Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Terminy konsultacji, zaliczeń i egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

  13 czerwca 2018

  Szanowni Studenci,
  uprzejmie informujemy, że zostały opublikowane terminy zaliczeń i egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej 2017/2018.  Terminarz jest na bieżąco aktualizowany. Znajdziecie go Państwo na stronie www wydziału pod linkiem: http://chat.edu.pl/pedagogika/terminy-konsultacji/

  Terminy konsultacji dostępne są również w systemie USOSweb.

  Powodzenia!

  Dziekanat Wydziały Pedagogicznego ChAT

 • Konferencja naukowa: Społeczne konteksty bezdomności-podstawy teoretyczne i sposoby rozwiązywania problemu

  4 czerwca 2018

  Wydział Pedagogiczny ChAT zaprasza na konferencje naukową zorganizowaną we współpracy z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS nt: Społeczne konteksty bezdomności-podstawy teoretyczne i sposoby rozwiązywania problemu.

  Konferencja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku.

  Rozpoczęcie obrad planowane jest o godzinie 12.00 w audytorium nr 5 w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W programie konferencji refleksje teoretyczne będą obudowane praktycznymi sposobami pracy z osobami bezdomnymi.

  Konferencji będą towarzyszyły film i wystawa fotograficzna „Portret Mój” zrealizowane w ramach projektu „Wsparcie osób bezdomnych w powrocie do społeczności”.

  Konferencja jest bezpłatna.

  Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa w debacie nad wybranymi problemami zjawiska bezdomności w Polsce.

  plakat konferencyjny

  plakat konferencyjny cd

 • WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT

  1 czerwca 2018

  Uwaga wszyscy studenci ChAT!

  Dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) w godz. 11:00-14:00 w sali nr V
  w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21C odbędą się

  WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT

  Obecność wszystkich Państwa jest wielce pożądana!

  Uwaga: w dniu wyborów wszystkie zajęcia w Uczelni odbywają się według normalnego planu zajęć. Wykładowcy zwalniają studentów z zajęć tylko na czas udziału w głosowaniu.

  Ogłoszenie o wyborach w pliku pdf
  Regulamin Samorządu Studentów

  W związku z koniecznością wyboru
  ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT
  na szczeblu uczelnianym
  prosimy o zgłaszanie KANDYDATUR NA CZŁONKÓW
  do:
  RADY UCZELNIANEJ
  UCZELNIANEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
  UCZELNIANEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

  do dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) do godz. 10:00.

  Ogłoszenie w pliku pdf

  W związku z koniecznością wyboru
  ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT
  na szczeblu wydziałowym
  prosimy o zgłaszanie KANDYDATUR NA CZŁONKÓW
  do:
  ZARZĄDU Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  KOMISJI REWIZYJNEJ Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego

  do dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) do godz. 10:00.

  Ogłoszenie w pliku pdf

 • Uroczyste podpisanie umowy z Kijowską Akademią Duchowną

  25 maja 2018

  W dniu 24 maja 2018 roku w obecności członków Senatu ChAT odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie i Kijowską Akademią Duchowną (Ukraina). Umowa została podpisana przez Jego Magnificencję Rektora ks. prof. ChAT dr hab. Bogusława Milerskiego i Prorektora ChAT ds. nauki abp. prof. zw. dr hab. Jerzego Pańkowskiego oraz Jego Magnificencję Rektora Kijowskiej Akademii Duchownej bp. Sylwestra (Stoiczewa) i Prorektora prof. Volodimira V. Buregę.
  Porozumienie otwiera możliwość nawiązania bliższej współpracy między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami obu Uczelni.

 • Jubileusz Jego Eminencji Metropolity Sawy

  23 maja 2018

  W dniu 20.05.2018 r. (niedziela) w męskim monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, profesor naszej Uczelni, Jego Eminencja Metropolita Sawa, świętował jubileusz 80 – lecia urodzin i 20 – lecia służby Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wśród licznie zgromadzonych gości: przedstawicieli Prezydenta RP, parlamentu, władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego i służb mundurowych, nie zabrakło również członków naszej akademickiej społeczności. Delegacji ChAT przewodniczyli Jego Magnificencja Rektor ks. dr hab. Bogusław Milerski i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju prof. Tadeusz J. Zieliński. W imieniu całej Uczelni przekazali Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia bożego błogosławieństwa oraz wsparcia w dalszej pracy dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

  Plurimos Annos!

wróć do góry