Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Informacja o stypendiach

  6 grudnia 2018

  Studenci, którzy złożyli wniosek stypendialny na rok 2018/2019, proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego po odbiór decyzji.

 • Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

  10 października 2018

  Uprzejmie informujemy, że została opublikowana lista dyżurów nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w wydziale. Terminy konsultacji dostępne są również w systemie informatycznym USOSweb.

  Link: http://chat.edu.pl/pedagogika/terminy-konsultacji/

 • Odbiór legitymacji studenckiej

  5 października 2018

  Studenci przyjęci na studia w I i II turze proszeni są o odbiór legitymacji studenckiej.
  Jednocześnie uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty na konto uczelni  w wysokości 17 zł. Dowód opłaty proszę dostarczyć do Dziekanatu WP w dniu odbioru dokumentów.
  Nr konta: 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050

 • Logowanie USOSweb

  27 września 2018

  Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów, których procedura rekrutacyjna została zakończona, zobowiązani są do zalogowania się na indywidualne konta przebiegu studiów na stronie https://usosweb.chat.edu.pl Loginem jest numer PESEL, hasło takie samo jak przy logowaniu się na stronę rekrutacji http://irk.chat.edu.pl/. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy: m.frica@chat.edu.pl

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019 odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  • Historia kultury polskiej (część 1) – prof zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko,
  • Religie świata wobec bogactwa i bogacenia się – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia geografii religii – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia społeczne w średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej – ks. dr Anatol Szymaniuk,
  • Pedagogika biblijna. Co Pismo Święte mówi nam o człowieku – ks. dr Doroteusz Sawicki,
  • Zagadnienia etyczne i wiara w procesie edukacyjno-wychowawczym – ks. dr Andrzej Baczyński,
  • Nauczyciel jako lider w swoim środowisku – szkolne pracownie mediacji (warsztaty praktyczne) – dr Joanna Koleff-Pracka
  • Współczesne kierunki resocjalizacji oraz metody wychowania resocjalizacyjnego – dr Rafał Kubicki

  Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  UWAGA!
  Limit liczebności grup fakultatywnych – max. 20 osób.

  Obowiązek zapisu na przedmioty fakultatywne nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (PRiPS) oraz pedagogika społeczno-kulturowa (PSK).

   

   

wróć do góry