Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne

  18 lutego 2019

  Uprzejmie informujemy, o uruchomieniu w systemie USOSweb zapisów na przedmioty fakultatywne w semestrze letnim 2018/2019.

  Zapisu należy dokonać od dnia 19 lutego godz. 8:00 do dnia 3 marca godz. 23:59.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  1. WT-P-HKP2 – Historia kultury polskiej – część 2 – prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko
  2. WT-P-ER2 – Edukacja religijna w szkole współczesnej – ks. dr Andrzej Baczyński
  3. WT-P-EPŚ2 – Ekologiczne postrzeganie świata – perspektywa biblijna i świecka – dr Wsiewołod Konach
  4. WT-P-KWT2 – Kościoły wobec tożsamości etnicznej – dr Z. Paszta
  5. WT-P-MMB2 – Motywy mądrości biblijnej w literaturze i sztuce – mgr Jerzy Pawluczuk
  6. WP-P-F2 – Współczesne kierunki resocjalizacji oraz metody wychowania resocjalizacyjnego (część II) – dr Rafał Kubicki
  7. WP-P-Fa2 – Nauczyciel jako lider w swoim środowisku – szkolne pracownie mediacji (warsztaty praktyczne część II)  – dr Joanna Koleff- Pracka

  Student wybiera do realizacji jeden przedmiot fakultatywny. Istnieje możliwość korekty zapisu nie później niż do dnia 2 marca godz. 23:59.

 • Inspektor Danych Osobowych

  25 stycznia 2019

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie od stycznia br. funkcję Inspektora Danych Osobowych w ChAT pełni dr Izabela Kochan (mail: iod@chat.edu.pl).

 • Logowanie USOSweb

  27 września 2018

  Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów, których procedura rekrutacyjna została zakończona, zobowiązani są do zalogowania się na indywidualne konta przebiegu studiów na stronie https://usosweb.chat.edu.pl Loginem jest numer PESEL, hasło takie samo jak przy logowaniu się na stronę rekrutacji http://irk.chat.edu.pl/. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy: m.frica@chat.edu.pl

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019 odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  • Historia kultury polskiej (część 1) – prof zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko,
  • Religie świata wobec bogactwa i bogacenia się – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia geografii religii – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia społeczne w średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej – ks. dr Anatol Szymaniuk,
  • Pedagogika biblijna. Co Pismo Święte mówi nam o człowieku – ks. dr Doroteusz Sawicki,
  • Zagadnienia etyczne i wiara w procesie edukacyjno-wychowawczym – ks. dr Andrzej Baczyński,
  • Nauczyciel jako lider w swoim środowisku – szkolne pracownie mediacji (warsztaty praktyczne) – dr Joanna Koleff-Pracka
  • Współczesne kierunki resocjalizacji oraz metody wychowania resocjalizacyjnego – dr Rafał Kubicki

  Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  UWAGA!
  Limit liczebności grup fakultatywnych – max. 20 osób.

  Obowiązek zapisu na przedmioty fakultatywne nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (PRiPS) oraz pedagogika społeczno-kulturowa (PSK).

   

   

 • Zapisy na lektoraty

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na lektoraty* oraz translatoria w języku obcym ** odbywają się za pośrednictwem  systemu USOSweb. Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  *Dotyczy studentów I roku studiów I stopnia
  **Dotyczy studentów I roku studiów II stopnia

wróć do góry