Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekty badawcze zrealizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki:

   • Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015:
    Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników

Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS
Publikacje:
Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
Bogusław Milerski, Maciej Karwowski, Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

         • Projekt badawczy NCN-Nr 0111/B/H03/2011/40 zrealizowany w 2013:
          Uspołecznienie szkolnictwa publicznego w III RP

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
Publikacja: Bogusław Śliwerski: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Projekty badawcze zrealizowane w ramach dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego:

Projekty badawcze zrealizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców:

wróć do góry