Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Drodzy Kandydaci, zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów Wydziału Nauk Społecznych ChAT:

Oferujemy: 

bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia oraz  jednolite studia magisterskie w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalną atmosferę, kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami
studia podyplomowe online w atrakcyjnej cenie
studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim
wysoką jakość kształcenia potwierdzają uzyskane certyfikaty „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020, 2022), przyznawane kierunkom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • ADMINISTRACJA  – studia pierwszego stopnia (6 semestrów)

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata administracji. Studia zapewnią przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych. Absolwent posiada wiedzę kierunkową i praktyczne umiejętności, które zdobywa podczas praktyk zawodowych organizowanych przez uczelnię w ramach umów uczelni z uznanymi instytucjami administracji publicznej i niepublicznej różnych szczebli (więcej…)

 • PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia (6 semestrów)

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki.

 • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości (więcej…)
 • Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy  w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy szkolnej); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (m.in. domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wielokulturowego charakteru (więcej…)
 • PEDAGOGIKA – studia drugiego stopnia (4 semestry)

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Oferujemy następujące zakresy studiów:

 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna przygotowuje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym (więcej…)
 • Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.  Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (więcej…)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie (10 semestrów):

Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w następujących zakresach studiów:

 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony w Wydziale Nauk Społecznych ChAT uzyskał w 2023 r. certyfikat Laur Pracodawców. Wyróżnienie przyznawane jest kierunkom studiów, które wdrożyły najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy Uczelni ze środowiskiem gospodarczym.

 • STUDIA REALIZOWANE W TRYBIE DLA OSOB PRACUJĄCYCH
Kształcenie na wybranych specjalności realizowane jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia oraz soboty.
 • PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia) w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej (więcej…)
 • PEDAGOGIKA (studia drugiego stopnia) w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej (więcej…)
 • STUDIA PODYPLOMOWE:
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne w formule online) posiadają charakter kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Realizowane w formule online na platformach MS Teams, Zoom, moodle.chat.edu.pl. (więcej…)

Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów od 4 maja 2022 r.

Internetowa rekrutacja kandydatów na studia
irk.chat.edu.pl
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij