Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Dzień Rektorski

  26 kwietnia 2017

  Uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja 2017 r. jest Dniem Rektorskim dla studentów i nauczycieli akademickich. Pracownicy administracyjni mają dzień wolny od pracy. W tym dniu Akademia będzie nieczynna.

 • Godziny rektorskie

  18 kwietnia 2017

  W związku z uroczystością pogrzebową Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. dra hab. Jeremiasza Jana Anchimiuka ogłoszone zostały w dniu 19 kwietnia 2017 r. godziny rektorskie od 08:00 do 14:00

  Rektor

 • „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”

  5 kwietnia 2017

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła 1 kwietnia rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”(w załączeniu plakat). Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:

  • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu i na dzień 01.04.2017r.,
  • wiek aktywności zawodowej,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
  • przejście procesu rekrutacji do Projektu,

  pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły.

  Jest to szansa dla studentów/absolwentów z niepełnosprawnościami na odnalezienie się na rynku pracy.

  Jeśli znają Państwo osoby, które chciałby skorzystać z udziału w projekcie i spełniają warunki formalne, to proszę aby przesłały swoje CV na adres: staze.warszawa@firr.org.pl .
  Po otrzymaniu CV skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne.

  Informacji na temat realizowania Projektu w Warszawie udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski:

  pl. Konstytucji 5/4,  00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

  Projekt współfinansowany ze środków PFRON.

  „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”

  Z poważaniem,

  Zespół projektu
  „Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy”

 • XXXI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

  5 kwietnia 2017

  Mamy przyjemność poinformować, że Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk przystąpił do organizowania kolejnej – XXXI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów. Tegorocznym gospodarzem jest Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z ks. prof. dr hab. Janem Niewęgłowskim, Dziekanem Wydziału na czele. LSMP odbędzie się w dniach 11 – 16 września 2017 r. w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie przy ul. Dewajtis 3, a jej specyfikę nada temat: „Problemy z własnym lub cudzym warsztatem pisarstwa naukowego”.

  Szczegółowe informacje w załączniku wraz z formularzem zgłoszeniowym – dla wszystkich osób zainteresowanych tym wydarzeniem.

  Serdecznie zapraszamy do współtworzenia XXXI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów.

  Z wyrazami szacunku
  Kierownik Naukowy XXXI LSMP
  prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa

  Zgłoszenie uczestnictwa w XXXI Letniej Szkole Młodych Pedagogów Warszawa, 11-16 września 2017

 • Oferta pracy

  27 marca 2017

wróć do góry