Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019 odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  • Historia kultury polskiej (część 1) – prof zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko,
  • Religie świata wobec bogactwa i bogacenia się – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia geografii religii – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia społeczne w średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej – ks. dr Anatol Szymaniuk,
  • Pedagogika biblijna. Co Pismo Święte mówi nam o człowieku – ks. dr Doroteusz Sawicki,
  • Zagadnienia etyczne i wiara w procesie edukacyjno-wychowawczym – ks. dr Andrzej Baczyński,
  • Nauczyciel jako lider w swoim środowisku – szkolne pracownie mediacji (warsztaty praktyczne) – dr Joanna Koleff-Pracka
  • Współczesne kierunki resocjalizacji oraz metody wychowania resocjalizacyjnego – dr Rafał Kubicki

  Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  UWAGA!
  Limit liczebności grup fakultatywnych – max. 20 osób.

  Obowiązek zapisu na przedmioty fakultatywne nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (PRiPS) oraz pedagogika społeczno-kulturowa (PSK).

   

   

 • Zapisy na lektoraty

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na lektoraty* oraz translatoria w języku obcym ** odbywają się za pośrednictwem  systemu USOSweb. Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  *Dotyczy studentów I roku studiów I stopnia
  **Dotyczy studentów I roku studiów II stopnia

 • Informacja dla studentów I roku studiów licencjackich Wydziałów Teologicznego i Pedagogicznego

  27 września 2018

  Uprzejmie informujemy, że 1 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:30  w audytorium nr 202 odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji kursów językowych  prowadzonych przez lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w ChAT w roku akademickim 2018/2019.

  Obecność studentów studiów licencjackich jest obowiązkowa.

  Ogłoszenie nie dotyczy studentów studiów dla pracujących i specjalności Wczesnej Edukacji z Nauczaniem Językiem Angielskim.

 • WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT

  1 czerwca 2018

  Uwaga wszyscy studenci ChAT!

  Dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) w godz. 11:00-14:00 w sali nr V
  w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21C odbędą się

  WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT

  Obecność wszystkich Państwa jest wielce pożądana!

  Uwaga: w dniu wyborów wszystkie zajęcia w Uczelni odbywają się według normalnego planu zajęć. Wykładowcy zwalniają studentów z zajęć tylko na czas udziału w głosowaniu.

  Ogłoszenie o wyborach w pliku pdf
  Regulamin Samorządu Studentów

  W związku z koniecznością wyboru
  ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT
  na szczeblu uczelnianym
  prosimy o zgłaszanie KANDYDATUR NA CZŁONKÓW
  do:
  RADY UCZELNIANEJ
  UCZELNIANEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
  UCZELNIANEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

  do dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) do godz. 10:00.

  Ogłoszenie w pliku pdf

  W związku z koniecznością wyboru
  ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT
  na szczeblu wydziałowym
  prosimy o zgłaszanie KANDYDATUR NA CZŁONKÓW
  do:
  ZARZĄDU Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  KOMISJI REWIZYJNEJ Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego

  do dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) do godz. 10:00.

  Ogłoszenie w pliku pdf

 • Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”

  10 kwietnia 2018

  Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek studiów „pedagogika” (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

wróć do góry