Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekty badawcze zrealizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki:

     • Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji:

Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski

       • Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015:

Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników

Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS
Publikacje:
Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
Bogusław Milerski, Maciej Karwowski, Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

             • Projekt badawczy NCN-Nr 0111/B/H03/2011/40 zrealizowany w 2013:

Uspołecznienie szkolnictwa publicznego w III RP

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski
Publikacja: Bogusław Śliwerski: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Projekty badawcze zrealizowane w ramach dotacji statutowej na utrzymanie potencjału badawczego:

wróć do góry