Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Struktura wewnętrzna Wydziału Pedagogicznego opiera się na 4 następujących katedrach:

  • Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej – kierownik: dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta,
  • Katedra Pedagogiki Religii i Kultury – kierownik: ks. dr hab. prof. ChAT Bogusław Milerski,
  • Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji – kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Czykwin,
  • Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej – kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

Zgodnie z określonym przez Rektora ChAT schematem organizacyjnym Uczelni, na rzecz procesu dydaktycznego prowadzonego w Wydziale Pedagogicznym działają dwie jednostki ogólnouczelniane:

  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
wróć do góry