Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej.
Profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Pracownik Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i Języka Greckiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, a w latach 2000 – 2009 związany z Zakładem Edukacji Filozoficzno-Społecznej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Autor książek:
– Owoce Ducha Świętego, Bielsko – Biała 1996;
– Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków, Warszawa 2009;
– Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia, Bielsko – Biała 2010,
a także 21 artykułów naukowych oraz 240 artykułów popularnonaukowych i popularnych.
Główne kierunki badań naukowych: biblistyka, ze szczególnym uwzględnieniem chrystologii, hamartiologii i antropologii, a także etyka teologiczna, ekologia, ekumenizm i duchowość.
Poza tym katecheta w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Szkolnego im Mikołaja Reja w Bielsku – Białej oraz członek Rady Programowej Zwiastuna Ewangelickiego, najstarszego czasopisma wydawanego w Polsce.
Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, członek Synodu Kościoła i przewodniczący Komisji Synodalnej ds. Pastoralnych.

wróć do góry