Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Szanowni Państwo!

Dlaczego studiować na Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie? Bo jesteśmy wydziałem nowoczesnym, świetnie wyposażonym technologicznie, wciąż się rozwijającym pod kątem nowych metodycznych rozwiązań, dostosowanym architektonicznie i mentalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwartym na współpracę z otoczeniem społecznym, oferującym sprawdzone miejsca praktyk zawodowych, kreującym nowe pomysły, otwartym na inicjatywy studenckie. Kierunki na których przygotowujemy naszych studentów: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja, uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki świata pracy. Kształcimy w nowoczesny sposób odnosząc się do uznanych teorii naukowych. Jesteśmy wydziałem, który w ciągu zaledwie dziesięciu lat przeszedł drogę rozwoju od studiów licencjackich po pełne akademickie uprawnienia. Dziś posiadamy wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zdobywamy nagrody za jakość kształcenia i innowacje metodyczne, posiadamy wysokie kategorie w ewaluacji nauki, mamy prawo nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.
Nauki społeczne to dziedzina przygotowująca do pracy z innym człowiekiem. Dajemy ku temu podstawy etyczne. Istotne jest także pozostawienie szacunku dla indywidualnego wyboru każdego z nas.
I to wyróżnia nasz wydział spośród innych. Na naszym Wydziale Nauk Społecznych od początku jego istnienia czyli od 2012 roku przyświecała nam idea, że niczego nikomu nie chcemy narzucać. Pedagogika jest propozycją, nie nakazem, „urabianiem” człowieka. Stawialiśmy zawsze na jakość kształcenia przy zachowaniu szacunku dla każdej odmienności.
Wydział Nauk Społecznych ChAT to miejsce dialogu, współpracy, szacunku dla różnorodności, otwarte na świat, nieustannie się rozwijające. I choć każdy czas w którym przychodzi nam żyć na swój sposób jest trudny, staramy się szukać pozytywnych stron naszych działań. Pozytywnie motywować i zachęcać naszych studentów i doktorantów do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Nie ma złych czasów są jedynie złe wybory życiowe. Zachęcam do podjęcia dobrego wyboru – studiów w Wydziale Nauk Społecznych.

Oferuje także 2-semestralne studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą.

Na wybranych specjalności kształcenie realizowane jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących.

Rekrutacja na studia prowadzone w Wydziale odbywa się za pomocą serwisu irk.chat.edu.pl – Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta


Wydział Nauk Społecznych ChAT powstał w 2012 roku (wówczas jako Wydział Pedagogiczny), choć kształcenie w obszarze pedagogiki było obecne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej już od 1989 roku (szczegółową historię Wydziału Nauk Społecznych można odnaleźć w zakładce Historia Wydziału).Obecnie w strukturze organizacyjnej Wydziału znajdują się cztery katedry: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej oraz Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji. Obszar zainteresowań naukowych pracowników Wydziału jest rozległy tematycznie i interdyscyplinarny. Współpracują oni z zespołami badawczymi, instytutami, uniwersytetami w kraju i za granicą: m.in. z instytucjami z Czech, Słowacji, Izraela i Niemiec.

W 2019 roku Wydział uzyskał ponownie pozytywną ocenę (bez jakichkolwiek zaleceń) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, posiada naukową kategorię B+ (parametryzacja 2022). W Wydziale Nauk Społecznych afiliowane jest czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, wydawane pod patronatem KNP PAN, znajdujące się na liście czasopism punktowanych MEiN. Wydział Nauk Społecznych ChAT rozwija współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, DAAD, umów bilateralnych. Współpracuje m.in. z Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii, Fundacją Yellowhouse i Dwujęzyczne Dzieci,  Fundacją Ale Nauczanie, Akces Edukacja a także wieloma przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, instytucjami o profilu resocjalizacyjnym i terapeutycznym, a także placówkami kultury z Warszawy i spoza stolicy. W ramach kierunku administracja rozwijamy współpracę z wieloma instytucjami oferującymi praktyki w tym instytucjami samorządowymi oraz Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

Programy studiów uwzględniają wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji, a specjalności nauczycielskie dodatkowo spełniają wymagane standardy kształcenia nauczycieli.  Posiadamy pracownię metodyczną wczesnej edukacji (MAKERSPACE), salę wirtulanej rzeczywistości VR,  sale wykładowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice multimedialne, nasza czytelnia posiada pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabo widzących. Stale poszerzany jest księgozbiór pedagogiczny i zbiór pomocy metodycznych. Biblioteka oferuje również najnowsze publikacje z zakresu nauk prawnych i administracji.

Wydział Nauk Społecznych charakteryzuje się otwartością i wsparciem inicjatyw studenckich, organizuje dodatkowe zajęcia metodyczne dla studentów m.in. w zakresie biblioterapii, edukacji inkluzyjnej, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej. Wydział jest otwarty na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zaprasza gości prowadzących wykłady, warsztaty i szkolenia dla studentów, organizuje i pomaga w wyborze praktyk i staży studenckich w sprawdzonych instytucjach wychowawczych, oświatowych, pomocy społecznej.

Nasz wydział to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, wspiera i rozwija zainteresowania studentów, utrzymuje stałe i dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij