Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ogłoszenia

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI 500-LECIA REFORMACJI REFORMACJA W POLSCE. KONFRONTACJE SPOŁECZNE I HISTORYCZNE KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ Konferencja z okazji 500-lecia Reformacji Luter i filozofia, Kraków, 28-29 września 2017 r. _________________________________________________________________ Konkurs na projekty badawcze w Wydziale Teologicznym ChAT realizowane przez nauczycieli akademickich w roku 2017 (środki z dotacji podmiotowej) Zarządzenie nr 4/2017 Rektora ChAT …

wróć do góry