Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Zamknięcie dziekanatu

  13 lipca 2018

  Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie od dnia 26 lipca do dnia 20 sierpnia dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie zamknięty.

  Kandydatów na studia zapraszamy do rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl

  Nowa siedziba: http://chat.edu.pl/nowa-siedziba/

  Za utrudnienia przepraszamy!

   

   

 • KONFERENCJA NAUKOWA: FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W WYMIARZE EKONOMICZNYM I SPOŁECZNYM

  5 lipca 2018

  Celem Konferencji jest analiza dobrostanu rodziny współczesnej, przede wszystkim polskiej, w kontekście społecznym i ekonomicznym. Wychodzimy z założenia, iż dobrostan, kultura, więzi rodzinne ulegają istotnym przeobrażeniom w dobie przemian gospodarczych i ekonomicznych po 1989 roku. Pytanie o naturę i konsekwencje tych przemian wydaje się pedagogicznie ważkie.

  TEMATYKA

  PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

  W zamierzeniu organizatorów tematyka konferencji ma stać się inspiracją do naukowej refleksji, której efektem będą publikacje naukowe dotyczące funkcjonowania rodziny w przestrzeni ograniczonej warunkami ekonomicznymi.  Dorobek konferencji zostanie zaprezentowany na łamach czasopisma „Studia z Teorii Wychowania” (8 pkt). Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji.

  PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

  RADA NAUKOWA
  Przewodnicząca Rady Naukowej:
  Prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
  Rada Naukowa:
  Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Arcimowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
  Prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  Prof. nadzw. dr hab. Dorota Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)
  Prof. nadzw. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
  Prof. nadzw. dr hab. Teresa Zaniewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

  RADA NAUKOWA

  KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ
  – do 01.12.2018 – przesłanie zgłoszenia z dołączonym do niego tytułem i streszczeniem referatu w języku polskim pocztą elektroniczną na adres a.walczak@chat.edu.pl,
  – do 15.12.2018 – przesłanie uczestnikom drogą mailową informacji o akceptacji zgłoszenia,
  – do 11.01.2019 – potwierdzenie przez prelegentów udziału w konferencji,
  – do 15.02.2019 – przesłanie pełnego tekstu artykułu.

  Przyjmowane będą wyłącznie prace nieogłoszone drukiem i niezłożone w innych miejscach

  KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

  Termin konferencji: 21 marca 2019 r.
   
  Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48

  Konferencja jest bezpłatna

  KOMITET  ORGANIZACYJNY
  – Dziekan Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji Wydziału Pedagogicznego
  – Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin
  – Prodziekan Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dr Rafał Bodarski
  – dr Izabela Kochan
  – dr Hanna Tranda
  – dr Anna Walczak
  – mgr inż. Michał Popławski

  Sekretarz konferencji
  dr Anna Walczak (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) a.walczak@chat.edu.pl

  ZAPROSZENIE

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 • NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYDZIALE PEDAGOGICZNYM ChAT

  29 czerwca 2018

  Zaburzenia ze spektrum autyzmu są uważane za jeden z najpoważniejszych problemów we współczesnej terapii. Wychodzimy naprzeciw temu zagadnieniu i oferujemy dwa NOWE KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z METODYKĄ PRACY Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU oraz INTEGRACJA SENSORYCZNA Z TERAPIĄ DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU.

  Więcej informacji: http://chat.edu.pl/pedagogika/studia/studia-podyplomowe/
  Rekrutacja: https://irk.chat.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog

  Zapraszamy!

 • WYNIK WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ChAT

  19 czerwca 2018

  W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyły się wybory do organów samorządu studenckiego ChAT.
  Poniżej uprzejmie przedstawiamy wyniki wyborów:

  ORGANY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO ChAT

  RADA UCZELNIANA:
  1. Stasiak Dominik (WT) – przewodniczący
  2. Czumaj Kamil (WT) – zastępca przewodniczącego
  3. Nenad Mianowić (WT) – sekretarz
  4. Gburek Sebastian (WP)
  5. Dróżdż Paulina (WP)
  6. Wylazłowska Paulina (WP)
  7. Pacholak Paulina (KTE)

  UCZELNIANA KOMISJA REWIZYJNA:
  1. Ołtuszyk Joanna (WP)
  2. Pacholak Paulina (WT)
  3. Wylazłowski Michał (WT)

  UCZELNIANY SĄD KOLEŻEŃSKI:
  1. Kucharczyk Adrian (WP)
  2. Kamiński Kacper (WT)
  3. Fryda Grzegorz (WT)

  ORGANY SAMORZĄDU WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO ChAT

  ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:

  1. Ciemniak Bartosz (Te) – przewodniczący
  2. Mijanović Nenad (Tp) – zastępca przewodniczącego
  3. Aścik Łukasz (Te) – sekretarz
  4. Lelach Krzysztof (Tp)
  5. Czumaj Kamil (Ts)

  KOMISJA REWIZYJNA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:
  1. Hanson Joshua (Te) – przewodniczący
  2. Stasiak Dominik (Te) – zastępca przewodniczącego
  3. Wylazłowski Michał (Ts) – sekretarz

  SĄD KOLEŻEŃSKI SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:
  1. Pacholak Paulina (Te) – przewodniczący
  2. Fryda Grzegorz (Te) – zastępca przewodniczącego
  3. Wiśniewski Daniel (Te) – sekretarz

 • odwołanie dyżuru

  18 czerwca 2018

  W dniu 18.06.2018 r. prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko odwołuje swój dyżur.

wróć do góry