Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Ks. biskup Jerzy Pańkowski (ur. 1974 r.) – biskup Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, profesor nauk teologicznych, kierownik Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT. W 2012 r. objął urząd prorektora ChAT na 4-letnią kadencję.  Od 2015 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1989 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu. W 1993 r. ukończył studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Następnie studiował teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Narodowego im. Kapodistriasa w Atenach. 1 stycznia 1995 otrzymał święcenia diakońskie z rąk arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, zaś 10 września 1998 złożył wieczyste śluby mnisze. 15 października 1998 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej wyświęcił go na kapłana. 28 listopada 2006 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego  wybrał go na biskupa siemiatyckiego. Biskupia chirotonia odbyła się 28 stycznia 2007 roku. W 2010 r. Święty Sobór dokonał wyboru J. E. biskupa Jerzego na urząd Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

Po uzyskaniu w 2003 r. stopnia doktora nauk teologicznych na podstawie rozprawy doktorskej pt. „‚Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego”, przygotowanej pod kierunkiem J. E. Ks. Metropolity prof. zw. dr. hab. Sawy Michała Hrycuniaka, został zatrudniony w ChAT i Prawosławnym Seminarium Duchownym. W 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W tym samym roku został powołany na stanowisko profesora ChAT, kierownika Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej w Wydziale Teologicznym ChAT oraz kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej ChAT. 5 czerwca 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

Opublikował m. in. monografie: W poszukiwaniu Zbawienia. Bogactwo i piękno życia duchowego w ascetyczno-teologicznej myśli św. Iganacego Branczaninowa, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2006 oraz Teologia kerygmatu, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2012.

Niektóre artykuły:

 1. Archimandryta Jerzy (Pańkowski), Mistyczny wymiar Kościoła [w:] Rocznik Teologiczny, ChAT, Rok XLV, Zeszyt 2, Warszawa 2003, ss. 189-195.
 2. Archimandryta Jerzy (Pańkowski), Kenoza Przemienienia Pańskiego [w:] Rocznik Teologiczny, ChAT, Rok XLVI, Zeszyt 1, Warszawa 2003, ss. 23-39.
 3. Archimandryta Jerzy (Pańkowski), Warunki mistycznego wzrastania [w:] Rocznik Teologiczny, ChAT, Rok XLVI, Zeszyt 2, Warszawa 2003, ss. 37-74.
 4. O. Jerzy Pańkowski, Pismo święte w świetle teologii Kościoła Wschodniego [w:] Księgi święte a słowo Boże, PAT, Kraków 2005, ss. 55-69; a także pod autorstwem: Archimandryta Jerzy (Pańkowski) [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik VII (XVIII), Zeszyt 11-12 (20), 2005, ss.173-184.
 5. Archim. Jerzy (Pańkowski), Prawosławne pojmowanie inicjacji chrześcijańskiej [w:] Przekroczyć próg Kościoła, Tydzień Eklezjologiczny 2005 – W trosce o Kościół, t. IV, KUL, Lublin 2005.
 6. Archimandryta Jerzy (Pańkowski), Monaszestwo pered licom wyzowow sowremiennogo mira [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik VII (XVIII), Zeszyt 11-12 (20), 2005, ss.185-192. (język rosyjski)
 7. Archimandryta Jerzy (Pańkowski), Obrządek postrzyżyn mniszych w Kościele prawosławnym  [w:] Rocznik Teologiczny, ChAT, Rok XLVIII, Zeszyt 1-2, Warszawa 2006, ss. 85-95.
 8. Archimandryta Jerzy (Pańkowski), Życie, działalność i twórczość św. Ignacego Branczaninowa [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik VIII (XIX), Zeszyt 13-14 (26-27), 2006, ss.185-225.
 9. Bp Jerzy Pańkowski, A’ Kor. 15, Η Ανάστασις των νεκρών και η αθανασία της ψυχής κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον, Weria (Grecja) 2007, ss. 3-15. (język grecki)
 10. Archim. Jerzy (Pańkowski), Duchowe bogactwo myśli teologicznej św. Ignacego Branczanionowa, [w:] Prawosławie i współczesność, Białystok 2007, ss. 33-50.
 11. Bp Jerzy (Pańkowski), Prawosławnaja siemia, [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik IX (XX), Zeszyt 15-16 (28-29), 2007, ss.269-283.
 12. Bp Jerzy (Pańkowski), Soteriologiczne znaczenie postrzyżyn mniszych, [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik IX (XX), Zeszyt 15-16 (28-29), 2007, ss.233-267.
 13. Bp Jerzy (Pańkowski), Biskup Siemiatycki, CHAT, Teologia Kerygmatu. Prolegomena do homiletyki Kościoła Wschodniego, [w:] Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Prof. Sawie (Hrycuniakowi), Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, Białystok 2008, ss. 52-66.
 14. Biskup Jerzy (Pańkowski), Autorytet w Kościele, [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik X (XXI), Zeszyt 17-18 (30-31), 2008, ss.153-162.
 15. Biskup Jerzy (Pańkowski), Charakter i specyfika Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik X (XXI), Zeszyt 17-18 (30-31), 2008, ss.179-195 oraz [w:] Wszechnica Kultury Prawosławnej VI, Białystok 2009 oraz [w:] Prawosławie. Światło ze Wschodu, red. Krzysztof Leśniewski, Lublin 2009, ss. 331-343 oraz [w:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2009, ss. 5-14.
 16. Biskup Siemiatycki Jerzy (Pańkowski), Duchowe podstawy posługi charytatywnej w Kościele Prawosławnym, [w:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 2008, ss. 21-26 oraz [w]: Nic nie zastąpi miłości,Materiały z sympozjum naukowego poświęconego duchowości Caritas, wyd. „Pro Caritate”, Warszawa 2009, ss. 175-183. Wersja angielska: Spiritual Reasons for a sernice och Charity In the Orthodox Chuch [w]: Tamże, ss. 183-191.
 17. Bp Jerzy (Pańkowski), Motywacja ofiarowania jałmużny [w:] Caritas. Kwartalnik poświęcony pracy charytatywnej, 02/2009, ss. 8-10 oraz [w:] Elpis,Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XI (XXII), Zeszyt 19-20 (32-33), 2009, ss.247-251.
 18.  Biskup Jerzy (Pańkowski), Nauka o Cerkwi według św. Hilariona Troickiego, [w:] Elpis, Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XI (XXII), Zeszyt 19-20 (32-33), 2009, ss.151-166.
 19. Biskup Jerzy (Pańkowski), Aktualny stan Kościoła Prawosławnego w Polsce [w:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 2010 (2), ss. 24-31
 20. Biskup Jerzy (Pańkowski), Aktualny stan przygotowań do Soboru Panprawosławnego, „Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku” 2010, Rocznik XII (XXII), Zeszyt 21-22 (34-35), ss. 163-175.
 21. Bp Jerzy (Pańkowski), Znaczenie modlitwy w tradycji Prawosławia, [w:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2010, Białystok 2011, ss. 23-31.
 22. Jepiskop Gieorgij (Pańkowskij), Wozrożdienije prawosławno ho wojenno ho duszpasterstwa w Polskoj Armii, [w:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 1 (2012), ss. 28-36.
 23. Bp Jerzy (Pańkowski), Μυσταγωγικός χαρακτήρας της διακονίας των στρατιωτικών ιερέων”, [w:] Ekklesia. Epsimon deltion tes Ekklesias tes Hellados, Zeszyt 2, luty 2012, Ateny, s. 81-85.
 24. Bp Jerzy (Pańkowski), „Współczesna” antropologia chrześcijańska, [w:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2011, Białystok 2012, ss. 17-27 oraz Biskup Jerzy (Pańkowski), [w:] Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XV (XXV), Zeszyt 25-26 (38-39), 2012, ss. 121-136, [w:] Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 11-19.
 25. Jepiskop Gieorgij (Pańkowskij), Wyzowy i problemy sowremiennoj siemii, [w:] Cerkownyj Wiestnik, Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna 4 (2012), ss. 12-18.
 26. Jerzy Pańkowski, Duchowość w prawosławiu, [w:] Przegląd Religioznawczy. The Religious studiem review, 2/244 , 2012, s. 75-88.
 27. Bp Jerzy (Pańkowski), Ogólne pojęcie eschatologii wschodniej, [w:] Rocznik Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej 2012, Białystok 2013, ss. 26-36.
 28. Bp Jerzy (Pańkowski), Metanoias epangelma. Wybrane aspekty monastycyzmu wschodniego, [w:] Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin, red. Kalina Wojciechowska, Wsiewołod Konach, wyd. ChAT, Warszawa 2013, ss. 391-417.
 29. Bp Jerzy (Pańkowski), Ekklezjołogiczeskoje izmierenije sowremiennoho christianstwa, [w:] Elpis. Czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Rocznik XV (XXVI), Zeszyt 27 (40), 2013, ss. 5-8. Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Kultury Słowian, Rocznik I, Kraków 2013, ss. 65-73.
wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij