szkołą Ewangelicką we Fryburgu Bryzgowijskim. Wykłada także w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie”, „Paedagogia Christiana”, „Studia z Teorii Wychowania”. 2012-2015 kierownik grantu zespołowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników”.

Opublikował m.in.: Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie (wspólnie z M. Karwowskim, Kraków 2016), Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii (Warszawa 2011), Religia. Encyklopedia PWN, tomy 1-9 (redakcja naukowa wspólnie z T. Gadaczem, Warszawa 2001-2003), Pedagogika. Leksykon PWN (redakcja naukowa wspólnie z B. Śliwerskim, Warszawa 2000), Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim (Warszawa 1998), Elementy pedagogiki religijnej (redaktor naukowy, Warszawa 1998), Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie (redaktor naukowy wspólnie z K. Woźniakiem, Łódź 1998), Z problemów hermeneutyki protestanckiej (Łódź 1996), Religia a słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha (Łódź 1994). Przełożył z j. niemieckiego: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer (Bielsko-Biała 1996).

wróć do góry