Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • 21 lutego 2018

  Uprzejmie informujemy, iż egzamin z przedmiotu „Ustawodawstwo społeczne” w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 12.03.2018 r. (poniedziałek) w godz. 16:00-17:00 (sala X).

 • Informacja o odwołanych zajęciach

  19 lutego 2018

  Uprzejmie informujemy, że dr Karina Szafrańska odwołuje zajęcia w dniu 23 lutego (piątek). Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony bezpośrednio ze studentami.

 • Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”

  19 lutego 2018

  Wojewoda wielkopolski 8 lutego 2018 r. ogłosił  Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

  Więcej informacji na stronie: http://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-rodzina-spoleczenstwo-przyszlosc

 • Składanie wniosków dotyczących zatwierdzania tematów prac dyplomowych

  16 lutego 2018

  Studenci Wydziału Pedagogicznego ChAT studiów pierwszego* i drugiego** stopnia proszeni są o składanie wniosków dotyczących zatwierdzania tematów prac dyplomowych. Wniosek skierowany do Komisji Prac Dyplomowych należy złożyć za pośrednictwem systemu USOSweb, po zalogowaniu się na indywidualne konto do dnia 2 marca 2018 r.

  Przewodnicząca Komisji Prac Dyplomowych
  Dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta

  *dotyczy studentów III roku studiów na kierunku pedagogika oraz praca socjalna
  **dotyczy studentów I i II roku studiów na kierunku pedagogika

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne

  16 lutego 2018

  Uprzejmie informuję, o uruchomieniu w systemie USOSweb zapisów na przedmioty fakultatywne w semestrze letnim 2017/2018.

  Zapisu należy dokonać od dnia 19 lutego godz. 8:00 do dnia 2 marca godz. 23:59.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  1. Historia kultury polskiej (część 2) – prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
  2. Elementy antropologii biblijnej w literaturze polskiej – mgr Jerzy Pawluczuk
  3. Nauczanie religii w nowych uwarunkowaniach funkcjonowania systemu edukacji – ks. dr Andrzej Baczyński
  4. Człowiek – kim jestem i dokąd zmierzam? – ks. dr Doroteusz Sawicki
  5. Świat religii monoteistycznych: judaizm, chrześcijaństwo, islam – podstawowe zagadnienia i pojęcia – ks. dr Dariusz Chwastek
  6. Światowe systemy alfabetyczne w zastosowaniu pedagogicznym – dr Zbigniew Paszta

  Fakultety dedykowane:

  1. Język polski dla obcokrajowców
  2. Komunikacja interpersonalna – pierwszeństwo w zapisie posiadają studenci II rok pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną oraz wczesnej edukacji z terapią pedagogiczną

  Student wybiera do realizacji jeden przedmiot fakultatywny. Za pośrednictwem USOSweb istnieje możliwość korekty zapisu nie później niż do dnia 2 marca godz. 23:59.

wróć do góry